Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

                                                                                  28 Niedziela Zwykła, 2019.10.13
 1. Październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiane są każdego dnia, włącznie z niedzielą, o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki.
 2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza małżonków, rodziców
  i wychowawców na II Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego pt. Kościół w służbie rodziny. Odbędzie się on 19 października w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II). Po Mszy św. przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie. Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi będą mogli oddać dzieci pod opiekę na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne. Dokładny program podany jest na stronie internetowej parafii św. Maksymiliana w Grudziądzu www.maksymilian.grudziadz.pl i u nas na ulotce oraz na naszej stronie.
 3. Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
 4. W zakrystii są do nabycia 2 egzemplarze „Kalendarza Rolników” w kolorowej, książkowej formie. Cena: 24 zł.
 5. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku znajdują się dwa rodzaje kartek wypominkowych, na których można zapisywać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. „Wypominki listopadowe” odczytywane będą jedynie w miesiącu listopadzie. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30. Na kartkach „wypominków całorocznych” natomiast, prosimy zapisywać zmarłych, których imiona i nazwiska odczytywać będziemy w całym roku 2020, w dni niedzielne przed mszą św. o godz. 11.00. Prosimy jednocześnie o staranne, czytelne i logicznie jasne wypełnianie tych karteczek. Niekiedy bowiem zdarza się że nie wiemy do jakiego nazwiska przyporządkować należy dane imię, lub też nie wiemy czy jest to imię męskie czy może żeńskie. W przypadkach nazwisk trudnych do wymówienia, pochodzących z innych języków, pomocne może też być wskazanie właściwej wymowy fonetycznej. Zarówno listopadowe jak i całoroczne wypominki składać można w zakrystii.
 6. W dniu dzisiejszym, podobnie jak każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II., tym razem pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!". Polacy gromadzą się więc dziś na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do solidarności z ubogimi jest organizowana w dniu dzisiejszym publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. Można ich też wesprzeć SMS-em o treści "STYPENDIA" pod numer 74 265. Więcej informacji na stronie fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i na www.dzielo.pl.
 7. W najbliższy wtorek, o. Sebastian uda się na półroczny pobyt do swego rodzinnego domu aby otoczyć opieką własnych rodziców, którzy ze względu na wyjątkowo trudną sytuację zdrowotną, znaleźli się w szczególnej potrzebie. Minister Prowincjalny wraz z radą udzielił mu na ten czas opieki swojego błogosławieństwa. W tym czasie nieobecności o. Sebastiana będzie nam pomagał ks. Łukasz, który już do nas przybył a którego serdecznie witamy.
 8. Na koniec pragniemy jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić wszystkich do udziału w dzisiejszych wyborach. Niech losy naszej ojczyzny nie będą nawet po części dziełem przypadku, przez ignorancję, obojętność, zaniedbanie czy lenistwo obywateli uprawnionych do głosowania a nie doceniających, czy wręcz lekceważących swoje prawo do decydowania o naszej wspólnej przyszłości. Wiemy że w takich momentach nie wystarcza oglądnie transmisji i sprawozdań. Trzeba jeszcze osobiście udać się do lokalu wyborczego. Zachęcamy więc też do mobilizacji innych, wam wiadomych bliskich.

                                                                           27 Niedziela Zwykła, 2019.10.06

 
1.    Dziś (niedziela), po mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się krótkie spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św.
2.    Młodzież, która 24 października br. przyjmie sakrament bierzmowania będzie miała swoje obowiązkowe spotkanie dzisiaj (niedziela, 6 października), po mszy św. o godz. 11.00, natomiast młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych – lub ewentualnie starszą - zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury na rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.
3.    W tym tygodniu rozpoczęliśmy październikowe nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej natomiast, obchodzić będziemy w dniu jutrzejszym. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki a nie we wtorki i czwartki – jak to już zaczęliśmy ogłaszać. Po pierwszym spotkaniu z rodzicami okazało się bowiem że ze względu na ich zajęcia szkolne i pozaszkolne najlepiej odpowiadają im właśnie środy i piątki..
4.    Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
5.    XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” obchodzić będziemy w bieżącym roku w niedzielę, 13 października. Z tej okazji, jak co roku, w całym kraju organizowana jest przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Szczegóły na ulotce.
6.    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza małżonków, rodziców
i wychowawców na II Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego pt. Kościół w służbie rodziny. Odbędzie się on 19 października w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II). Po Mszy św. przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie. Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi będą mogli oddać dzieci pod opiekę na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne. Dokładny program podany jest na stronie internetowej parafii św. Maksymiliana w Grudziądzu www.maksymilian.grudziadz.pl i u nas na ulotce oraz na naszej stronie.
7.    Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
8.    W załączniku do ogłoszeń zamieszczamy Słowo Przewodniczącego KEP przed wyborami parlamentarnymi 2019. Oto jego treść:


 
                                                             


                                                                            26 Niedziela Zwykła, 2019.09.29
 1. Dziś (niedziela), po mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się pierwsze spotkanie rodziców i dzieci pragnących przyjąć Pierwszą Komunię św. w przyszłym roku.
 2. Młodzież, która 24 października br. przyjmie sakrament bierzmowania będzie miała swoje obowiązkowe spotkanie w niedzielę, 6 października, po mszy św. o godz. 11.00, natomiast młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury na rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.
 3. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W piątek kapłan uda się do chorych a w sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00.
 4. W tym tygodniu wspominamy św. Tereskę z Lisieux, Świętych Aniołów Stróżów i św. Faustynę a 4 października obchodzić będziemy ur. św. Franciszka z Asyżu. Msze święte odprawiane będą o godz. 7.00 i o 17.00.
 5. We wtorek rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie we wtorki i czwartki.
 6. Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
 7. Urząd gminny w Radzyniu Chełmińskim organizuje bezpłatne szkolenia w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. Szczególnie polecane są one osobom starszym lub rozpoczynającym przygodę z komputerem, smartfonem czy internetem, aby potrafili kontrolować działalność swojego dziecka w sieci. Wspomniane szkolenia ruszają w następujących kierunkach: Rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci i kultura w sieci. Szczegóły na plakatach.
 8. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+ na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.
 9. Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
 10. Na koniec przekazujemy informację Wydziału Katechetycznego diecezji toruńskiej: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy dla sfery ich seksualności i rozwoju psychospołecznego. Dlatego przypominamy o prawach jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom dzieci skutecznie wpływać na sytuację w szkole. Instrumentem z jakiego można skorzystać jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Drugim ważnym instrumentem jest włączenie się rodziców w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem wymaga wyrażenia przez Radę Rodziców pozytywnej opinii.

  Więcej informacji na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych-ochrona-przed-seksualizacja-w-szkolach-i-modlitwa-w-intencji-ofiar-ii-wojny-swiatowej-oraz-o-pokoj-na-swiecie/


                                                                          25 Niedziela Zwykła, 2019.09.22
 1. Dziś (w niedzielę) odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 2. W przyszłą sobotę, 28 września, obchodzić będziemy 90-tą rocznicę powstania OSP w Rywałdzie. Obchody rozpoczną się mszą św. o godz. 13.00, po czym nastąpi Apel i przekazanie oraz poświęcenie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rywałd wraz z następującym po tym poczęstunkiem.
 3. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w przyszłą niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 4. Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
 5. Urząd gminny w Radzyniu Chełmińskim organizuje bezpłatne szkolenia w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. Szczególnie polecane są one osobom starszym lub rozpoczynającym przygodę z komputerem, smartfonem czy internetem, aby potrafili kontrolować działalność swojego dziecka w sieci. Już od tego tygodnia, wspomniane szkolenia ruszają w następujących kierunkach: Rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci i kultura w sieci. Szczegóły na plakatach. Na innym plakacie znajdziemy również informację na temat bezpłatnego badania słuchu, które będzie miało miejsce w przyszły czwartek, 26 września, w Radzyniu Chełmińskim, na parkingu Przychodni Lekarskiej przy ulicy 1000-lecia 21.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+ na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.
 7. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy na dzień misyjny do Chełmna, który odbędzie się w dniu 19 września. Z naszego dekanatu organizowany będzie autokar. Chętnych prosimy zgłaszać się do swoich proboszczów już tylko dzisiaj. Więcej informacji na plakacie.
 8. Na koniec przekazujemy informację Wydziału Katechetycznego diecezji toruńskiej: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy dla sfery ich seksualności i rozwoju psychospołecznego. Dlatego przypominamy o prawach jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom dzieci skutecznie wpływać na sytuację w szkole. Instrumentem z jakiego można skorzystać jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Drugim ważnym instrumentem jest włączenie się rodziców w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem wymaga wyrażenia przez Radę Rodziców pozytywnej opinii.
  Więcej informacji na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych-ochrona-przed-seksualizacja-w-szkolach-i-modlitwa-w-intencji-ofiar-ii-wojny-swiatowej-oraz-o-pokoj-na-swiecie/


                                                                          24 Niedziela Zwykła, 2019.09.15
 
 1. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość nam okazaną w przygotowaniach do uroczystości odpustowych. Dziękujemy za wszystkie dary złożone do naszej kuchni i gospodarstwa, za wszystkie ofiary złożone na wydatki związane z organizowaniem odpustu i za wszystkie prace fizyczne wolontariuszy tak w dniach poprzedzających odpust, jak i w czasie jego trwania: w kuchni, w kościele i na zewnątrz kościoła. Wdzięczni jesteśmy za wyroby cukiernicze i dekoracje kościoła oraz ołtarza polowego. Dziękujemy naszym parafianom za wywóz śmieci cmentarnych a pracownikom z ramienia gminy za prace porządkowe wokół kościoła. Dziękujemy władzom gmin Radzynia i Książek za wypożyczenie nam ławek i sprzętu potrzebnego do odprawienia sumy odpustowej. Dziękujemy też naszej scholce pod opieką s. Łucji za przygotowanie oprawy muzycznej i ministrantom za służbę na tych mszach, które nie koniecznie wybraliby sami ze względu na osobiste plany rodzinne. W obowiązkach odpustowych pomagali nam też bracia klerycy z Lublina. Powrócą oni już z całą grupą kleryków na doroczne swoje rekolekcje zakonne tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, czyli w przyszłą sobotę, 21 września i pozostaną z nami na skupieniu do 28 września. Polecamy ich zatem Waszej modlitwie.
 2. W najbliższy wtorek obchodzimy święto stygmatów św. Franciszka a w sobotę św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
 3. W przyszłą niedzielę odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży też polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 4. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 5. Ministranci mają swoje zbiórki w soboty o godz. 10.00.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+, na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.


                                                                          22 Niedziela Zwykła, 2019.09.01
 1. W związku z dzisiejszymi obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Wojciech Kolarski zwrócił się do bpa Wiesława Śmigla z prośbą o uczczenie tego wydarzenia poprzez wybicie dzwonów kościelnych w całej diecezji o godz. 14.00. Pisze on m.in. tak: „W niedzielę 1 września 2019, na Pl. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbędą się obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, a także ponad 40 delegacji zagranicznych, w tym głów państw i szefów rządów, przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz wszystkich innych przybyłych gości. Znakomitym dopełnieniem tej szczególnej chwili byłoby przyłączenie się Polaków do wspólnego upamiętnienia przez bicie dzwonów kościelnych, by to ważne przesłanie w sposób symboliczny nieść dalej.” Bicie dzwonów, również w naszym sanktuarium, będzie zatem wyjątkową formą wspomnienia o ofiarach najtragiczniejszej wojny w dziejach ludzkości i oddania hołdu polskim żołnierzom, którzy z najwyższym poświęceniem bronili ojczyzny.
 2. W piątek rozpoczynamy parafialne uroczystości odpustowe, które potrwają do niedzieli. Niedzielną sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Nowością będzie prelekcja o ks. Wincentym Frelichowskim w 20 rocznicę jego beatyfikacji. Prelekcja w formie dynamicznej i nowoczesnej prezentacji multimedialnej będzie miała miejsce w sobotę przy ognisku o godz. 18.30. Przeprowadzi ją pan Robert Zadura, były dyplomata Polski w Niemczech i historyk rodem z Brodnicy. Drugą nowością będzie nabożeństwo uzdrowienia po mszy św. piątkowej a trzecią – popołudniowe nabożeństwo pierwszosobotnie. Prosimy zabierać ze sobą ostatnie już ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko gdzie radni zbierają małe datki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Dziękujemy za do tej pory ofiarowane do naszej kuchni produkty spożywcze i rolne i dziękujemy za te, które jeszcze napłyną, szczególnie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych. Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńców dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy aby tego dnia wszystkim chorym umożliwić przybycie do kościoła na wieczorną mszę św., dla nich przeznaczoną. Wówczas będzie też udzielany sakrament chorych. Do tych osób, które nie będą mogły przybyć do kościoła, kapłan uda się jak zwykle aby ich nawiedzić z posługą sakramentalną we własnym ich domu.
 3. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta” i jest już trzecim takim wydarzeniem po „Pokucie” i „Różańcu do granic”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00 a zakończy się w niedzielny poranek w święto Matki Bożej Bolesnej. Szczegóły na stronie: www.polskapodkrzyzem.pl.
undefined

                                                                          21 Niedziela Zwykła, 2019.08.25
 
 1. W dniu dzisiejszym (niedziela), mają miejsce dożynki gminne w Radzyniu Chełmińskim. Rozpoczynają się one mszą św. o godz. 11.00. Jutro zaś (poniedziałek) o tej samej porze, odpust w ur. Matki Bożej Częstochowskiej i dożynki w Książkach. U nas natomiast msze święte tego dnia sprawowane są o godz. 07.00 i o 17.00.
 2. Za dwa tygodnie obchodzimy parafialne uroczystości odpustowe w Rywałdzie. Początek w piątek 6 września a zakończenie w niedzielę. Sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR), czyli ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko. W najbliższych dniach radni tych wiosek zbierać będą ofiarki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Bardzo też prosimy o wsparcie nas w kuchni parafialnej. Chętnie przyjmiemy jakiekolwiek produkty, plony czy drób, które w tych dniach będą nam potrzebne. Już z góry dziękujemy szczególnie serdecznie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych.
Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńcy dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
 1. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy. „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk – mówią organizatorzy. Bluźnierstwa zaczęły się szerzyć na nieznaną nam skalę. Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego”. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybycie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. Przed wyjazdem najlepiej zarejestrować się na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, gdzie też znajdują się dalsze informacje i szczegółowy program.
undefined


                                                                         © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies