Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne                                                                          25 Niedziela Zwykła, 2019.09.22
 1. Dziś (w niedzielę) odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 2. W przyszłą sobotę, 28 września, obchodzić będziemy 90-tą rocznicę powstania OSP w Rywałdzie. Obchody rozpoczną się mszą św. o godz. 13.00, po czym nastąpi Apel i przekazanie oraz poświęcenie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rywałd wraz z następującym po tym poczęstunkiem.
 3. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w przyszłą niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 4. Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
 5. Urząd gminny w Radzyniu Chełmińskim organizuje bezpłatne szkolenia w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. Szczególnie polecane są one osobom starszym lub rozpoczynającym przygodę z komputerem, smartfonem czy internetem, aby potrafili kontrolować działalność swojego dziecka w sieci. Już od tego tygodnia, wspomniane szkolenia ruszają w następujących kierunkach: Rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci i kultura w sieci. Szczegóły na plakatach. Na innym plakacie znajdziemy również informację na temat bezpłatnego badania słuchu, które będzie miało miejsce w przyszły czwartek, 26 września, w Radzyniu Chełmińskim, na parkingu Przychodni Lekarskiej przy ulicy 1000-lecia 21.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+ na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.
 7. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy na dzień misyjny do Chełmna, który odbędzie się w dniu 19 września. Z naszego dekanatu organizowany będzie autokar. Chętnych prosimy zgłaszać się do swoich proboszczów już tylko dzisiaj. Więcej informacji na plakacie.
 8. Na koniec przekazujemy informację Wydziału Katechetycznego diecezji toruńskiej: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy dla sfery ich seksualności i rozwoju psychospołecznego. Dlatego przypominamy o prawach jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom dzieci skutecznie wpływać na sytuację w szkole. Instrumentem z jakiego można skorzystać jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Drugim ważnym instrumentem jest włączenie się rodziców w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem wymaga wyrażenia przez Radę Rodziców pozytywnej opinii.
  Więcej informacji na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych-ochrona-przed-seksualizacja-w-szkolach-i-modlitwa-w-intencji-ofiar-ii-wojny-swiatowej-oraz-o-pokoj-na-swiecie/


                                                                          24 Niedziela Zwykła, 2019.09.15
 
 1. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość nam okazaną w przygotowaniach do uroczystości odpustowych. Dziękujemy za wszystkie dary złożone do naszej kuchni i gospodarstwa, za wszystkie ofiary złożone na wydatki związane z organizowaniem odpustu i za wszystkie prace fizyczne wolontariuszy tak w dniach poprzedzających odpust, jak i w czasie jego trwania: w kuchni, w kościele i na zewnątrz kościoła. Wdzięczni jesteśmy za wyroby cukiernicze i dekoracje kościoła oraz ołtarza polowego. Dziękujemy naszym parafianom za wywóz śmieci cmentarnych a pracownikom z ramienia gminy za prace porządkowe wokół kościoła. Dziękujemy władzom gmin Radzynia i Książek za wypożyczenie nam ławek i sprzętu potrzebnego do odprawienia sumy odpustowej. Dziękujemy też naszej scholce pod opieką s. Łucji za przygotowanie oprawy muzycznej i ministrantom za służbę na tych mszach, które nie koniecznie wybraliby sami ze względu na osobiste plany rodzinne. W obowiązkach odpustowych pomagali nam też bracia klerycy z Lublina. Powrócą oni już z całą grupą kleryków na doroczne swoje rekolekcje zakonne tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, czyli w przyszłą sobotę, 21 września i pozostaną z nami na skupieniu do 28 września. Polecamy ich zatem Waszej modlitwie.
 2. W najbliższy wtorek obchodzimy święto stygmatów św. Franciszka a w sobotę św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
 3. W przyszłą niedzielę odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży też polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 4. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 5. Ministranci mają swoje zbiórki w soboty o godz. 10.00.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+, na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.


                                                                          22 Niedziela Zwykła, 2019.09.01
 1. W związku z dzisiejszymi obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Wojciech Kolarski zwrócił się do bpa Wiesława Śmigla z prośbą o uczczenie tego wydarzenia poprzez wybicie dzwonów kościelnych w całej diecezji o godz. 14.00. Pisze on m.in. tak: „W niedzielę 1 września 2019, na Pl. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbędą się obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, a także ponad 40 delegacji zagranicznych, w tym głów państw i szefów rządów, przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz wszystkich innych przybyłych gości. Znakomitym dopełnieniem tej szczególnej chwili byłoby przyłączenie się Polaków do wspólnego upamiętnienia przez bicie dzwonów kościelnych, by to ważne przesłanie w sposób symboliczny nieść dalej.” Bicie dzwonów, również w naszym sanktuarium, będzie zatem wyjątkową formą wspomnienia o ofiarach najtragiczniejszej wojny w dziejach ludzkości i oddania hołdu polskim żołnierzom, którzy z najwyższym poświęceniem bronili ojczyzny.
 2. W piątek rozpoczynamy parafialne uroczystości odpustowe, które potrwają do niedzieli. Niedzielną sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Nowością będzie prelekcja o ks. Wincentym Frelichowskim w 20 rocznicę jego beatyfikacji. Prelekcja w formie dynamicznej i nowoczesnej prezentacji multimedialnej będzie miała miejsce w sobotę przy ognisku o godz. 18.30. Przeprowadzi ją pan Robert Zadura, były dyplomata Polski w Niemczech i historyk rodem z Brodnicy. Drugą nowością będzie nabożeństwo uzdrowienia po mszy św. piątkowej a trzecią – popołudniowe nabożeństwo pierwszosobotnie. Prosimy zabierać ze sobą ostatnie już ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko gdzie radni zbierają małe datki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Dziękujemy za do tej pory ofiarowane do naszej kuchni produkty spożywcze i rolne i dziękujemy za te, które jeszcze napłyną, szczególnie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych. Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńców dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy aby tego dnia wszystkim chorym umożliwić przybycie do kościoła na wieczorną mszę św., dla nich przeznaczoną. Wówczas będzie też udzielany sakrament chorych. Do tych osób, które nie będą mogły przybyć do kościoła, kapłan uda się jak zwykle aby ich nawiedzić z posługą sakramentalną we własnym ich domu.
 3. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta” i jest już trzecim takim wydarzeniem po „Pokucie” i „Różańcu do granic”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00 a zakończy się w niedzielny poranek w święto Matki Bożej Bolesnej. Szczegóły na stronie: www.polskapodkrzyzem.pl.
undefined

                                                                          21 Niedziela Zwykła, 2019.08.25
 
 1. W dniu dzisiejszym (niedziela), mają miejsce dożynki gminne w Radzyniu Chełmińskim. Rozpoczynają się one mszą św. o godz. 11.00. Jutro zaś (poniedziałek) o tej samej porze, odpust w ur. Matki Bożej Częstochowskiej i dożynki w Książkach. U nas natomiast msze święte tego dnia sprawowane są o godz. 07.00 i o 17.00.
 2. Za dwa tygodnie obchodzimy parafialne uroczystości odpustowe w Rywałdzie. Początek w piątek 6 września a zakończenie w niedzielę. Sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR), czyli ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko. W najbliższych dniach radni tych wiosek zbierać będą ofiarki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Bardzo też prosimy o wsparcie nas w kuchni parafialnej. Chętnie przyjmiemy jakiekolwiek produkty, plony czy drób, które w tych dniach będą nam potrzebne. Już z góry dziękujemy szczególnie serdecznie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych.
Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńcy dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
 1. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy. „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk – mówią organizatorzy. Bluźnierstwa zaczęły się szerzyć na nieznaną nam skalę. Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego”. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybycie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. Przed wyjazdem najlepiej zarejestrować się na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, gdzie też znajdują się dalsze informacje i szczegółowy program.
undefined


                                                                          20 Niedziela Zwykła, 2019.08.18
 
 1. Już w czwartek rozpoczną się, prowadzone przez kapucynów rekolekcje dla młodych w corocznym cyklu ”Golgota młodych” w Serpelicach nad Bugiem. W tym roku noszą one tytuł „Rozłam…opuści człowiek ojca i matkę”. Odbędą się one w dniach 22-26 sierpnia. Szczegóły na plakacie i na stronie www.golgotamlodych.pl.
 2. Za trzy tygodnie obchodzimy parafialne uroczystości odpustowe. Początek w piątek 6 września a zakończenie w niedzielę. Sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. Rekolekcje wygłosi o. Władysław Bodziony ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR), czyli ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. W związku z przygotowaniami do odpustu, bardzo prosimy wszystkich radnych parafii o przybycie do naszego klasztoru na spotkanie organizacyjne, w piątek 23 sierpnia o godz. 19.00.
 3. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta” (Bóg sam wystarczy). Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy. „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk – mówią organizatorzy. Bluźnierstwa zaczęły się szerzyć na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Trzeba więc zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego”. Wydarzenie rozpoczyna się w święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybycie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. Przed wyjazdem należy się zarejestrować na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, gdzie też znajdują się dalsze informacje i szczegółowy program. Wiemy że z naszej, rywałdzkiej parafii zdecydowało się już co najmniej 5 osób. Jeżeli jacyś chętni chcieliby w pewien sposób połączyć się w tej pielgrzymce razem z innymi pątnikami to można zostawić swoje nazwisko w naszej zakrystii, tak aby inni chętni mogli wiedzieć do kogo się dołączyć aby było raźniej.
 
undefined

                                                                          19 Niedziela Zwykła, 2019.08.11
 
 1. Dziś, w Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim, odbędzie się Festyn Charytatywny dla potrzebującej pomocy małej Wiktorii. Bardzo wiele atrakcji będzie też miało miejsce w tym czasie. Początek o godzinie 14.00. Zakończenie o 20-tej. Pozostałe szczegóły na plakacie.
 2. W czwartek, 15 sierpnia obchodzimy ur. Wniebowzięcia NMP. Msze św. odprawiane będą w porządku niedzielnym. Podczas każdej mszy św. święcić też będziemy zioła i kwiaty.
 3. Przypominamy że bracia kapucyni, jak co roku zapraszają młodzież na rekolekcje ”Golgota młodych” do Serpelic nad Bugiem. W tym roku noszą one tytuł „Rozłam…opuści człowiek ojca i matkę” i odbędą się w dniach 22-26 sierpnia. Szczegóły na plakacie i ulotkach oraz na stronie www.golgotamlodych.pl.
 4. Od ubiegłej środy, w naszym kościele mamy nową, wyższą, jakość nagłośnienia. Profesjonalna grupa pracowników z firmy „Rduch” dokonała korekty zainstalowanego wcześniej sprzętu i wymiany niektórych elementów, m.in. pewnych głośników analogowych na cyfrowe, jak również nagłośnienia bezprzewodowego. Dokonana też została pewna cyfrowa synchronizacja, czy kalibracja wszystkich urządzeń względem kubatury i kształtu naszego kościoła, tak, aby fale dźwiękowe nie zakłócały się nawzajem i jak najmniej ulegały efektowi echa a przez to miały jak najczystszy przekaz. Takiej cyfrowej obróbki dotąd nie było zrobionej, stąd możliwości już zainstalowanego sprzętu były w pewnym zakresie ograniczone. Szczególnie doskwierały nam i irytowały nas syczące mikrofony bezprzewodowe. Obecnie trwa okres testowy, zanim nastąpią prace końcowe. Chętnie zapoznamy się z Waszą opinią co do jakości dźwięku, gdyż my sami nie mamy możliwości wsłuchiwania się w ten nowy dźwięk od  strony ławek przy wypełnionym kościele a dzisiejsza niedziela jest pierwszą ku temu okazją.
 5. Również w środę został położony asfalt na drodze dojazdowej do naszego cmentarza. Burmistrz Radzynia Ch., p. Krzysztof Chodubski obiecał nam to już na wiosnę i niniejszym dotrzymał danego słowa. Dziękujemy mu więc za to bardzo serdecznie, jak również pani Sołtys i wszystkim, którzy nam w tym pomogli, tak w parafii, jak i poza nią.
 6. Trzecie wydarzenie, jakie miało miejsce w ubiegłą środę to pogrzeb ś.p. Mirosława Sierko, wcześniej zamieszkałego w Grudziądzu. Polecamy go więc Bogu i Jego miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
undefined

                                                                          18 Niedziela Zwykła, 2019.08.04
 1. W tym tygodniu przypadają trzy święta: we wtorek Przemienienia Pańskiego, w piątek św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy i w sobotę  św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msze święte odprawiane są w te dni o godz. 07.00 i 17.00.
 2. Rozpoczęliśmy sierpniowy miesiąc abstynencji. Zachęcamy wszystkich chętnych do duchowego wsparcia osób zniewolonych alkoholem przez wysłużenie dla nich potrzebnych łask do pokonania tego nałogu, przez własną wstrzemięźliwość w tym miesiącu. Jednocześnie dziękujemy za ten dar czasowej abstynencji w imieniu osób zniewolonych, i nie mniej, w imieniu wszystkich im najbliższych, którzy z tego powodu znoszą różnorakie i długotrwałe cierpienia.
 3. We wtorek 30 lipca pożegnaliśmy naszego parafianina Teofila Lewandowskiego z Blizienka a z kolei w poniedziałek 5 sierpnia odbędzie się pogrzeb ś.p. Zbigniewa Dumy z Gołębiewka. Polećmy ich w modlitwie Panu Bogu: Wieczny odpoczynek....

                                                                          17 Niedziela Zwykła, 2019.07.28
 
 1. Piesza pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasna Górę pod nazwą ”Grupa Zielona – Ziemia Chełmińska” wyruszy z Wąbrzeźna 2 sierpnia a z Torunia 4 sierpnia. Zakończy się natomiast 12 sierpnia. Szczegóły na plakatach.
 2. W piątek przypada święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli. Jest to dzień odpustu, wyproszonego przez św. Franciszka. Można go uzyskać w każdym kościele franciszkańskim i parafialnym. Msze św. sprawowane są o godz. 07.00 i o 17.00. Tego też dnia odwiedzimy chorych, z racji przypadającego I piątku miesiąca. W sobotę po wieczornej mszy św. odbędzie się nabożeństwo pierwszosobotnie a w niedzielę, przedpołudniowa adoracja i procesja eucharystyczna.
 3. W tym tygodniu rozpoczynamy sierpniowy miesiąc abstynencji. Zachęcamy wszystkich chętnych do duchowego wsparcia osób zniewolonych alkoholem przez wysłużenie dla nich potrzebnych łask do pokonania tego nałogu, przez własną wstrzemięźliwość w tym miesiącu. Już z góry dziękujemy za ten dar w imieniu osób zniewolonych, i nie mniej, w imieniu wszystkich im najbliższych, którzy z tego powodu znoszą różnorakie cierpienia.
 4. We wtorek 23 lipca obchodziliśmy wspominamy św. Krzysztofa, męczennika. Z tego tytułu, poświęcimy dziś pojazdy mechaniczne tuż po zakończeniu mszy św. Przy tej okazji, jak każdego roku, zbierać będziemy ofiary do puszek jako wsparcie dla misjonarzy w zakupie pojazdów mechanicznych.

                                                                          16 Niedziela Zwykła, 2019.07.21
 
 1. Piesza pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasna Górę pod nazwą ”Grupa Zielona – Ziemia Chełmińska” wyruszy z Wąbrzeźna 2 sierpnia a z Torunia 4 sierpnia. Zakończy się natomiast 12 sierpnia. Szczegóły na plakatach.
 2. We wtorek 23 lipca obchodzimy święto św. Brygidy, patronki Europy a w czwartek święto św. Jakuba Apostoła. Tego też dnia wspominamy św. Krzysztofa, męczennika. Z tego tytułu, w przyszłą niedzielę, święcić będziemy pojazdy mechaniczne po każdej mszy św. Przy tej okazji, jak każdego roku, zbierać będziemy ofiary do puszek jako wsparcie dla misjonarzy w zakupie pojazdów mechanicznych.
 3. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Paweł Majkut z parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie i Magdalena Anna Poznańska z parafii tutejszej; zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z odpowiednim proboszczem jednej z wyżej wymienionych parafii.


                                                                          15 Niedziela Zwykła, 2019.07.14
 
 1. Piesza pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasna Górę pod nazwą ”Grupa Zielona – Ziemia Chełmińska” wyruszy z Wąbrzeźna 2 sierpnia a z Torunia 4 sierpnia. Zakończy się natomiast 12 sierpnia. Szczegóły na plakatach.
 2. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Paweł Majkut z parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie i Magdalena Anna Poznańska z parafii tutejszej; zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z odpowiednim proboszczem jednej z wyżej wymienionych parafii.

                                                                          14 Niedziela Zwykła, 2019.07.07
 
 1. W dniach  18-21 lipca ma miejsce kolejna edycja Diecezjalnych Dni Młodzieży – Harowiec. Zaprasza się młodzież z całej diecezji wraz z duszpasterzami. Tegoroczna edycja prowadzona będzie według wezwania zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” (Mt 11,28). W programie przewidziane są: konferencje ewangelizacyjne, koncerty (Maleo Reggae Rockers, Arkadio), świadectwa wiary, tańce z kultury Izraela, oraz celebracje liturgiczne. Pełny koszt uczestnictwa to jedynie 70 zł/os. za cały pobyt (w tym wyżywienie, nocleg, materiały promocyjne). Chętnych, w celu zarejestrowania się (https://link.do/formularzddm2019),  prosimy o zgłaszanie się do nas.
 2. Bracia kapucyni, jak co roku zapraszają młodzież na rekolekcje ”Golgota młodych” do Serpelic nad Bugiem. W tym roku noszą one tytuł „Rozłam…opuści człowiek ojca i matkę” i odbędą się w dniach 22-26 sierpnia. Szczegóły na plakacie i ulotkach oraz na stronie www.golgotamlodych.pl.
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza honorowych krwiodawców do oddania krwi w najbliższy czwartek, 11 lipca w Radzyniu Chełmińskim w godzinach 12.00-16.00. Miejsce przyjęć: Parking przed Urzędem Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Dalsze informacje na plakacie.

                                                                      13 Niedziela Zwykła, 2019.06.30
 
 1. W dniach  18-21 lipca ma miejsce kolejna edycja Diecezjalnych Dni Młodzieży – Harowiec. Zaprasza się młodzież z całej diecezji wraz z duszpasterzami. Tegoroczna edycja prowadzona będzie według wezwania zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” (Mt 11,28). W programie przewidziane są: konferencje ewangelizacyjne, koncerty (Maleo Reggae Rockers, Arkadio), świadectwa wiary, tańce z kultury Izraela, oraz celebracje liturgiczne. Pełny koszt uczestnictwa to jedynie 70 zł/os. za cały pobyt (w tym wyżywienie, nocleg, materiały promocyjne). Chętnych, w celu zarejestrowania się (https://link.do/formularzddm2019),  prosimy o zgłaszanie się do nas.
 2. Bracia kapucyni, jak co roku zapraszają młodzież na rekolekcje ”Golgota młodych” do Serpelic nad Bugiem. W tym roku noszą one tytuł „Rozłam…opuści człowiek ojca i matkę” i odbędą się w dniach 22-26 sierpnia. Szczegóły na plakacie i ulotkach oraz na stronie www.golgotamlodych.pl.
 3. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Agnieszka Kowalska z parafii św. Katarzyny w Wielkiej Łące i Przemysław Borysowski z parafii tutejszej; zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z odpowiednim proboszczem jednej z wyżej wymienionych parafii.
 4. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom pikniku parafialnego, który miał miejsce w zakończeniu oktawy Bożego Ciała oraz wszystkim tym, którzy pomagali i sfinansowali koszty.

                                                                     12 Niedziela Zwykła, 2019.06.23
 
 1. W czasie oktawy Bożego Ciała, aż do czwartku włącznie, procesje eucharystyczne odbywały się będą po mszach świętych i nabożeństwach czerwcowych o godz. 17.00 z wyjątkiem dzisiejszej niedzieli, kiedy to procesja będzie miała miejsce po mszy św. o godz. 11.00.
 2. W poniedziałek, 24 czerwca obchodzić będziemy ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek 28 czerwca, ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa a w sobotę 29 czerwca, ur. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. We wszystkie te uroczystości msze św. sprawowane są o godz. 7.00 i o 17.00.
 3. Dziś (niedziela) w Toruniu odbędzie się koncert: Toruńskie Uwielbienie – Młodzi w mocy Ducha Bożego. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.00 w Amfiteatrze przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Dopełni go uroczyste wprowadzenie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna. Biskup Wiesław bardzo serdecznie zaprasza na to wydarzenie młodzież z całej naszej diecezji. Szczegóły na plakacie.
 4. W przyszłą niedziele, 30 czerwca, odwiedzi nas prowincjalny sekretarz misyjny, br. Krzysztof Przybylski aby zapoznać nas ze stanem misji naszych braci na całym świecie.
 5. Informujemy że w dniach  18-21 lipca ma miejsce kolejna edycja Diecezjalnych Dni Młodzieży – Harowiec. Zaprasza się młodzież z całej diecezji wraz z duszpasterzami. Tegoroczna edycja prowadzona będzie według wezwania zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” (Mt 11,28). W programie przewidziane są: konferencje ewangelizacyjne, koncerty (Maleo Reggae Rockers, Arkadio), świadectwa wiary, tańce z kultury Izraela, oraz celebracje liturgiczne. Pełny koszt uczestnictwa to jedynie 70 zł/os. za cały pobyt (w tym wyżywienie, nocleg, materiały promocyjne). Chętnych, w celu zarejestrowania się (https://link.do/formularzddm2019),  prosimy o zgłaszanie się do nas.
 6. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Agnieszka Kowalska z parafii św. Katarzyny w Wielkiej Łące i Przemysław Borysowski z parafii tutejszej; zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego związku proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z odpowiednim proboszczem jednej z wyżej wymienionych parafii.                                                                     Ur. Najświętszego Najświętszej Trójcy, 2019.06.16
 1. W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze święte odprawiane będą w porządku niedzielnym. Po mszy św. o godz. 11.00 wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy bardzo, aby wzorem lat ubiegłych przygotować te ołtarze. Zachęcamy też do udekorowania domów symbolami eucharystycznymi. Do udziału w mszach świętych i procesjach w szczególny sposób zapraszamy dzieci, które w tym roku i w roku ubiegłym przyjęły pierwszą komunie św. Prosimy też aby na tę okazję przychodziły w uroczystych strojach, jeśli je jeszcze posiadają. Procesje eucharystyczne będą się, jak zawsze, odbywały również w oktawie Bożego Ciała, po mszach świętych i nabożeństwach czerwcowych o godz. 17.00; w przyszłą niedzielę natomiast, po mszy św. o godz. 11.00. Prosimy zatem o pomoc wszystkich chętnych w niesieniu baldachimu, chorągwi i feretronów na czas całej oktawy. Prosimy też o pomoc w pozyskaniu i dostarczaniu kwiatów potrzebnych do sypania przed Najświętszym Sakramentem w czasie procesji. Próby dla dziewczynek sypiących kwiaty odbędą się w najbliższy poniedziałek i środę, tuż po mszach św. o godz. 17.00.
 1. Za pobożny udział w procesji Bożego Ciała można uzyskać odpust zupełny.
 2. W przyszłą niedzielę  odbędzie się w Toruniu koncert: Toruńskie Uwielbienie – Młodzi w mocy Ducha Bożego. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.00 w Amfiteatrze przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Dopełni go uroczyste wprowadzenie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna. Biskup Wiesław bardzo serdecznie zaprasza na to wydarzenie młodzież z całej naszej diecezji. Szczegóły na plakacie.
 3. Informujemy że w dniach  18-21 lipca ma miejsce kolejna edycja Diecezjalnych Dni Młodzieży – Harowiec. Zaprasza się młodzież z całej diecezji wraz z duszpasterzami. Tegoroczna edycja prowadzona będzie według wezwania zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” (Mt 11,28). W programie przewidziane są: konferencje ewangelizacyjne, koncerty (Maleo Reggae Rockers, Arkadio), świadectwa wiary, tańce z kultury Izraela, oraz celebracje liturgiczne. Pełny koszt uczestnictwa to jedynie 70 zł/os. za cały pobyt (w tym wyżywienie, nocleg, materiały promocyjne). Chętnych, w celu zarejestrowania się (https://link.do/formularzddm2019),  prosimy o zgłaszanie się do nas.
 4. W przeddzień Dnia Ojca, 22 czerwca, odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Częstochowy zwana Trzecie Męskie Oblężenie Jasnej Góry. Tematem jest powołanie do męskości. Wystąpią prominentni mówcy tacy jak: bp. Grzegorz Ryś, Jim Murphy, Andrzej Tokarz, Jacek Pulikowski, Wanda Półtawska i Mieczysław Guzewicz. Szczegóły na plakacie.
 5. W ubiegłą niedzielę informowaliśmy że na skutek zmian personalnych w naszej prowincji również br. Mirosław Starzyński opuściłby nasz klasztor aby się udać do klasztoru Lubelskiego. Z radością chcemy poinformować że nasi przełożeni odeszli od decyzji o tej zmianie i br. Mirek pozostanie z nami nadal. W imieniu przełożonych przepraszamy za zamieszanie a my mamy nadzieję że ta decyzja pozostanie wiążącą.
 6. W dniu wczorajszym (sobota 15 czerwca), w wieku 73lat, odszedł do Pana śp. Adam Kowalski z Rywałdu. Data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Polecamy go i jego rodzinę, pogrążoną w żałobie Miłosiernemu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


                                                                             Ur. Zesłania Ducha Świętego, 2019.06.09
 
 1. W poniedziałek, 10 czerwca, obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Tego też dnia rozpoczynamy Okres Zwykły w liturgii kościoła, gdyż z dniem dzisiejszym kończy się Okres Wielkanocny. We wtorek wspominamy św. Barnabę apostoła, w środę pięciu błogosławionych męczenników kapucyńskich naszej prowincji a w czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Na przyszłą niedzielę zaś przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy.
 2. W przyszłą niedzielę  odbędzie się w Toruniu koncert: Toruńskie Uwielbienie – Młodzi w mocy Ducha Bożego. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.00 w Amfiteatrze przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Dopełni go uroczyste wprowadzenie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna. Biskup Wiesław bardzo serdecznie zaprasza na to wydarzenie młodzież z całej naszej diecezji.
 3. Dziś (niedziela 9 czerwca), odbywają się marsze dla Życia i Rodziny w kilku miastach naszej diecezji. Okazją jest 20 rocznica wizyty papieża w Toruniu,  mająca za swoje hasło: „Święty Jan Paweł II patron życia i rodziny”. W Toruniu o godz. 12.30 rozpocznie się w katedrze Eucharystia, której będzie przewodniczył Biskup Toruński Wiesław Śmigiel. Po Mszy św., około godziny 14.00, w kolorowym marszu odbędzie się przejście przez centrum miasta. Podobne wydarzenia będą miały miejsce w najbliższych nam miastach:
Wąbrzeźno: o godz. 12.30 – Msza św. w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, rozpoczęcie marszu o 13.30
Grudziądz: rozpoczęcie o. godz. 14 w bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa konferencją o relacjach w rodzinie i wspólną modlitwą, zakończenie festynem rodzinnym na placu przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Brodnica: o godz. 12.15 Msza św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, następnie uformowanie się marszu, zakończenie w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej.
 1. W przeddzień Dnia Ojca, 22 czerwca, odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Częstochowy zwana Trzecie Męskie Oblężenie Jasnej Góry. Tematem jest powołanie do męskości. Wystąpią prominentni mówcy tacy jak: bp. Grzegorz Ryś, Jim Murphy, Andrzej Tokarz, Jacek Pulikowski i Wanda Półtawska. Szczegóły na plakacie.
 2. Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej rozpoczęła nabór na kolejny rok szkolny i dlatego prosi nas o przekazanie informacji parafianom o korzystnych możliwościach zamieszkania w jej grudziądzkiej placówce młodzieży kontynuującej edukację w grudziądzkich szkołach ponadpodstawowych. Zainteresowani powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dn. 14 czerwca. Wszelkie informacje podane są na stronie: www.grudziadz.caritas.pl w zakładce ”Bursa Szkolna Caritas”.
 3. Przełożeni naszej prowincji kapucynów dokonali kolejnych 23 zmian personalnych w naszych klasztorach. Zmiana dotknie też i w nas, gdyż br. Mirosław Starzyński został powołany do posługi w naszym klasztorze i domu seminaryjnym wraz z przyległą parafią w Lublinie-”Poczekajka”. Z wdzięcznością za kilka lat życia i pracy w naszym klasztorze i parafii rywałdzkiej, żegnać go będziemy i dziękować za wszystko w niedzielę 7 lipca. Obowiązki br. Mirka przejmie br. Krzysztof Paklepa, który przybędzie do nas już 1 lipca.
 4. W ubiegły poniedziałek, w wieku 74 lat odszedł do Pana śp. o. Dariusz Sosnowski, kapucyn naszej prowincji. Pogrzeb odbył się 5 czerwca w Olsztynie, gdzie przez ostatnie lata o. Dariusz posługiwał. Pamiętamy go również z jego posługi w Rywałdzie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci i niech odpoczywa w pokoju.

                                                                             Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego, 2019.06.02
 
 1. Każdego dnia w miesiącu czerwcu odprawiane są nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mają one miejsce po mszach świętych wieczornych.
 2. W dniu dzisiejszym, (niedziela 2 czerwca), na mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele w Rywałdzie, o. Grzegorz Góralski, dziękował będzie Bogu za łaski otrzymane w ciągu 25 lat kapłaństwa. Polecamy go Waszym modlitwom i zapraszamy tego dnia na mszę św. jubileuszową. Będzie to zarazem pierwsza niedziela miesiąca z nabożeństwem.
 3. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania ma swoje ostatnie spotkanie przed wakacjami dziś, (niedziela 2 czerwca) po mszy św. o godz. 11.00.
 4. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Od ubiegłego piątku trwa nowenna przed tą uroczystością.
 5. W przyszłą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się marsze dla Życia i Rodziny w kilku miastach naszej diecezji. Okazją jest 20 rocznica wizyty papieża w Toruniu,  mająca za swoje hasło: „Święty Jan Paweł II patron życia i rodziny”. W Toruniu o godz. 12.30 rozpocznie się w katedrze Eucharystia, której będzie przewodniczył Biskup Toruński Wiesław Śmigiel. Po Mszy św., około godziny 14.00, w kolorowym marszu odbędzie się przejście przez centrum miasta. Podobne wydarzenia będą miały miejsce w najbliższych nam miastach:
Wąbrzeźno: o godz. 12.30 – Msza św. w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, rozpoczęcie marszu o 13.30
Grudziądz: rozpoczęcie o. godz. 14 w bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa konferencją o relacjach w rodzinie i wspólną modlitwą, zakończenie festynem rodzinnym na placu przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Brodnica: o godz. 12.15 Msza św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, następnie uformowanie się marszu, zakończenie w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej.
 1. W przeddzień Dnia Ojca, 22 czerwca, odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Częstochowy pod hasłem: Trzecie Męskie Oblężenie Jasnej Góry. Szczegóły na plakacie.
 2. Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej rozpoczęła nabór na kolejny rok szkolny i dlatego prosi nas o przekazanie informacji parafianom o korzystnych możliwościach zamieszkania w jej grudziądzkiej placówce młodzieży kontynuującej edukację w grudziądzkich szkołach ponadpodstawowych. Zainteresowani powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dn. 14 czerwca. Wszelkie informacje podane są na stronie: www.grudziadz.caritas.pl w zakładce ”Bursa Szkolna Caritas”.
 3. W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana śp. Bernadeta Białkowska. Pogrzeb odbył się w czwartek o godz. 10.30. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju.


                                                                             6 Niedziela Wielkanocna, 2019.05.26
 
 1. W piątek, ostatniego dnia maja kończymy nabożeństwa majowe a w sobotę rozpoczynamy nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odprawiane one będą po każdej mszy św. wieczornej. W sobotę prowadzone będzie również nabożeństwo uzdrowienia wewnętrznego po mszy św. o godz. 17.00. Będzie to ostatnie takie nabożeństwo przed wakacjami.
 2. W niedzielę 2 czerwca, na mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele w Rywałdzie, o. Grzegorz Góralski, dziękował będzie Bogu za łaski otrzymane w ciągu 25 lat kapłaństwa. Polecamy go Waszym modlitwom i zapraszamy tego dnia na mszę św. jubileuszową. Będzie to zarazem pierwsza niedziela miesiąca z nabożeństwem.
 3. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje ostatnie spotkanie przed wakacjami w niedzielę 2 czerwca po mszy św. o godz. 11.00.


                                                                             5 Niedziela Wielkanocna, 2019.05.19
 
 1. Przypominamy że nabożeństwa majowe odprawiane są w ciągu całego miesiąca, każdego dnia o godz. 16.30.
 2. W czwartek 23 maja, obchodzić będziemy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu a w piątek 24 maja, wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
 3. W dniu dzisiejszym (niedziela, 19 maja), dziesięcioro z dzieci naszej parafii przystąpi do pierwszej komunii św. Odbędzie się to na sumie o godz. 11.00. W przyszłą niedzielę natomiast, 26 maja, będzie miała miejsce uroczystość pierwszej rocznicy przyjęcia dzieci, które do pierwszej komunii św. przystąpiły w ubiegłym roku. Dzieci te i ich rodziców zapraszamy na próbę w piątek, po mszy św. wieczornej.
 4. W niedzielę 2 czerwca, na mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele w Rywałdzie, o. Grzegorz Góralski, dziękował będzie Bogu za łaski otrzymane w ciągu 25 lat kapłaństwa. Polecamy go Waszym modlitwom i zapraszamy tego dnia na mszę św. jubileuszową.
 5. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje. Procesje błagalne do krzyża przy krzyżówce będą miały miejsce po mszach św. wieczornych.

                                                                             4 Niedziela Wielkanocna, 2019.05.12
 
 1. Bracia kapucyni, którzy w tym tygodniu ukończyli swoje doroczne rekolekcje zakonne jeszcze raz prosili o przekazanie podziękowań za pamięć o nich w tych dniach: za modlitwę, placki, ciastka i owoce. My zaś dziękujemy za pomoc okazaną nam w tym tygodniu przy pracy w ogrodzie i za podarowane nam wyroby stolarskie!
 2. Przypominamy że nabożeństwa majowe odprawiane są w ciągu całego miesiąca, każdego dnia o godz. 16.30.
 3. W przyszłą niedziele, 19 maja, dziesięcioro z dzieci naszej parafii przystąpi do pierwszej komunii św. Odbędzie się to na sumie o godz. 11.00. Tydzień później, 26 maja, będzie miała miejsce uroczystość pierwszej rocznicy przyjęcia dzieci, które do pierwszej komunii św. przystąpiły w ubiegłym roku. Dzieci te i ich rodziców zapraszamy na spotkanie przygotowawcze do salki tercjarskiej dzisiaj (12 maja), zaraz po mszy św. o godz. 9.00.
 4. Z kolei młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje kolejne spotkanie dzisiaj, po mszy św. o godz. 11.00.
 5. Nasza parafia otrzymała w darze pewną ilość replik obrazu Jezusa Miłosiernego jaki wystawiony jest na bocznym ołtarzu Jezusa Ukrzyżowanego z prawej Waszej strony. Jest to artystycznie mniej powszechna wersja obrazu ale za to ta pierwotna, oryginalna, pochodząca z objawienia przez Jezusa Chrystusa siostrze Faustynie. W tym właśnie leży jego szczególna wartość. Oryginał tego obrazu znajduje się w Wilnie. Pragniemy zachęcić do zabrania ze sobą tego obrazu do domu i odmówieniu nowenny do Miłosierdzia Bożego w jakiejkolwiek intencji. Może to być w intencji kogoś, kto szczególnie potrzebuje Bożego Miłosierdzia, tak spośród żywych jak i umarłych lub też w intencji naszej ojczyzny czy całego świata. To przecież właśnie naszej świętej Polce w szczególny sposób zostały objawione tajemnice Bożego Miłosierdzia i ma to miejsce właśnie w dzisiejszych czasach. Po odmówieniu takiej nowenny we własnym domu, obraz ten można sobie bezzwrotnie zatrzymać dla siebie. Najlepiej by było aby tę nowennę można było odmówić w gronie całej rodziny. Nie jest to jednak konieczne. Zarówno obraz jak i nowennę można otrzymać w zakrystii.
 6. Radę Parafialną prosimy o przybycie na spotkanie w klasztorze w czwartek, 16 maja, o godz. 19.00.
 7. 8. Ks. Biskup Józef Szamocki przekazał nam też do dwukrotnego odczytania komunikat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w sprawie nieodpłatności pomocy prawnej. Powtarzamy więc oświadczenie prezydenta, który pisze w nim co następuje:
Szanowni Państwo!
Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika - również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po ustaleniu terminu wizyty. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody.
Więcej informacji o miejscach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.


                                                                     3 Niedziela Wielkanocna, 2019.05.05

 
1. W naszym klasztorze trwają obecnie doroczne rekolekcje zakonne braci kapucynów z naszej prowincji. Polecamy ojca rekolekcjonistę i wszystkich braci rekolektantów Waszym modlitwom. Jednocześnie pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wam za Waszą życzliwość im i nam okazaną: za Wasze modlitwy, ciasta, ciastka i owoce. Rekolekcje potrwają jeszcze do wtorku rana.
2. Nabożeństwa majowe odprawiane są każdego dnia o godz. 16.30.
3. Dziś kończy się Tydzień Miłosierdzia a jednocześnie rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Ogólnopolskie spotkanie Taizè natomiast, odbędzie się w Grębocinie, w dn. 24-26 maja, Patronalny Święto Rolników w Wąpiersku, 12 maja a Dzień uwielbienia w Toruniu, 16 czerwca.
4. Zbliża się rocznica Pierwszej Komunii św. dla dzieci, które miały swoje przyjęcie w ubiegłym roku. Planujemy zatem spotkanie organizacyjne dla nich i ich rodziców w następną niedzielę, 12 maja po mszy św. o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy! Jednocześnie chcemy przypomnieć że już za dwa tygodnie, 19 maja, w naszej parafii będzie miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii św. dla dzieci, które obecnie do niej się przygotowują.
5. Z kolei młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje kolejne spotkanie w przyszłą niedzielę, 12 maja, po mszy o godz. 11.00.
6. W związku z otrzymanymi obrazami Jezusa Miłosiernego, chcemy zakomunikować że nadal oczekujemy na obiecane nam nowenny. Gdy już je otrzymamy, wówczas powrócimy do tego tematu.
7. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Marek Tomasz Klarkowski, zamieszkały w parafii tutejszej i Klaudia Dorota Siwiec, zamieszkała w parafii św. Wawrzyńca w Ryńsku; Karol Mariusz Kerner, zamieszkały w parafii św. Katarzyny w Łasinie i Klaudia Jeziorowska, zamieszkała w parafii Wniebowzięcia NMP w Grucie; Bartosz Paweł Kawa, zamieszkały w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamek i Aleksandra Sara Buszta, zamieszkała w parafii Trójcy Świętej w Książkach. Są to zapowiedzi pierwsze.
8. Ks. Biskup Józef Szamocki przekazał nam też do odczytania komunikat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w sprawie nieodpłatności pomocy prawnej. Prezydent pisze w nim co następuje:
Szanowni Państwo!
Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika - również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po ustaleniu terminu wizyty. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody.
Więcej informacji o miejscach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.


                                                                     Niedziela Miłosierdzia Bożego, 2019.04.28

 
1. Bezpośrednio po mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św., w salce tercjarskiej.
2. We wtorek, 30 kwietnia, rozpoczynają w naszym klasztorze swoje doroczne rekolekcje zakonne bracia kapucyni z naszej prowincji. Polecamy ich wszystkich Waszym modlitwom.
W środę rozpoczynamy miesiąc maj a wraz z tym nabożeństwa majowe o godz. 16.30.
3. W piątek obchodzimy uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej Patronki Polski. Msze święte sprawowane będą tak jak w każdą niedzielę. Po mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Kółek Różańcowych.
3. W tym tygodniu przypadają też pierwsze dni miesiąca. W najbliższy piątek, kapłan uda się jak zwykle z wizytą do chorych naszej parafii.
4. W sobotę po mszy św. o godz. 17.00, zostanie odprawione nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. Nie będzie więc tym razem nabożeństwa uzdrowienia, gdyż tego dnia nie może w nim wziąć udziału grupa „Wypłyń na głębie”, posługująca na nabożeństwach oprawą muzyczną.
5. Na wyłożonych plakatach mamy informacje o:
- Tygodniu Miłosierdzia 28.04-5.05
- Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym 5-11.05
- Ogólnopolskim spotkaniu Taizè w Grębocinie, 24-26.05
- Dniu uwielbienia w Toruniu, 16.06
- Uroczystości religijno-patriotycznej pt. Mazurskie Dziedzictwo Kulturowo-Historyczne w Mrągowie, 30.04
Patronalnym Święcie Rolników w Wąpiersku, 12.05
6. Nasza parafia niespodziewanie otrzymała w darze pewną ilość replik obrazu Jezusa Miłosiernego z Wilna, który został namalowany dzięki wizji jaką otrzymała św. Faustyna Kowalska. Pragniemy zachęcić każdego kto zechciałby odmówić jedną nowennę do Miłosierdzia Bożego aby zabrać ten obraz do siebie do domu a po odmówieniu tej nowenny zatrzymać obraz dla siebie. Więcej powiemy o tym w następną niedzielę.
7. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Marek Tomasz Klarkowski, zamieszkały w parafii tutejszej i Klaudia Dorota Siwiec, zamieszkała w parafii św. Wawrzyńca w Ryńsku; Karol Mariusz Kerner, zamieszkały w parafii św. Katarzyny w Łasinie i Klaudia Jeziorowska, zamieszkała w parafii Wniebowzięcia NMP w Grucie; Bartosz Paweł Kawa, zamieszkały w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamek i Aleksandra Sara Buszta, zamieszkała w parafii Trójcy Świętej w Książkach. Są to zapowiedzi pierwsze.
8. W niedzielę 28 maja odszedł do Pana św.p. Bogusław Wzorek z Gołębiewa. Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


                                                                                     Niedziela Palmowa, 2019.04.14
 
 1. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy liturgiczne obchody Wielkiego Tygodnia i dlatego wchodzimy w czas głębszego milczenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego najtrudniejszych chwilach i wydarzeniach jakie przeszedł w Jerozolimie w ostatnich dniach swojego życia. Wymagają one więcej modlitwy i adoracji. Zapraszamy też najpierw do sakramentu pokuty i pojednania w dniach od poniedziałku do środy od godz. 16.30. Prosimy więc nie odkładać  spowiedzi bo od Wielkiego Czwartku wszyscy kapłani brać będą udział w liturgii i nie będzie jednoczesnych dyżurów w konfesjonałach.
Zachęcamy nade wszystko do zaplanowania sobie czasu na udział w świętych misteriach Męki Pańskiej i Zmartwychwstania, począwszy już od Wielkiego Czwartku, kiedy to wspominamy ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, modlitwę Jezusa w Ogrójcu oraz Jego aresztowanie i wtrącenie do Ciemnicy. Jest to też dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Liturgię tego dnia rozpoczynamy o godz. 17.00. Po niej nastąpi adoracja do godz. 22.00.
 1. W Wielki Piątek sprawujemy pamiątkę okrutnych tortur zadanych Zbawicielowi, ukrzyżowania Go, śmierci i złożenia do Grobu. Adoracja w Ciemnicy rozpoczyna się o godz. 7.00 rano a Droga Krzyżowa odprawiana będzie o godz. 9.30. Liturgia Męki Pańskiej tego dnia rozpocznie się o godz. 17.00 a po niej nastąpi adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy.
Ofiary zaś składane przy okazji Adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc uświęconych obecnością Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej.
Wielką Sobotę rozpoczynamy adoracją Pana Jezusa w Grobie o godz. 7.00. W godzinach przedpołudniowych święcimy też pokarmy na stół wielkanocny. Odbędzie się to w następującym porządku:
godz. 9.00 w Bliźnie, w domu Caritas
godz. 9.20 w Blizienku, w remizie strażackiej
godz. 9.40 w Starej Rudzie u pp. Piaseckich
godz. 10.00 w Gołębiewku w świetlicy

godz. 10.30 w Gołębiewie u pp. Frączaków
godz. 10.30 – 12.00 w kościele w Rywałdzie
W Wielką Sobotę zalecana jest też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy wówczas o zabranie ze sobą świec. Po tej wieczornej liturgii będzie miała miejsce adoracja aż do godz. 24.00.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy w niedzielę procesją i Mszą Rezurekcyjną o godz. 6.00. Bardzo prosimy wszystkie osoby funkcyjne o przybycie do kościoła w stosownym czasie potrzebnym na przygotowanie się do procesji. Poza Mszą św. Rezurekcyjną odprawione zostaną jeszcze trzy Msze św. w porządku niedzielnym, czyli o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. sprawowane są jak w każdą niedzielę.
 1. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Posłużą one też na dekoracje Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 2. Na plakatach są zaproszenia do różnych miejsc gdzie odgrywana będzie sztuka Męki Pańskiej. Najbliższa nam w Jabłonowie Zamek, 17 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00. Poza tym w różnych dniach i porach odbędą się podobne sztuki również w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, w Grębocinie, Kurzętniku i w Fordońskiej Dolinie Śmierci w Bydgoszczy.
 3. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, tradycyjnie już, zapraszają na kiermasz wielkanocny, który rozpocznie się dzisiaj (niedziela) po mszy o godz. 9.00 i Gorzkich Żalach i potrwa do godz. 13.00.
 4. Chcemy też wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy okazują nam tyle serdeczności i pomocy w różnych okolicznościach i potrzebach. Jesteśmy wdzięczni trzem panom, którzy w tym tygodniu usunęli wszystkie śmieci cmentarne służąc swoim cennym czasem i sprzętem mechanicznym. Dziękujemy serdecznie również paniom z parafii i spoza parafii, które pomagały nam oczyścić okna klasztorne po sezonie zimowym. Poza tym, ciągle doznajemy życzliwości i pomocy w naszym gospodarstwie, w kościele i klasztorze - nie pomijając kuchni. Za dary, ofiary i pomoc fizyczną w różnych pracach serdecznie Wam dziękujemy i polecamy Was Panu w naszych codziennych, zakonnych modlitwach za dobroczyńców oraz sześciu Mszach św. sprawowanych w tej intencji każdego miesiąca. Nie chcemy nikogo wymieniać z nazwiska, gdyż większość naszych dobroczyńców prosi nas o stosowną  anonimowość. My to rozumiemy, pamiętając zachętę Mistrza aby czyny miłości i miłosierdzia dokonywać w ukryciu. Stąd też liczymy na zrozumienie wszystkich.
 5. Chcemy też poinformować że lipcowy picknick rywałdzki, który organizowany był w murach klasztornych w ciągu trzech ostatnich lat, z różnych merytorycznych przyczyn, w tym roku został zawieszony. Jest to wynikiem ocen zarówno rady parafialnej jak i spotkania wiejskiego w tym miesiącu. Jesteśmy jednak otwarci na inne, podobne, ciekawe i może bardziej sakralnie wyróżniające się inicjatywy na przyszłość. Pragniemy natomiast kontynuować i cieszyć się parafialnym świętowaniem z okazji obchodów ur. Bożego Ciała – co już stało się naszą dobrą tradycją.


                                                                         5 Niedziela Wielkiego Postu, 2019.04.07
 
 1. W przyszły piątek, do wzięcia udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej szczególnie zapraszamy dzieci.
 2. Dziś (w niedzielę), po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
 3. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 4. Już w przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, która już otwiera Wielki Tydzień Jego męki i zmartwychwstania. Na wszystkich mszach św. odbywać się będzie poświęcenie przyniesionych palm.
 5. W zakrystii są jeszcze do nabycia świece wielkanocne, tzw. ”paschałki” w cenie 10 zł. Nadają się one doskonale na liturgię Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę kiedy to do kościoła przynosimy świece, jak również na stół wigilijny w domu rodzinnym. Środki pozyskane z tej dystrybucji oraz datki zebrane do dziecięcych, papierowych skarbonek w ramach ”jałmużny wielkopostnej” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
 6. W ostatnim czasie, my bracia, sprzątaliśmy wiosennie pomieszczenia klasztorne na pierwszym piętrze gdzie odbywają się rekolekcje i gdzie przybywają pielgrzymi. Pozostało nam tam jeszcze parę okien i prę na parterze. Chcielibyśmy prosić Was o pomoc w umyciu pozostałych. Jeżeli ktoś może nas w tym wiosennym sprzątaniu wesprzeć to zapraszamy w ten czwartek o godz. 9.00. O godz. 12.30 będzie dla wszystkich obiad. Może do tego czasu uda nam się skończyć. Z góry dziękujemy za pomoc i serdecznie zapraszamy!
 7. Na plakatach są zaproszenia do różnych miejsc gdzie odgrywana będzie sztuka Męki Pańskiej. Najbliższa nam w Jabłonowie Zamek, 17 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00. Poza tym w różnych dniach i porach odbędą się podobne sztuki również w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, w Grębocinie, Kurzętniku i w Fordońskiej Dolinie Śmierci w Bydgoszczy.
 8. W tym tygodniu odszedł do pana św. p. Eugeniusz Ciekot z Blizienka. Liturgia pogrzebowa odbyła się wczoraj (6 kwietnia). Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


                                                                         4 Niedziela Wielkiego Postu, 2019.03.31
 
 1. Dziś, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która nosi też nazwę „Laetare” (radujcie się), następuje liturgiczne  „przełamanie” tego okresu. Pozostały nam już tylko trzy tygodnie. Tym bardziej więc, zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali i Dróg Krzyżowych.
 2. Bezpośrednio po porannej mszy św. niedzielnej, zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na comiesięczne spotkanie do salki tercjarskiej.
 3. W kościele p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim odbędzie się dziś koncert wielkopostny. Wystawi go  Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, o godz. 17.00. Wstęp wolny.
 4. We wtorek 2 kwietnia, przypada 14 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
 5. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej początku miesiąca. W związku z tym, w piątek, jak zwykle, kapłan uda się do chorych. Tym razem, z powodu zbliżających się świąt wielkanocnych, zachęcamy do skorzystania również z sakramentu pokuty oraz z sakramentu chorych. W sobotę zaś zapraszamy na spotkanie Kół Różańcowych naszej parafii. Rozpocznie się ono mszą św. o godz. 14.00 po czym nastąpi spotkanie formacyjne.
 6. Również w sobotę zapraszamy na mszę św. wigilijną, czyli niedzielną, po której nastąpi nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego.
 7. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje comiesięczne spotkanie w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00.
 8. Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasowe ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Kto chciałby jeszcze dopełnić brakującej sumy i cieszyć się własnym kwiatem podarowanym umęczonemu Jezusowi, może to uczynić w zakrystii  lub w kopercie na tacę.
 9. W zakrystii są jeszcze do nabycia świece wielkanocne, tzw. ”paschałki” w cenie 10 zł. Jest to inicjatywa Caritas, dlatego środki pozyskane z tej dystrybucji oraz datki zebrane do dziecięcych, papierowych skarbonek w ramach ”jałmużny wielkopostnej” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas. Zachęcamy rodziców do uczenia i formacji dzieci takiej drobnej ofiarności na rzecz innych osób znajdujących się w potrzebie. Papierowe skarbonki znajdują się na stoliku.
 10. Na plakatach są zaproszenia do różnych miejsc gdzie odgrywana będzie sztuka Męki Pańskiej. Najbliższa nam w Jabłonowie Zamek, 17 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00. Poza tym również w Sanktuarium Maryjnym w Górce klasztornej i w Grębocinie.
 11. Mamy jeszcze do przekazania komunikat biskupa toruńskiego w związku z nominacją ks. prał. Tymona Chmieleckiego na nuncjusza apostolskiego w Gwinei i Mali: ”Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata dr. hab. Tymona Chmieleckiego, kapłana naszej diecezji, posługującego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, nuncjuszem apostolskim w Gwinei i Mali, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Tre Taverne.
  Dla diecezji toruńskiej przyjęcie przez jej kapłana święceń biskupich to wyróżnienie i radość. Mając jednak świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na ks. Tymonie Chmieleckim, polecam go Bogu na modlitwie i proszę dla niego o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki diecezji toruńskiej. Zwracam się do Was, drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, o modlitewne wsparcie Arcybiskupa Nominata. Niech Pan obdarza go potrzebnymi łaskami w odpowiedzialnej i wymagającej służbie Stolicy Apostolskiej i wiernym Kościoła w Gwinei i Mali.”
  bp Wiesław Śmigiel

                                                                     3 Niedziela Wielkiego Postu, 2019.03.24
 
 1. W dniu jutrzejszym obchodzimy ur. Zwiastowania Pańskiego. Msze święte sprawowane są o godz. 7.00 i o 17.00.
 2. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej niedzielnej oraz do Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15
 3. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 9.00, poświęcimy książeczki do nabożeństwa dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii św. natomiast po zakończeniu tej mszy zapraszamy rodziców na comiesięczne spotkanie do salki tercjarskiej.
 4. Zapowiadana już zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tzw. elektrośmieci trwać będzie już tylko do środy bieżącego tygodnia, czyli 27 marca. Zakończy się ona najpóżniej w godzinach porannych. Mamy zatem już tylko dwa dni aby je dostarczyć. Zbiórka dotyczy komputerów, drukarek, telefonów, monitorów, lodówek i wielu innych urządzeń AGD i RTV. Akcja ta czyni nas patronami polskich misjonarzy w Afryce, gdyż wspiera ona zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadzonego przez siostry Orionistki oraz inną jeszcze akcję pod nazwą „Wyprawka dla dzieci”, prowadzoną w Kamerunie. Więcej na plakacie i ulotkach. Elektrośmieci prosimy składować w klasztornej „herbaciarni” lub przy niej, w naszym ogrodzie tuż za bramą wjazdową.
 5. Bardzo serdecznie prosimy też o dobrowolne wsparcie nas w zakupie kwiatów do Grobu Pańskiego. W ten sposób można będzie mieć swój własny kwiat podarowany Jezusowi. Można to uczynić w zakrystii.
 6. W zakrystii są do nabycia świece wielkanocne, tzw. ”paschałki” w cenach 15 i 10 zł,  które doskonale się nadają na stół wielkanocny. Jest to inicjatywa Caritas dlatego środki pozyskane z tej dystrybucji oraz datki zebrane do skarbonek w ramach ”jałmużny wielkopostnej” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
 7. Na plakatach są zaproszenia do różnych miejsc gdzie odgrywana będzie sztuka Męki Pańskiej. Najbliższa nam w Jabłonowie Zamek, 14 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00. Poza tym również w Sanktuarium Maryjnym w Górce klasztornej i w Grębocinie.
 8. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mariusz Nowacki, kawaler i Monika Katarzyna Kurzyńska, panna. Oboje zamieszkali w naszej parafii (zap. 2). Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego związku zobowiązany jest do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem naszej parafii.


                                                                  2 Niedziela Wielkiego Postu, 2019.03.17
 
 1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które potrwają do  środy, 20 marca. Prowadzi je o. Kazimierz Śnieg OFMCap, posługujący obecnie w naszej wspólnocie w Bydgoszczy. Msze święte w dni powszednie rekolekcji aż do środy włącznie odprawiane będą w nieco zmienionych godzinach. Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.00 lecz za to o godz. 10.00 a następnie o 17.00. Od czwartku natomiast powracamy już do zwykłego harmonogramu.
 Taca zbierana we wtorek i w środę przeznaczona będzie na potrzeby wspólnoty w której żyje i posługuje
 o. Rekolekcjonista. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w każdym z tych dni.
 1. W czasie całego zaś Wielkiego Postu zapraszamy również do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej niedzielnej oraz do Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15 a więc 15 minut wcześniej niż w latach ubiegłych. W nadchodzący piątek szczególnie zapraszamy na to nabożeństwo dzieci i prosimy aby wzięły ze sobą świeczki lub lampiony – jednak nie te adwentowe. Świece lub lampiony posłużą w towarzyszeniu krzyżowi od stacji do stacji.
 2. Tuż po zakończeniu rekolekcji parafialnych, czyli 21-24 marca, prowadzić będziemy w naszym klasztorze rekolekcje wielkopostne dla trzeźwiejących alkoholików i ich współuzależnionych rodzin według tematu ”Jeśli chcesz..., będziesz tam gdzie Ja jestem”. Zapraszamy chętnych do udziału w tych dniach duchowej odnowy.
 3. Również w tym roku jest organizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tzw. elektrośmieci. Odbywać się ona będzie do 27 marca, godziny 12.00. Zbiórka dotyczy komputerów, drukarek, telefonów, monitorów, lodówek i wielu innych urządzeń AGD i RTV. Akcja ta umożliwia nam łatwe i darmowe pozbycie się niepotrzebnych już śmieci a jednocześnie uczyni nas patronami polskich misjonarzy w Afryce, gdyż akcja ta wspiera zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadzonego przez siostry Orionistki oraz inną jeszcze akcję pod nazwą „Wyprawka dla dzieci”, prowadzoną w Kamerunie. Więcej na plakacie i ulotkach. Elektrośmieci prosimy składować w klasztornej „herbaciarni” lub przy niej, w naszym ogrodzie tuż za bramą wjazdową.
 4. Bardzo serdecznie prosimy też o dobrowolne wsparcie nas w zakupie kwiatów do Grobu Pańskiego. Można to uczynić w zakrystii.
 5. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mariusz Nowacki, kawaler i Monika Katarzyna Kurzyńska, panna. Oboje zamieszkali w naszej parafii (zap. 1). Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego związku zobowiązany jest do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.


                                                                          1 Niedziela Wielkiego Postu, 2019.03.10
 
 1. W dniu dzisiejszym kończymy już 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem ”Młodzi, trzeźwi, wolni ”.
 2. W ubiegłą środę rozpoczęliśmy bogaty w łaskę okres liturgiczny Wielkiego Postu. Zachęcamy do dobrego wykorzystania  tego czasu dla własnej odnowy duchowej i pogłębienia więzi z Bogiem oraz ufności w Jego moc i łaskę. Zachęcamy jednocześnie do osobistego podjęcia jakiejkolwiek formy postu czy wyrzeczenia w czasie trwania całego tego okresu. Zapraszamy też do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej niedzielnej oraz do Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15. Uwaga: 15 minut wcześniej niż zwykle, gdyż w pół godziny nie jest możliwe w sposób godny przeprowadzić nabożeństwa Drogi Krzyżowej – jak to przekonaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Za dwa tygodnie prosimy dzieci o szczególną obecność na tym nabożeństwie.
 3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się już w najbliższą niedzielę, 17 marca i potrwają do środy, 20 marca. Prowadzić je będzie o. Kazimierz Śnieg, posługujący obecnie w Bydgoszczy. Tuż po ich zakończeniu, czyli 21-24 marca, prowadzić będziemy w naszym klasztorze rekolekcje wielkopostne dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin pod tytułem ”Jeśli chcesz..., będziesz tam gdzie Ja jestem”. Zapraszamy chętnych do udziału w tych dniach duchowej odnowy.
 4. Również w tym roku jest organizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tzw. elektrośmieci. Odbędzie się ona 27 marca. Więcej szczegółów podamy w przyszłą niedzielę.


                                                                                8 Niedziela Zwykła, 2019.03.03
 
 1. Ostatni już raz przypominamy że nasze sanktuarium przyjmuje kandydatów na lektorów, tak spośród naszych parafian jak i spośród sympatyków naszego sanktuarium, biorących udział w naszych liturgiach.
 2. Od dziś do następnej niedzieli (9 marca), obchodzimy 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem ”Młodzi, trzeźwi, wolni ”.
 3. Spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckich naszej parafii odbędzie się we wtorek, 5 marca o godz. 14.00. Na to spotkanie zapraszamy ewentualnych, nowych kandydatów.
 4. Dziś (niedziela) po sumie odbędzie się kolejna katecheza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 17-20 marca. Prowadzić je będzie o. Kazimierz Śnieg, posługujący obecnie w Bydgoszczy. Tuż po ich zakończeniu, czyli 21-24 marca, prowadzić będziemy w naszym klasztorze rekolekcje wielkopostne dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin pod tytułem ”Jeśli chcesz..., będziesz tam gdzie Ja jestem”. Zapraszamy chętnych do udziału w tych dniach duchowej odnowy.
 6. W przyszłą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte z posypaniem głów popiołem sprawujemy tego dnia jak w każdą niedzielę. Środa popielcowa jest dniem ścisłego postu jakościowego i ilościowego dla wszystkich cieszących się dobrym zdrowiem, w wieku od 14-go do 60-go roku życia. Oznacza to że tego dnia, możemy jeden raz najeść się do syta i dwa razy się posilić. Poza tym zachęcamy do osobistego podjęcia jakiejkolwiek formy postu czy wyrzeczenia w czasie trwania całego okresu Wielkiego Postu. Zachęcamy też do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej niedzielnej oraz do Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30.
 7. Toruńskie Centrum Caritas, pragnie zatrudnić pracownika o charakterze opiekuna w Ośrodku Caritas w Bliźnie oraz ewentualnie również jako terapeuty zajęciowego. Wymiar czasu obejmuje 80 godzin miesięcznie w formie umowy na zlecenie. Praca zakłada też konieczność zamieszkania w mieszkaniu służbowym. Telefon kontaktowy z dalszymi, potrzebnymi informacjami znajduje się na plakacie ogłoszenia.


                                                                                    7 Niedziela Zwykła, 2019.02.24
 1. Jak wspomnieliśmy w ubiegłą niedzielę,  w naszym sanktuarium odczuwamy brak lektorów świeckich do czytań mszalnych. Chcemy zatem zaprosić osoby chętne do tej posługi o zgłaszanie do nas swoich kandydatur. Posługa polega na umiejętnym czytaniu fragmentów Pisma świętego i modlitwy powszechnej. Jeżeli natomiast ktoś posiada talent i chęć do śpiewania psalmu responsoryjnego, to posługa kantora też czeka na swoich wykonawców. Osoby, które się zgłoszą będą miały możliwość wprowadzenia w te posługi w trochę szerszym kontekście. Są to funkcje, które w pierwszej kolejności powinny wykonywać osoby świeckie, uczestniczące w liturgii, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Bardzo serdecznie więc zachęcamy do takiego zaangażowania się w naszym sanktuarium. Pierwsze osoby zostawiły już swoje kandydatury w ubiegłą niedzielę. Teraz czekamy na kolejne.
 2. Spotkanie parafialnych kół Żywego Różańca będzie miało miejsce w sobotę 2 marsa o godz. 14.00. Na to spotkanie zapraszamy również nowych, chętnych kandydatów miłujących modlitwę różańcową.
 3. Spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckich naszej parafii odbędzie się we wtorek, 5 marca o godz. 14.00. Również na to spotkanie zapraszamy ewentualnych, nowych kandydatów.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza niedziela miesiąca. W piątek, kapłan, jak zwykle i o tej samej porze, odwiedzi chorych. W sobotę po mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo uzdrowienia i uwielbienia. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą poznawać przyczyny swego złego samopoczucia duchowego oraz drogę swojego uzdrowienia wewnętrznego.
 5. W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca, jak zwykle, będziemy mieć adorację Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 9.00. Po sumie zaś odbędzie się kolejna katecheza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 6. Toruńskie Centrum Caritas, pragnie zatrudnić pracownika o charakterze opiekuna w Ośrodku Caritas w Bliźnie oraz ewentualnie również jako terapeuty zajęciowego. Wymiar czasu obejmuje 80 godzin miesięcznie w formie umowy na zlecenie. Praca zakłada też konieczność zamieszkania w mieszkaniu służbowym. Telefon kontaktowy z dalszymi, potrzebnymi informacjami znajduje się na plakacie ogłoszenia.
 7. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Robert Henryk Lewandowski, kawaler zamieszkały w Zakrzewie i Ewa Maria Templin zamieszkała w Rywałdzie (zap. 2). Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego związku zobowiązany jest do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.


                                                                                   6 Niedziela Zwykła, 2019.02.17
 1. W naszym sanktuarium odczuwamy brak lektorów świeckich do czytań mszalnych. Chcemy zatem zaprosić osoby chętne do tej posługi o zgłaszanie do nas swoich kandydatur. Posługa polega na umiejętnym czytaniu fragmentów Pisma świętego i modlitwy powszechnej. Jeżeli natomiast ktoś posiada talent i chęć do śpiewania psalmu responsoryjnego, to posługa kantora też czeka na swoich wykonawców. Osoby, które się zgłoszą będą miały możliwość wprowadzenia w te posługi w trochę szerszym kontekście. Są to funkcje, które w pierwszej kolejności powinny wykonywać osoby świeckie, uczestniczące w liturgii, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Bardzo serdecznie więc zachęcamy do takiego zaangażowania się w naszym sanktuarium.
 2. Ministrantów i kandydatów do służby przy ołtarzu w naszym sanktuarium, zapraszamy jak zawsze na co sobotnie spotkania o godz. 10.00.
 3. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Robert Henryk Lewandowski, kawaler zamieszkały w Zakrzewie i Ewa Maria Templin zamieszkała w Rywałdzie (zap. 1). Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego związku zobowiązany jest do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.

                                                                              5 Niedziela Zwykła, 2019.02.10
 
 1. W dniu jutrzejszym obchodzimy wspomnienia NMP z Lourdes a tym samym, Światowy Dzień Chorych. W naszym sanktuarium już dziś, w wigilię tego wspomnienia (niedziela 10 lutego) zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących na jakiekolwiek choroby, na mszę św., o godz. 17.00, kiedy to będziemy modlić się w ich intencji. Podczas mszy św. będzie też udzielany sakrament chorych. Prosimy zatem najbliższe osoby dla chorych o pomoc w umożliwieniu im przybycia do naszego sanktuarium. Możliwość przystąpienia do spowiedzi św., będzie już pół godziny przed rozpoczęciem mszy św.
 2. Ministrantów i kandydatów do służby przy ołtarzu w naszym sanktuarium, zapraszamy jak zawsze na co sobotnie spotkania o godz. 10.00.

                                                                           4 Niedziela Zwykła, 2019.02.03
 
 1. Dziś, po zakończeniu tej mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej komunii świętej i ich rodzicami wraz z egzaminem przygotowawczym.
 2. Po mszy mszy św. o godz. 11.00 z kolei, kandydaci do sakramentu bierzmowania mają swoje spotkanie.
 3. Radnych parafialnych zapraszamy na spotkanie w środę, 6 lutego o godz. 19.00.
 4. Siostry Pasterki w Jabłonowie Zamek zapraszają dziewczęta w wieku od 13 lat na rekolekcje o temacie „Duch Święty a Eucharystia”, które odbędą się w dniach 8-11 lutego. Szczegóły na plakacie.
 5. Wszystkich chorych, cierpiących na jakiekolwiek choroby zapraszamy na mszę św., w niedziele poprzedzającą dzień wspomnienia NMP z Lourdes czyli w niedzielę 10 lutego o godz. 17.00. Podczas mszy św. będzie też udzielany sakrament chorych. Prosimy zatem najbliższe osoby dla chorych o pomoc w umożliwieniu im przybycia do naszego sanktuarium w następną niedzielę o godz. 17.00. Możliwość przystąpienia do spowiedzi św., będzie już pół godziny przed rozpoczęciem mszy św.
 
3 Niedziela Zwykła, 2019.01.27                                                          
 
 1. Przyszły piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Kapłan jak zwykle uda się do chorych naszej parafii z posługą sakramentalną.
 2. W sobotę zaś obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte odprawiane są tego dnia jak w każdą niedzielę. Prosimy też nie zapomnieć o zabraniu ze sobą świec. Święto to jest jednocześnie poświęcone osobom konsekrowanym żyjącym w zakonach i instytutach życia konsekrowanego oraz poświęcone jest modlitwie o powołania. Kolekta zbierana na mszach świętych tego dnia przekazana zostanie na Karmel w Łasinie oraz na klasztory sióstr kapucynek klauzurowych w Polsce. W klasztorach tych trwa nieustanna modlitwa sióstr obejmująca potrzeby wspólnoty diecezjalnej oraz całego Kościoła powszechnego. Klasztor w Łasinie jest utrzymywany wyłącznie z datków zewnętrznych. Podobnie jest z klasztorami sióstr kapucynek.
Po wieczornej mszy świętej sobotniej odprawione też zostanie nabożeństwo uzdrowienia i uwielbienia, gdyż jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.
 1. W niedzielę, 3 lutego, na mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się poświęcenie świec dla dzieci mających przyjąć pierwszą komunię św. Prosimy rodziców tych dzieci o zaopatrzenie się w takie świece i zabranie ich ze sobą do kościoła. Po mszy św., odbędzie się spotkanie z dziećmi rodzicami wraz z egzaminem.
 2. Radnych parafialnych zapraszamy na spotkanie w środę, 6 lutego o godz. 19.00.
 3. Siostry Pasterki w Jabłonowie Zamek zapraszają dziewczęta w wieku od 13 lat na rekolekcje o temacie „Duch Święty a Eucharystia”, które odbędą się w dniach 8-11 lutego. Szczegóły na plakacie.

                                                                               2 Niedziela Zwykła, 2019.01.20

 
 1. Wzorem lat ubiegłych odwiedził nas br. Waldemar Sarba wraz z 20-osobowym, młodzieżowo-dziecięcym zespołem ”San Damiano” z naszego klasztoru w Gorzowie Wielkopolskim. Po Mszy św. o godz. 11.00 będzie więc wspólne śpiewanie kolęd wraz z zespołem w naszym kościele. Zapraszamy na nie zarówno osoby dorosłe jak i młodzież a szczególnie dzieci. Zespół ”San Damiano” kolędował już wczoraj w Świeciu n. Osą a dziś (w niedzielę), po południu, po kolędowaniu u nas, uda się z podobnym darem również do Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły na plakacie. Na to pełne uroku spotkanie wszystkich serdecznie zapraszamy.
 2. Siostry Pasterki w Jabłonowie Zamek zapraszają dziewczęta w wieku od 13 lat na rekolekcje o temacie „Duch Święty a Eucharystia”, które odbędą się w dniach 8-11 lutego. Szczegóły na plakacie.
 3. W niedzielę, 3 lutego odbędzie się poświęcenie świec dla dzieci mających przyjąć pierwszą komunię św. Będzie to miało miejsce z okazji poprzedzającej ten dzień ur. Ofiarowania Pańskiego, zwanej też ur. Matki Bożej Gromnicznej. Prosimy rodziców tych dzieci o zaopatrzenie się w takie świece i zabranie ich ze sobą na Mszę św. o godz. 09.00.
Niestety również i w przyszłą niedzielę musimy odwołać spotkanie rodziców i tych dzieci wraz z czekającym je egzaminem, gdyż otrzymaliśmy pilną prośbę chorego księdza z pobliskiej parafii o zastępstwo. Będzie nas wtedy tylko dwóch braci kapłanów w naszym klasztorze z czego jeden musi się udać na zastępstwo. Z tego powodu nie będzie też możliwości słuchania spowiedzi na dwóch pierwszych Mszach w przyszłą niedzielę a jedynie bezpośrednio przed jej celebracją lub po. Spowiadać regularnie będziemy już jednak na Mszy wieczornej.
 1. Spotkanie wraz z egzaminem proponujemy zatem 3 lutego, gdy już będziemy wszyscy trzej bracia kapłani na miejscu. Za te niedogodności zmian bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


                         Ogłoszenia duszpasterskie, ur. Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2019

 
 1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Wszystkim rodzinom dziękujemy bardzo za ciepłe przyjęcie. Był to dla nas cenny czas i okazja do bliższego zapoznania się oraz do rozeznania kto w parafii potrzebuje jakiejś pomocy, zarówno materialnej jak i sakramentalnej – szczególnie chodzi nam o osoby starsze, które nie mogą już samodzielnie udać się do kościoła a pragną skorzystać z sakramentu pokuty i eucharystii.
Szczególnie wdzięczni jesteśmy panom, którzy zawozili nas do poszczególnych domów – za ich życzliwość i poświęcony czas. Dziękujemy też za przekazane nam przy tej okazji ofiary. Pomogą nam zakupić opał do kościoła i klasztoru na drugą część zimy.
 1. W przyszłą niedzielę, wzorem lat ubiegłych odwiedzi nas br. Waldemar Sarba wraz z 22-osobowym, młodzieżowo-dziecięcym zespołem ”San Damiano” z naszego klasztoru w Gorzowie Wielkopolskim. Stąd ziemniaki na obiad proponujemy Wam tego dnia wstawić o godzinę później niż zwykle, gdyż po Mszy św. o godz. 11.00 będzie wspólne śpiewanie kolęd w naszym kościele. Zapraszamy na nie zarówno osoby dorosłe jak i młodzież a szczególnie dzieci. Z tego powodu chcemy odwołać zapowiedziane już spotkanie i egzamin z grupą pierwszokomunijną i przełożyć je na niedzielę 27 stycznia. Msza św. o godz. 09.00 w przyszłą niedzielę nie będzie zatem miała charakteru Mszy dla dzieci, gdyż w zamian, zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na godz. 11-tą. Zespół ”San Damiano” będzie też kolędował w sobotę w Świeciu n. Osą a w niedzielę wieczorem w Jabłonowie Pomorskim. Szczegóły na plakacie. Na to pełne uroku spotkanie wszystkich serdecznie zapraszamy.
 2. Siostry Pasterki w Jabłonowie Zamek zapraszają dziewczęta w wieku od 13 lat na rekolekcje o temacie „Duch Święty a Eucharystia”, które odbędą się w dniach 8-11 lutego. Szczegóły na plakacie.

                                  Ogłoszenia duszpasterskie, Ur. Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019
 1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy przewidzianą w planie wizytę duszpasterską w rodzinach naszej parafii. Te rodziny, które z przyczyn niezależnych od siebie nie mogły być w tym czasie obecne w domu, odwiedzimy w innym, dodatkowym czasie, jeśli otrzymamy taką prośbę. W przyszłą niedzielę zaś przedstawimy sprawozdanie z całości wizyty.
 2. W dniu dzisiejszym, po Mszy św. o godz. 11.00, ma miejsce spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 3. Konkurs na najlepszą szopkę noworoczną wykonaną przez dzieci dobiega końca. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się jego rozstrzygnięcie i rozdanie nagród. Dzieci, które jeszcze nadal wykonują szopki a nie ukończyły ich i nie oddały do oceny, prosimy aby zrobiły to jak najprędzej.
 4. Spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi odbędzie się za dwa tygodnie, 20 stycznia po Mszy św. o godz. 9.00. Będzie to spotkanie z pierwszą częścią zaplanowanego egzaminu dla dzieci.
 5. Siostry Pasterki w Jabłonowie Zamek zapraszają dziewczęta w wieku od 13 lat na rekolekcje o temacie „Duch Święty a Eucharystia”, które odbędą się w dniach 8-11 lutego. Szczegóły na plakacie.
 6. Franciszkański Zakon Świeckich ma swoje spotkanie opłatkowe w najbliższą sobotę, 15 stycznia, o godz. 15.00.
 7. W najbliższy czwartek, 10 stycznia, będzie okazja w prostszy i dogodniejszy sposób niż zwykle, oddać krew dla tych, którzy potrzebują tego daru. Krwiobus zjawi się tego dnia przed Urzędem Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, w godzinach 12-16. Szczegóły na plakacie.
© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies