Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

 
30. Niedziela Zwykła, 2020.10.25
Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła
 
1. Przyjmujemy jeszcze zapisy dla dzieci mających przyjąć pierwszą komunię św. w przyszłym roku, oraz dla młodzieży mającej przyjąć sakrament bierzmowania.
2. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, sprawując msze święte w porządku niedzielnym. Po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się jak zwykle procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. Drugiego listopada natomiast wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych i modlimy się w ich intencji. Również tego dnia, msze święte sprawowane są w porządku niedzielnym. Przypominamy że za nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej w dn. 1-ym i 2-im listopada, można zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Podobnie za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada z modlitwą za zmarłych i z zachowaniem zwykłych warunków odpustu, można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych, oczywiście tylko jeden odpust danego dnia.
3. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisław Gądecki, sugeruje, że ze względu na istniejącą epidemię, odwiedziny grobów można rozłożyć sobie na różne dni. Osoby będące w stanie zagrożenia i te, które lękają się lub obawiają zarażenia, mogą pozostać w domu korzystając z udzielonej dyspensy.
4. Na stoliku znajdują się dwa rodzaje kartek wypominkowych, na których można zapisywać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. „Wypominki listopadowe” odczytywane będą jedynie w miesiącu listopadzie,. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30, począwszy od 2 listopada. Na kartkach „wypominków całorocznych” natomiast, prosimy zapisywać zmarłych, których imiona i nazwiska odczytywać będziemy przez cały rok, począwszy od 6 grudnia br., w dni niedzielne przed mszą św. o godz. 17.00. Prosimy jednocześnie o staranne, czytelne i logicznie jasne wypełnianie tych karteczek. Kartki te składać można w zakrystii.
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy, kolejny raz zachęca nas i zaprasza do złożenia daru z własnej krwi w ambulansie objazdowym. Pojawi się on w najbliższy czwartek, 29 października i będzie przyjmował krwiodawców w godz. 12.00 - 16.00, na parkingu przed Urzędem Miasta w Radzyniu Chełmińskim. Szczegóły na plakacie.
6. Odrębne ogłoszenie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczy ozdrowieńców, którzy wygrali walkę z Covid 19 a chcieliby pomóc innym. Ich osocze jest bowiem bezcennym lekiem. Dotyczy to również tych osób, które przechorowały Covid 19 bezobjawowo, zostały uznane za wyleczone i są w wieku 18-60 lat życia. Szczegóły na plakacie.
7. Na innym jeszcze plakacie jest też zwiastun filmu Michała Kondrata pt. „Czyściec”. Jest to produkcja oparta na objawieniach o. Pio i mistyczki Fulli Horak, otrzymywanych też za pośrednictwem różnych świętych o tej rzeczywistości, którą nazywamy czyśćcem, czy zaświatem. Film jest już w kinach.

                                                                   29 Niedziela Zwykła, 2020.10.18

1. Dzieci mające przyjąć pierwszą komunię św. w przyszłym roku, zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie dziś, 18 października po mszy św. o godz. 9.00, natomiast młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie również w dniu jutrzejszym, po mszy św. o godz. 100.
2. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przekazuje nam następujący komunikat i apel: „W samo liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października br., Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzania aborcji. Jeżeli Trybunał stwierdzi niekonstytucyjność przepisów dopuszczających uśmiercenie dziecka z powodu podejrzenia ciężkiej choroby lub wady rozwojowej, przepisy te zostaną definitywnie usunięte z polskiego porządku prawnego. Żadna partia, która w przyszłości uzyskałaby większość w parlamencie i dążyła do legalizacji aborcji z powodów eugenicznych, nie będzie już mogła tego uczynić, chyba że uprzednio zmieni samą konstytucję. Uchylenie przepisów obecnie zezwalających na aborcję eugeniczną, przez posłów i senatorów w drodze procedury parlamentarnej nie gwarantowałoby takiej ochrony prawnej dzieciom nienarodzonym, jaką może im zapewnić Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie walczymy również o zwiększenie ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Zauważamy konieczność podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostrzegając wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podjęło inicjatywę ogłoszenia nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Pragniemy w ten sposób zaprosić każdego człowieka dobrej woli do modlitwy za wszystkich sędziów Trybunału, by z odwagą stanęli na straży prawa do życia i godności dzieci zabijanych obecnie w szpitalach z powodu niekorzystnej diagnozy prenatalnej. Rokrocznie śmierć w wyniku aborcji eugenicznej ponosi ponad 1100 dzieci! Nowenna rozpoczęła się w dzień fatimski, 13 października br. Wspólną modlitwę zakończymy 21 października, w przeddzień wspomnienia liturgicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia dzieci nienarodzonych. Poprzez modlitwę chcemy zrealizować najważniejsze przesłanie pontyfikatu Papieża Polaka i kluczowe zadanie, jakie nam pozostawił. W trakcie I pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II w 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział: „Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!". Biskup naszej diecezji Wiesław Śmigiel, gorąco nas prosi o włączenie się w tę modlitwę nowennową i dodaje abyśmy również w modlitwie różańcowej prosili o poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej Ojczyźnie.
3. Kolejne Światowe Dni Młodzieży, które są zaplanowane na rok 2023 w Lizbonie, stanowią wspaniałą okazję dla młodzieży do zaangażowania się w organizację tego światowego wydarzenia, które zapoczątkował św. Jan Paweł II. W związku z tym zapraszamy chętnych wolontariuszy na spotkanie w sprawie ŚDM, które odbędzie się w niedzielę, 25 października 2020 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie (dekanat bierzgłowski). Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 12.00, a następnie spotkanie formacyjno-integracyjne w salce parafialnej.
4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pan Adama Andruszkiewicz, pisze do nas tak: „Zapraszamy wszystkich parafian do dołączenia do projektu "Pod biało-czerwoną", realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej budowy całorocznego masztu z flagą narodową w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Walk o niepodległość naszej Ojczyzny, w tym w szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też zachęcamy do oddawania głosów poparcia online na własną Gminę pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona Głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 roku.”
5. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku znajdują się dwa rodzaje kartek wypominkowych, na których można zapisywać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. „Wypominki listopadowe” odczytywane będą jedynie w miesiącu listopadzie. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30. Na kartkach „wypominków całorocznych” natomiast, prosimy zapisywać zmarłych, których imiona i nazwiska odczytywać będziemy w całym roku 2020, w dni niedzielne przed mszą św. o godz. 17.00. Prosimy jednocześnie o staranne, czytelne i logicznie jasne wypełnianie tych karteczek. Niekiedy bowiem zdarza się że nie wiemy do jakiego nazwiska przyporządkować należy dane imię, lub też nie wiemy czy jest to imię męskie czy może żeńskie. W przypadkach nazwisk trudnych do wymówienia, pochodzących z innych języków, pomocne może też być wskazanie właściwej wymowy fonetycznej. Zarówno listopadowe jak i całoroczne wypominki składać można w zakrystii.


6. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH
Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4 m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7 m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków. Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem. W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej. Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję. Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły. Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.
abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Stosownie do komunikatu Przewodniczącego KEP, pasterz naszej, toruńskiej diecezji, bp. Wiesław Śmigiel udziela nam dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, co oznacza że kto z lęku przed utratą zdrowia, rezygnuje z uczestnictwa we mszy św., nie popełnia grzechu.


                                                       28 Niedziela Zwykła, 2020.10.11

1.    W środę wspominamy naszego wsółbrata z Warszawskiej Prowincji Kapucynów, bł. Honorata Koźmińskiego, w czwartek świętą Teresę od Jezusa, doktora Kościoła, w piątek św. Jadwigę Śląską a w sobotę św. Ignacego Antiocheńskiego.
2.    Dzieci mające przyjąć pierwszą komunię św. w przyszłym roku, zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie w niedzielę 18 października po mszy św. o godz. 9.00, natomiast młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie tego samego dnia, po mszy św. o godz. 11.00.
3.    W dniu dzisiejszym, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych obchodzony jest XX Dzień Papieski, tym razem pod hasłem „Totus Tuus”. Odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do solidarności z ubogimi jest organizowana w dniu dzisiejszym publiczna zbiórka pieniędzy do puszek, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. Wśród nich są także rozsiani po całej Polsce liczni kapłani, alumni i siostry zakonne. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji a jest ich obecnie 2 tysiące. Więcej informacji na stronie fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i na www.dzielo.pl.
4.    Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przekazuje nam następujący komunikat i apel: „W samo liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października br., Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzania aborcji. Jeżeli Trybunał stwierdzi niekonstytucyjność przepisów dopuszczających uśmiercenie dziecka z powodu podejrzenia ciężkiej choroby lub wady rozwojowej, przepisy te zostaną definitywnie usunięte z polskiego porządku prawnego. Żadna partia, która w przyszłości uzyskałaby większość w parlamencie i dążyła do legalizacji aborcji z powodów eugenicznych, nie będzie już mogła tego uczynić, chyba że uprzednio zmieni samą konstytucję. Uchylenie przepisów obecnie zezwalających na aborcję eugeniczną, przez posłów i senatorów w drodze procedury parlamentarnej nie gwarantowałoby takiej ochrony prawnej dzieciom nienarodzonym, jaką może im zapewnić Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie walczymy również o zwiększenie ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Zauważamy konieczność podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostrzegając wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podjęło inicjatywę ogłoszenia nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Pragniemy w ten sposób zaprosić każdego człowieka dobrej woli do modlitwy za wszystkich sędziów Trybunału, by z odwagą stanęli na straży prawa do życia i godności dzieci zabijanych obecnie w szpitalach z powodu niekorzystnej diagnozy prenatalnej. Rokrocznie śmierć w wyniku aborcji eugenicznej ponosi ponad 1100 dzieci! Nowenna rozpocznie się w dzień fatimski, 13 października br. Wspólną modlitwę zakończymy 21 października, w przeddzień wspomnienia liturgicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia dzieci nienarodzonych. Poprzez modlitwę chcemy zrealizować najważniejsze przesłanie pontyfikatu Papieża Polaka i kluczowe zadanie, jakie nam pozostawił. W trakcie I pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II w 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział: „Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!". Biskup naszej diecezji Wiesław Śmigiel, gorąco nas prosi o włączenie się w tę modlitwę nowennową i dodaje abyśmy również w modlitwie różańcowej prosili o poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej Ojczyźnie.
5.    Kolejne Światowe Dni Młodzieży, które są zaplanowane na rok 2023 w Lizbonie, stanowią wspaniałą okazję dla młodzieży do zaangażowania się w organizację tego światowego wydarzenia, które zapoczątkował św. Jan Paweł II. W związku z tym zapraszamy chętnych wolontariuszy na spotkanie w sprawie ŚDM, które odbędzie się w niedzielę, 25 października 2020 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie (dekanat bierzgłowski). Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 12.00, a następnie spotkanie formacyjno-integracyjne w salce parafialnej.
6.    Ostatnie ogłoszenie pochodzi od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pana Adama Andruszkiewicza. Pisze on do nas tak: „Zapraszamy wszystkich parafian do dołączenia do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej budowy całorocznego masztu z flagą narodową w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Walk o niepodległość naszej Ojczyzny, w tym w szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też zachęcamy do oddawania głosów poparcia online na własną Gminę pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona Głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 roku.”                                                                    Uroczystość św. Franciszka, 2020.10.04
 1. W poniedziałek wspominamy św. Faustynę Kowalską natomiast w środę Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. Z tego tytułu, przez cały miesiąc październik odprawiamy nabożeństwa różańcowe przed Najświętszym Sakramentem. Dzieci na te nabożeństwa zapraszamy szczególnie we wtorki i w czwartki.
 2. W przyszłą sobotę, 10 października, zostanie odprawione nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego, po mszy św. o godz. 17.00. Jak dotychczas, towarzyszyć nam będzie zespół grupy charyzmatycznej "Wypłyń na głębię" z Grudziądza. Obecnie nabożeństwa te odprawiamy w drugie soboty miesiąca.
 3. Spotkania ministrantów i scholki odbywają się w soboty, o godz. 10.00.
 4. Dwa egzemplarze książkowego wydania Kalendarza dla Rolników są do nabycia w zakrystii.
 5. Dzieci mające przyjąć pierwszą komunię św. w przyszłym roku, zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie w niedzielę 18 października po mszy św. o godz. 9.00, natomiast młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zapraszamy tego samego dnia, po mszy św. o godz. 11.00. 
 6. Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojej działalności. Nasze wspólne budowanie „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim są niezamożni, zdolni, ambitni, pochodzący z wiosek i niewielkich miast stypendyści przynosi błogosławione owoce. Kościół i nasza Ojczyzna są corocznie wzbogacani kilkuset dobrze wykształconymi i uformowanymi absolwentami Fundacji. Wśród nich są także rozsiani po całej Polsce liczni kapłani, alumni i siostry zakonne. Dzięki ofiarności rzeszy wierzących osób i ludzi dobrej woli to „Dzieło” może istnieć i rozwijać się. W imieniu tysięcy stypendystów i absolwentów, całej fundacyjnej rodziny, wypowiadamy nasze staropolskie i wiele mówiące „Bóg zapłać!” W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod jakże bliskim naszemu duchowemu Założycielowi - św. Janowi Pawłowi II – hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbędzie się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów. Za to wsparcie młodzieży, Fundacja już z góry z serca dziękuje.

                                                                                    26 Niedziela Zwykła, 2020.09.27
 1. W poniedziałek wspominamy św. Wacława męczennika, we wtorek obchodzimy święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w środę wspominamy św. Hieronima doktora Kościoła, w czwartek św. Teresę od Dzieciątka Jezus, również i ona jest doktorem Kościoła a w piątek Świętych Aniołów Stróżów.
 2. W dniu jutrzejszym (poniedziałek) odbędzie się próba młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o godz. 18.00. Bardzo prosimy aby nikogo na tym spotkaniu nie zabrakło. Samego sakramentu bierzmowania naszym kandydatom udzieli bp Józef Szamocki w przyszłą niedzielę 4 października, czyli w uroczystość św. Franciszka, podczas mszy św. o godz. 11.00.
 3. W czwartek, 1 października, rozpoczynamy różańcowe nabożeństwa październikowe, przed każdą mszą św. wieczorną, czyli o godz. 16.30.
 4. Rozpoczęły się już powakacyjne spotkania zarówno ministrantów jak i scholki, w soboty, o godz. 10.00.
 5. W tym tygodniu, jak zwykle kapłan uda się do chorych w pierwszy piątek miesiąca a w sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00. Natomiast nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia odprawimy w drugą sobotę miesiąca, 10 października po mszy św. o godz. 17.00. Jak zwykle odbędzie się ono z oprawą muzyczną i modlitewną grupy „Wypłyń na głębię” z Grudziądza.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa-Zamek zapraszają dziewczęta na spotkanie pod hasłem: „Cała piękna”. Będzie to trzecia odsłona pt. „Wszystko w porządku”. Spotkanie rozpocznie się już w przyszły piątek o godz. 17.00 i potrwa do niedzieli, czyli w dniach 2-4 października. Wymagany wiek: 15+, koszt 50 zł. Szczegóły na plakacie.
 7. Jak co roku, zgodnie z naszą diecezjalną tradycją, dyrektor Caritas zwraca się do nas z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie zbiórki charytatywnej do puszek na rzecz działalności naszej Caritas. Zbiórka ta ma miejsce właśnie dzisiaj. W tym roku – pisze  dyrektor - z racji pandemii nie odbyła się zbiórka w Niedzielę Miłosierdzia, stąd tak bardzo ważna dla naszej działalności jest pomoc w formie jesiennej zbiórki. Dzisiejsze ofiary zostaną przeznaczone na pomoc poszkodowanym, po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos, gdzie panują dramatyczne warunki bytowe. W imieniu tych potrzebujących, składam wyrazy wdzięczności. ks. prał. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas.
 
25 Niedziela Zwykła, 2020.09.20

1.    Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość nam okazaną w przygotowaniach do uroczystości odpustowych. Dziękujemy za wszystkie dary złożone do naszej kuchni i gospodarstwa, za wszystkie ofiary złożone na wydatki związane z organizowaniem odpustu i za wszystkie prace fizyczne wolontariuszy tak w dniach poprzedzających odpust, jak i w czasie jego trwania: w kuchni, w kościele i na zewnątrz kościoła oraz za nagłośnienie. Dziękujemy policji i straży pożarnej za zabezpieczenie ruchu i czuwanie nad porządkiem wokół sanktuarium. Wdzięczni jesteśmy za wyroby cukiernicze i dekoracje kościoła oraz ołtarza polowego. Dziękujemy pracownikom z ramienia gminy za prace porządkowe wokół kościoła. Dziękujemy władzom gmin Radzynia i Gruty za wypożyczenie nam ławek i  stołów oraz sprzętu potrzebnego do odprawienia sumy odpustowej a także za wieniec dożynkowy. Dziękujemy też naszej scholce pod opieką s. Łucji za przygotowanie oprawy muzycznej i ministrantom za służbę na tych mszach.  W obowiązkach odpustowych pomagali nam też bracia klerycy z Lublina.
2.    W dniu dzisiejszym (niedziela) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz próba młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców, po mszy św. o godz. 11.00. Bardzo prosimy aby nikogo na tym spotkaniu nie zabrakło. Wystarczy jedno z rodziców. Następne spotkanie odbędzie się w niedzielę 27 września. Sam sakrament bierzmowania udzielany będzie naszym kandydatom w niedzielę 4 października, czyli w uroczystość św. Franciszka, podczas mszy św. o godz. 11.00.
3.    W przyszłą sobotę odbędzie się pierwsza powakacyjna zbiórka ministrantów, jak zwykle o godz. 10.00.
4.    Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Radosław Tomaszewski, zamieszkały w Radzyniu Chełmińskim i Alicja Monczkowska zamieszkała w Rywałdzie, oraz  Kamil Zagórski zamieszkały w Gortatowie i Mariola Templin, zamieszkała wcześniej w Rywałdzie. W wypadku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia tych związków prosimy o podzielenie się tą wiedzą.


 
23 Niedziela Zwykła, 2020.09.06


1.    We wtorek, 8 września wspominamy Narodzenie NMP. W naszym sanktuarium jest to uroczystość, którą w najbardziej uroczysty sposób będziemy obchodzić w niedzielę 13 września.  Nasz odpust parafialny rozpoczniemy już 11 września i potrwa on do 13-go. Na plakatach i ulotkach zamieszczone są szczegóły nabożeństw. Dodatkowym punktem tegorocznych obchodów będzie koncert galowy w niedzielę 13 września, po uroczystej mszy św., czyli o godz. 14.00. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać je tym, którzy są zainteresowani udziałem w naszym odpuście. Można też w tym celu zrobić zdjęcie plakatu i posłużyć się MMS-em lub jak również polecić naszą stronę internetową.
Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńców dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
Dziękujemy za ofiarowane na odpust ofiary, produkty spożywcze i rolne i dziękujemy za te, które jeszcze napłyną, szczególnie za wypieki różnych słodkich ciast. Bardzo prosimy o wczesną informację o tym kto zamierza przygotować słodkie ciasta, tak abyśmy mieli już w czasie planowania gwarancję ich posiadania ale też i dlatego aby nie było ich więcej niż potrzeba. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni.
Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych.
2.    Sakrament bierzmowania udzielany będzie naszym kandydatom w niedzielę 4 października podczas mszy św. o godz. 11.00. Na, kolejne spotkanie organizacyjne, zapraszamy ich wraz z rodzicami w niedzielę 20 września po mszy św. o godz.11.00. Bardzo prosimy aby nikogo na tym spotkaniu nie zabrakło. Wystarczy jedno z rodziców.
3.    Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Radosław Tomaszewski, zamieszkały w Radzyniu Chełmińskim i Alicja Monczkowska zamieszkała w Rywałdzie, oraz  Kamil Zagórski zamieszkały w Gortatowie i Mariola Templin, zamieszkała wcześniej w Rywałdzie. W wypadku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia tych związków prosimy o podzielenie się tą wiedzą.


                                                                              22 Niedziela Zwykła, 2020.08.30

1. We wtorek, 1 września prosimy członków Rady Parafialnej na spotkanie o godz. 19.00.
2. Nasz odpust parafialny obchodzić będziemy w dniach 11-13 września. Na plakatach i ulotkach zamieszczone są szczegóły nabożeństw. Dodatkowym punktem tegorocznych obchodów będzie koncert galowy w niedzielę 13 września, po uroczystej mszy św., czyli o godz. 14.00. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać je tym, którzy są zainteresowani udziałem w naszym odpuście. Można też w tym celu zrobić zdjęcie plakatu i posłużyć się MMS-em.
3. Sakrament bierzmowania udzielany będzie naszym kandydatom w niedzielę 4 października podczas mszy św. o godz. 11.00. Na pierwsze, powakacyjne, organizacyjne spotkanie, zapraszamy ich wraz z rodzicami w czwartek, 3 września po wieczornej mszy św., czyli ok. godz. 17.45.
 
20 Niedziela Zwykła, 2020.08.16

1. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu: We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca: setki ofiar, tysiące rannych i szkody materialne opiewające na miliardy dolarów.
Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. Jako Kościół w Polsce uruchomiliśmy natychmiast dostępne środki pomocowe za pośrednictwem Caritas Polska. Potrzeby są jednak dużo większe. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości. Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie.
Wszystkim z serca błogosławię,
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2. IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu wydaje w tym roku trzy koncerty: 9 i 23.08.2020 r. o godz. 20.00 w Bazylice św. Mikołaja Bpa oraz 20.09.2020 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. M.M. Kolbego na Strzemięcinie. Szczegółowe informacje dotyczące koncertów i wykonawców znajdują się na plakatach i ulotkach.


 
19 Niedziela Zwykła, 2020.08.09
 
1. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu: We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca: 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzrasta), ponad 5 tys. rannych i szkody materialne opiewające na miliardy dolarów.
Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. Jako Kościół w Polsce uruchomiliśmy natychmiast dostępne środki pomocowe za pośrednictwem Caritas Polska. Potrzeby są jednak dużo większe. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości. Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie.
Wszystkim z serca błogosławię,
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2. W przyszłą sobotę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to uroczystość obowiązkowa. Msze święte odprawiane są tak jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie już, na każdej mszy św. święcić będziemy zioła i owoce.


3. W obecnym numerze Gościa Niedzielnego znajduje się artykuł poświęcony naszemu sanktuarium i klasztorowi. Można go nabyć przy stoliku lub w zakrystii.

4. IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu wydaje w tym roku trzy koncerty: 9 i 23.08.2020 r. o godz. 20.00 w Bazylice św. Mikołaja Bpa oraz 20.09.2020 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. M.M. Kolbego na Strzemięcinie. Szczegółowe informacje dotyczące koncertów i wykonawców znajdują się na plakatach i ulotkach.

5. W tym tygodniu, w wieku 91 lat odeszła do Pana nasza parafianka, śp. Irena Jaroszek z Rywałdu. Pogrzeb odbył się w dniu wczorajszym (sobota). Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 
18. Niedziela Zwykła, 2020.08.02
 
1. W dniu dzisiejszym, z racji corocznie przypadającego na 2 sierpnia franciszkańskiego święta patronalnego Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, za nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła franciszkańskiego lub parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. We wtorek wspominamy św. Jana Marię Vianneya a w środę obchodzimy rocznicę poświęcenia papieskiej Bazyliki NMP Większej (MB Śnieżnej). Z tej racji że nasze sanktuarium maryjne jest afiliowane tej papieskiej bazyliki, możemy tego dnia w Rywałdzie zyskać odpust zupełny.

3. W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msze święte tego dnia sprawowane są o godz. 07.00 i o 17.00.

4. W pierwszy piątek miesiąca kapłan jak zwykle uda się do chorych. W sobotę zaś wspominamy św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.
5.
W ubiegły poniedziałek, w wieku 93 lat, oraz w 73 roku przynależności do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,  odeszła do Pana nasza parafianka, śp. Teresa Poznańska. Pogrzeb odbył się w czwartek w Rywałdzie. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 
17 Niedziela Zwykła, 2020.07.26

1. W tym tygodniu wspominamy św. Martę, św. Ignacego Loyolę i ś. Alfonsa Marię Liguoriego.
2. W dniu dzisiejszym, dokonujemy poświęceń pojazdów mechanicznych po każdej mszy św. Właścicieli pojazdów, którzy życzą sobie takiego poświęcenia, prosimy o pozostanie na parkingu po mszy św. aż do momentu przyjścia kapłana.
3. Dziś po mszy św. wieczornej rozpoczniemy 24-godzinną „nieustanną adorację” lub inaczej zwaną „adoracją wieczystą”. Pomimo jedynie 24-godzinnego jej trwania nazywa się ona „nieustanną”, ponieważ trwa nieustannie w naszej diecezji. W ciągu całego roku, kolejne parafie podejmują jednodobową adorację. W ten sposób nieustannie zanoszone są do Boga modlitwy wynagrodzenia, dziękczynienia i uwielbienia. Nasza kolej w tym roku przypada właśnie na dziś i jutro. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej adoracji w sobie wybranym czasie.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy św. wieczornej tego dnia odprawimy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

 
 
16 Niedziela Zwykła, 2020.07.19
 
1. W tym tygodniu wspominamy św. Wawrzyńca z Brindisi – doktora Kościoła, św. Marię Magdalenę, św. Brygidę – patronkę Europy, św. Kingę i św. Jakuba Apostoła.
2. W przyszłą niedzielę poświęcać będziemy pojazdy mechaniczne po każdej mszy św.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy też nabożeństwo 40-godzinne.
4. W dniu wczorajszym odszedł do Pana śp. Edward Ferska z Blizienka. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.00, poprzedzony różańcem o godz. 10.30. Dziś i jutro odmawiany będzie w intencji zmarłego różaniec po mszach św. wieczornych.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

15. Niedziela Zwykła, 2020.07.12

1. W najbliższą środę obchodzimy święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła a w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
2. Zapowiadane już Święto miłości małżeńskiej przy relikwiach świętych Zelii i Ludwika Martin odbędzie się w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie dziś, (niedziela 12 lipca) o godzinie 12:00. Rozpoczęcie Mszą św., podczas której każda para będzie mogła indywidualnie odnowić przyrzeczenia małżeńskie, a po Mszy czuwanie modlitewne. Pod linkiem dostępna jest relacja z zeszłorocznej edycji wydarzenia: ttps://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3025/

14 Niedziela Zwykła, 2020.07.05Święto miłości małżeńskiej - 12 lipca 2020 r.
Święci Zelia i Ludwik Martin, rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w nocy z 12 na 13 lipca 1858 roku zawarli sakrament małżeństwa. Zostali kanonizowani przez papieża Franciszka 18 października 2015 roku. Są wzorem miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.
W grębocińskim kościele znajdują się relikwie świętych małżonków. Tam również są relikwie ich świętej córki. Z tej okazji w ubiegłym roku wspólnota Domowego Kościoła z Grębocina zorganizowała wspaniałą i wzruszającą uroczystość. W tym roku będzie druga edycja tego świętowania. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.
Święto miłości małżeńskiej przy relikwiach świętych Zelii i Ludwika Martin odbędzie się w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie 12 lipca 2020 r. (niedziela) o godzinie 12:00.
Rozpoczęcie Mszą św., podczas której każda para będzie mogła indywidualnie odnowić przyrzeczenia małżeńskie, a po Mszy czuwanie modlitewne.
Pod linkiem dostępna jest relacja z zeszłorocznej edycji wydarzenia:
https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3025/


13 Niedziela Zwykła, 2020.06.28

1. W dniu jutrzejszym (poniedziałek), obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte sprawowane będą o godz. 7.00 i o 17.00.

2. W tym tygodniu obchodzimy pierwsze dni miesiąca. W pierwszy piątek przypada jednocześnie święto św. Tomasza Apostoła. Kapłan, jak zwykle, uda się tego dnia do chorych. W sobotę natomiast odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00. W pierwszą niedzielę jednak, ze względu na przepisy epidemiczne, nie będzie jeszcze procesji po porannej mszy św.

3. Dziś, po mszy św. o godz. 11.00, zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie organizacyjne podczas którego planować będziemy termin przyjęcia tego sakramentu. Najlepiej aby na tym spotkaniu był też obecny przynajmniej jeden z rodziców.

4. W czwartek 2 lipca, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbędzie się historyczne wydarzenie zawierzenia świętemu Józefowi Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce. Akt ten będzie miał miejsce w 150-tą rocznicę ogłoszenia przez papieża Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła katolickiego.


12 Niedziela Zwykła, 2020.06.21

1. W dniu dzisiejszym (niedziela, 21 czerwca) odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla pięciorga dzieci z naszej parafii, podczas specjalnie dla nich sprawowanej mszy św. o godz. 12.30.


2. W najbliższą środę obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze święte sprawowane są o godz. 7.00 i 17.00.

3. W przyszła niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie organizacyjne podczas którego planować będziemy termin przyjęcia tego sakramentu. Najlepiej aby na tym spotkaniu po mszy św. o godz. 11.00, był też obecny przynajmniej jeden z rodziców.

4. 2 lipca 2020 roku w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbędzie się historyczne wydarzenie zawierzenia św. Józefowi Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce. Akt ten będzie miał miejsce w roku 150 rocznicy ogłoszenia przez papieża Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła katolickiego. W związku z tym zachęcamy do podjęcia modlitwy, np. nowenny do św. Józefa w: parafiach, ruchach i wspólnotach, rodzinach itd. Może to być nasz sposób na duchowe przygotowanie się do tego wydarzenia. W naszym sanktuarium rozpoczniemy taką nowennę we wtorek, 23 czerwca.


11 Niedziela Zwykła, 2020.06.14

1. W ubiegły czwartek, będący uroczystością Bożego Ciała rozpoczęliśmy oktawę tej uroczystości. Niestety, w tym roku, ze zrozumiałych względów, nie organizujemy procesji eucharystycznych i ograniczamy się jedynie do adoracji Najświętszego Sakramentu podczas nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po mszach świętych wieczornych.

2. W najbliższą środę wspominamy św. Alberta Chmielowskiego, natomiast w piątek obchodzimy ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na sobotę zaś przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Msze święte sprawowane będą w tych dniach o godz. 7.00 i 17.00. W przyszłą niedzielę, 21 czerwca, pięcioro dzieci z naszej parafii przyjmie Pierwszą Komunię św. Odbędzie się to na specjalnie dla nich odprawianej mszy św. o godz. 12.30.

3. W najbliższy poniedziałek, 15 czerwca, opuszcza nas już ks. Łukasz i udaje się do pełnienia obowiązków duszpasterskich na swojej parafii. Dziękujemy mu już dziś za jego obecność, różnoraką pomoc i życzliwość. W dniu jutrzejszym odprawimy mszę św. w jego intencji o godz. 9.00, dziękując Bogu za ten wspólnie spędzony czas, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata jego kapłańskiej posługi.

4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Wojciech Adam Dymowski zamieszkały w Książkach i Aleksandra Sołtys zamieszkała w Rywałdzie, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących, istotnych przeszkodach do zawarcia tego związku, zobowiązany jest podzielić się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.

5. Na koniec pragniemy podziękować Radnym Parafialnym, którzy przystroili ołtarze na uroczystość Bożego Ciała i zasponsorowali dekoracje i kwiaty.


Ur. Trójcy Przenajświętszej, 2020.06.06

1. Z dniem wczorajszym (6 czerwca) biskup toruński, Wiesław Śmigiel odwołał dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych i serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w kościołach naszej diecezji. Oznacza to że powracamy już do obowiązku uczestnictwa w liturgii kościoła w niedziele i inne uroczystości nakazane. W domu mogą jednak nadal pozostać osoby, które zarażone są koronawirusem, podejrzewają u siebie jego obecność lub też odbywają kwarantannę.

2. W dniu dzisiejszym (niedziela 7 czerwca), kończy się czas spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

4. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są każdego dnia po mszach św. o godz. 17.00.
 
5. Diakon Jan Melzacki z Gołębiewa, należący do parafii w Radzyniu chełmińskim, w dnia 30 maja przyjął święcenia kapłańskie w katedrze toruńskiej. Dziś natomiast (niedziela 7 czerwca), odprawi mszę św. prymicyjną w Rywałdzie o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy na tę mszę św. z uprzywilejowanym błogosławieństwem prymicyjnym.

6. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jadwigi Królowej a w najbliższy czwartek ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte tego dnia odbywać się będą tak jak w każdą niedzielę. Nie będzie jednak tradycyjnej procesji ulicami Rywałdu. Zgodnie z zaleceniami kurii diecezjalnej w Toruniu, wybraliśmy jeden z trzech możliwych wariantów obchodu tej uroczystości z procesją do czterech ołtarzy, która będzie miała miejsce wewnątrz kościoła, podczas mszy św. o godz. 11.00. W procesji brać będą udział jedynie kapłani i posługujący. Pozostali wierni pozostaną na swoich miejscach. Nie będzie też w tym roku sypania kwiatów. Pomimo braku procesji ulicami Rywałdu, zachęcamy jednak do podkreślenia obchodów Bożego Ciała poprzez udekorowanie swoich domów.
W najbliższy piątek wspominać będziemy pięciu błogosławionych kapucynów naszej prowincji, męczenników II wojny światowej: Aniceta Koplińskiego, Henryka Krzysztofika, Floriana Stępniaka, Fidelisa Chojnackiego i Symforiana Duckiego oraz 103 innych ich towarzyszy, uświęconych łaską pośród okrucieństw wojny.
W sobotę natomiast obchodzić będziemy święto św. Antoniego z Padwy.
W niedzielę 21 czerwca pięcioro dzieci z naszej parafii przystąpi do Pierwszej Komunii św. Uroczystość odbędzie się podczas oddzielnej od obowiązującego porządku mszy św. o godz. 12.30. W ten sposób chcemy zapewnić dzieciom i ich rodzinom oraz gościom, wygodną przestrzeń w kościele.

8. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Wojciech Adam Dymowski zamieszkały w Książkach i Aleksandra Sołtys zamieszkała w Rywałdzie, zapowiedź pierwsza oraz Sławomir Kamil Kurkiewicz i Natalia Maria Kamińska, zamieszkali w Rywałdzie, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących, istotnych przeszkodach do zawarcia tych związków, zobowiązany jest podzielić się tą wiedzą z proboszczami odpowiednich parafii.


Ur. Zesłania Ducha Świętego, 2020.05.31

1. Na dzień dzisiejszy, zamykający dotychczasowe ograniczenia dotyczące ilości osób uczestniczących w nabożeństwach, Pasterz naszej diecezji wystosował do nas list. Oto co pisze bp. Wiesław: „Drodzy Diecezjanie! Duchownym, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim bardzo dziękuję za odpowiedzialną i pełną wiary postawę w czasie epidemii. Był to trudny czas dla nas wszystkich, również w wymiarze duszpasterskim. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy odważnie i roztropnie pomagali innym. Wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych, sanitarnych, wolontariuszy i osób zaangażowanych w ochronę życia i zdrowia. Obejmuję modlitwą chorych, a miłosierdziu Bożemu polecam zmarłych.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozwoliła na zniesienie przez władze świeckie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w miejscach kultu. Pozwala to na udział w liturgii wszystkim wiernym, którzy przynależą do żywej wspólnoty Kościoła. Dlatego z dniem 6 czerwca br. odwołuję dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy! Jednocześnie proszę o ostrożność, odpowiedzialność i rozwagę! Przypominam, że osoby chore oraz wszyscy, którzy zauważą u siebie objawy infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura, itp.) są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa.
Dziękuję Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii! Zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Bardzo proszę o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
bp Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński”

2. W dniu dzisiejszym kończymy okres wielkanocny w liturgii Kościoła, natomiast czas spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej kończy się w przyszłą niedzielę (7 czerwca), która to jest uroczystością Trójcy Świętej. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła a w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

3. W tym tygodniu przypadają też pierwsze dni miesiąca. W czerwcu nie będzie jeszcze regularnych odwiedzin chorych. Kto jednak nie chciałby czekać z posługą sakramentalną, prosimy o zgłoszenie nam takiej potrzeby. Nie będzie też jeszcze procesji w pierwszą niedzielę miesiąca.

4. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane będą każdego dnia po mszach św. o godz. 17.00.
 
5. Diakon Jan Melzacki z Gołębiewa, należący do parafii w Radzyniu chełmińskim, w dniu wczorajszym przyjął święcenia kapłańskie w katedrze toruńskiej. W dniu dzisiejszym natomiast odprawia swoją mszę św. prymicyjną w Radzyniu o godz. 11.00. Ks. Jan odprawi ją również w naszym rywałdzkim sanktuarium, w przyszłą niedzielę 7 czerwca o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy na tę mszę św. z uprzywilejowanym błogosławieństwem prymicyjnym.

6. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie przez jakiekolwiek osoby we wspólnocie Kościoła. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy.

7. Stowarzyszenie dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, również i w tym roku organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pralki, telewizory, komputery itp. Pełna lista urządzeń znajduje się na ulotce). Zużyte sprzęty można składować w naszym ogrodzie klasztornym przy herbaciarni, po prawej strony od żelaznej bramy. Zakończenie zbiórki i zabranie sprzętu nastąpi w najbliższą środę, 3 czerwca o godz. 12.00.
Przychody z akcji pozwalają na wsparcie ​ Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata: w Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii. Z uwagi na sytuację w Polsce i na Świecie pomoc z akcji w tym roku przekierowana będzie na wsparcie Misjonarzy na Ukrainie i Białorusi walczących z pandemią koronawirusa. Zakupione zostaną środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki i płyny dezynfekujące. 

8. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Sławomir Kamil Kurkiewicz i Natalia Maria Kamińska, zamieszkali w Rywałdzie. Zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach do zawarcia tego związku, zobowiązany jest podzielić się tą wiedzą z proboszczem parafii.

9. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym wiernym parafianom za zorganizowanie wywozu śmieci cmentarnych, tak ostatnich jak i w przeszłości. To dla nas duża pomoc. Jednocześnie prosimy aby do śmietnika cmentarnego nie wywozić śmieci z własnych gospodarstw domowych, co się niekiedy zdarza. Miejsce składowania odpadków z cmentarza zarezerwowane jest tylko do tego rodzaju śmieci. Za utylizację ich płacimy ok. 1 tysiąca złotych, kilka razy w roku - przy każdej takiej wywózce. Prosimy też, przekażcie tę prośbę osobom, które może znacie z tej praktyki a którzy może niekoniecznie mają okazję do wysłuchania tych naszych ogłoszeń.

Wniebowstąpienie Pańskie, 2020.05.24

1. W piątek rozpoczęliśmy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zakończymy ją krótkim czuwaniem i adoracją w przyszłą sobotę po mszy św. o godz. 17.00.

2. Nabożeństwa majowe odprawiane są każdego dnia o godz. 16.30.
 
3. Adoracje eucharystyczne odbywają się po mszach św. w każdą niedzielę o godz. 09.00.

4. Diakon Jan Melzacki z Gołębiewa, należący do parafii w Radzyniu, przyjmie święcenia kapłańskie w najbliższą sobotę w katedrze toruńskiej o godz. 10.00. Ze względu na istniejące ograniczenia związane z epidemią, uczestnictwo w uroczystości jest ściśle ograniczone do najbliższych rodzin. Można jednak uczestniczyć w niej online przez facebooka, łącząc się z diecezją toruńską.
Zwyczajem neoprezbiterów jest odprawianie mszy świętych prymicyjnych tuż po otrzymaniu święceń, począwszy od własnej, rodzinnej parafii. Tak więc po mszy św. prymicyjnej odprawionej w Radzyniu Chełmińskim 31 maja o godz. 11.00, ks. Jan odprawi ją również w naszym rywałdzkim sanktuarium, w niedzielę 7 czerwca o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy na tę mszę św. z uprzywilejowanym błogosławieństwem prymicyjnym.

5. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie przez jakiekolwiek osoby we wspólnocie Kościoła. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy.

6. Stowarzyszenie dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, również i w tym roku organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pralki, telewizory, komputery itp. Pełna lista urządzeń znajduje się na ulotce). Zużyte sprzęty można składować w naszym ogrodzie klasztornym przy herbaciarni, po prawej strony od żelaznej bramy. Zakończenie zbiórki i zabranie sprzętu nastąpi w środę, 3 czerwca przed godziną 12.00.
Przychody z akcji pozwalają na wsparcie ​ Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata: w Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii. Z uwagi na sytuację w Polsce i na Świecie pomoc z akcji w tym roku przekierowana będzie na wsparcie Misjonarzy na Ukrainie i Białorusi walczących z pandemią koronawirusa. Zakupione zostaną środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki i płyny dezynfekujące. 

7. Na koniec bardzo serdecznie dziękujemy naszym wiernym parafianom za zorganizowanie wywozu śmieci cmentarnych. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierali nas materialnie w tym czasie kryzysu ekonomicznego, spowodowanego paraliżem pandemii. Modlimy się aby zarówno epidemia, jak i związany z nią kryzys jak najszybciej minęły.
 


6. Niedziela Wielkanocna, 2020.05.17

1. Dzięki kolejnemu złagodzeniu restrykcji związanych z epidemią, podczas nabożeństw w naszym sanktuarium może brać udział  49 osób jednocześnie: 39 w nawie kościoła i 10 w korytarzu klasztornym.

2. W poniedziałek wspominamy św. Feliksa z Cantalice, kapucyna. W jego święto mamy w zwyczaju namaszczać dzieci pobłogosławioną oliwą. Taką formę błogosławienia dzieci miał sam święty kwestarz Rzymu, dzięki czemu dzieci przez niego błogosławione otrzymywały łaski od Boga. Tego dnia przypada też setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
We wtorek wspominamy św. Bernardyna ze Sieny, w piątek św. Ritę z Casci, w sobotę obchodzimy święto poświęcenia Bazyliki św. Franciszka z Asyżu a następna niedziela jest uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. Od jutra aż do środy odprawiać będziemy nabożeństwa Dni Krzyżowych z procesją i modlitwą o urodzaje pól.

4. W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jest to „matka” wszystkich nowenn, gdyż jako pierwsi trwali na niej apostołowie z Maryją, matką Jezusa oczekując przyjścia obiecanego Ducha Świętego. Zachęcamy do jej podjęcia, czy to przychodząc do kościoła i biorąc w niej udział w połączeniu z uczestnictwem we mszy św., bądź też prywatnie w domu. W dniach nowenny można modlić się np. o łaski pogłębienia swojego duchowego życia czy uwolnienia się od jakiegoś grzechu lub zniewolenia. W ten sposób można się modlić o podobne łaski dla kogoś innego, czy nawet za całą rodzinę, grupę ludzi, kraj a nawet cały świat. Duch Święty jest właśnie Tym, który prowadzi nas do wolności i uświęcenia.

5. Nabożeństwa majowe odprawiane są każdego dnia o godz. 16.30.
 
6. Wznowiliśmy coniedzielne adoracje eucharystyczne po mszach św. o godz. 09.00.

7. Jak informowaliśmy wcześniej, mające się w dniu dzisiejszym rozpoczynać Misje Święte w naszej parafii, przesunięte są na 4 października a może na jeszcze późniejszą datę, w zależności od jesiennych ograniczeń związanych z pandemią.


5 Niedziela Wielkanocna, 2020.05.10

Dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Wspomnienia liturgiczne. W czwartek wspominamy św. Macieja Apostoła a w sobotę św. Andrzeja Bobolę, patrona Polski.

Nabożeństwa majowe odprawiane są każdego dnia o godz. 16.30.
 
Adoracje niedzielne. Wznawiamy coniedzielne adoracje eucharystyczne po mszach św. o godz. 09.00.


4 Niedziela Wielkanocna, 2020.05.03

Aktualne rozporządzenia. W związku z najnowszą zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w naszym sanktuarium rywałdzkim mogą jednocześnie uczestniczyć w nabożeństwach 32 osoby: 26 w kościele i dodatkowych 6 osób w części klasztornej. Wszystkich uczestników, z wyjątkiem celebransów, obowiązują jednak maseczki.

Modlitwa nieustająca. Nie ustajemy w codziennej modlitwie różańcowej i śpiewaniu suplikacji w intencji ustania pandemii o godz. 20.30

Wspomnienia liturgiczne. W środę wspominamy świętych apostołów Filipa i Jakuba natomiast w piątek, św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

Nabożeństwa majowe odprawiane są każdego dnia o godz. 16.30.

Paschałki. Zostało nam jeszcze 12 świec wielkanocnych, zwanych paschalikami, w cenie 15 zł., z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Jeśli kto chce wesprzeć Caritas w akcjach dobroczynnych to może taką święcę jeszcze nabyć. Jeśli jakieś świece zostaną to będziemy je musieli zwrócić do Caritasu bez pożytku dla biednych.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego została z powodu epidemii odłożona na czas obecnie niewiadomy. Osoby, które wpłaciły swój udział w pielgrzymce rywałdzkiej na uroczystość beatyfikacji do Warszawy mogą, jeśli chcą, zrezygnować z udziału w niej i odebrać swój wkład w zakrystii albo też zdecydować o tym później, gdy będziemy już znali właściwą datę beatyfikacji.


3 Niedziela Wielkanocna, 2020.04.26
 
Kolejne rozporządzenia. W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów na mocy której z dniem 20 kwietnia br. do odwołania w miejscach kultu religijnego może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni budynku co sprawia że w naszym sanktuarium rywałdzkim będą mogły jednocześnie uczestniczyć w nabożeństwach 32 osoby: 26 w kościele i dodatkowych 6 w części klasztornej. Wszystkich uczestników, z wyjątkiem celebransów, obowiązują maseczki.
Nowe rozporządzenie określa też, że w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Pierwszego maja czcimy św. Józefa Rzemieślnika. Jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca lecz nadal bez nawiedzania chorych w ich domach. Tego dnia rozpoczynamy też nabożeństwa majowe o godz. 16.30. Inne nabożeństwa są nadal w stanie zawieszenia.

Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu, jest w tym roku przesunięta na sobotę, 2 maja. Msze św. sprawowane są tego dnia jak w każdą niedzielę.

Modlitwa nieustająca. Nie ustajemy w codziennej modlitwie różańcowej o ustanie pandemii o godz. 20.30 w naszym zakonnym i kapłańskim gronie oraz w śpiewaniu suplikacji. Zachęcamy do łączenia się w tej modlitwie całego polskiego kościoła.Wielkanoc, 2020.04.12

Kolejne rozporządzenia: 5 osób.
Przepisy dotyczące ilości osób w zgromadzeniach religijnych zostały ponownie zmienione i dlatego w liturgii Wielkanocy nie będzie mogło uczestniczyć więcej niż 5 osób. Zapraszamy zatem na liturgię mszy św. tylko te osoby, które na wyznaczone godziny zamówiły intencje mszy świętych. W dniu jutrzejszym tj. w Niedzielę Zmartwychwstania (12.04), msze św. odprawiane będą w następujących godzinach: 6.00 (tym razem bez procesji rezurekcyjnej), 9.00, 11.00 i 17.00.

W Poniedziałek Wielkanocny (13.04) odprawiamy msze święte, jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.
Przypominamy że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Oznacza ona że kto ze względu na panującą epidemię i wydane w związku z nią rozporządzenia, decyduje się pozostać w domu, nie zaciąga z tego powodu na siebie grzechu. Osoby takie jednak nie są zwolnione z duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji mszy świętych w środkach społecznego przekazu o ile nie są pozbawione nawet takiej możliwości.
Modlitwa nieustająca. Nie ustajemy w modlitwie różańcowej o ustanie pandemii o godz. 20.30 w naszym zakonnym i kapłańskim gronie i w śpiewaniu suplikacji. Dodatkowo zbieramy się również w południe aby modlić się w tej samej intencji. Do włączania się w tę ogólnopolską modlitwę we własnych domach, zachęcamy też wszystkich.
Komunia Święta wielkanocna. Przypominamy, że czas spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej jest rozciągnięty na okres od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r.).
Odpust zupełny na czas pandemii. Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie. Więcej w naszych ogłoszeniach z dn. 25 marca.
Świece na stół wielkanocny w cenach 10 i 15 zł, są jeszcze do nabycia w zakrystii. Przyjmujemy też ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Błogosławionych Świąt! Ponawiamy nasze życzenia błogosławionych, pełnych łask i radości uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Wielu z nas rozumie, że obecny czas jest również darem; trudnym, ale też niezwykle bogatym. Niech ten czas będzie dla wszystkich nas wolny od lęku a napełniony ufnością w Bożą Opatrzność, Miłość i Pokój a w Wielkanoc niech przyniesie tę prawdziwą radość, której nikt i nic nie może nam odebrać.
Bracia kapucyni z ks. Łukaszem.

Smacznego! Poniżej zamieszczamy tekst błogosławieństwa pokarmów na stole wielkanocnym. W tym roku, głowa rodziny błogosławi je we własnym domu, posługując się następującym formularzem:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.


Niedziela Palmowa, 2020.04.05

Rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Tym razem, zgodnie z cytowanym już wcześniej rozporządzeniem władz państwowych i kościelnych, celebracja Niedzieli Palmowej  odbędzie się bez udziału wiernych. Podobnie będzie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką sobotę. Nasze sanktuarium będzie jednak otwarte poza godzinami celebracji liturgicznej, tak aby była okazja do prywatnej adoracji czy spowiedzi.
Przepisy te znacząco zmienią się w Niedzielę Zmartwychwstania, 12 kwietnia, kiedy to w każdorazowej liturgii będzie mogło brać udział do 50 uczestników, włącznie z posługującymi.
Przypominamy że nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Dyspensa ta dotyczy wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Oznacza to że kto ze względu na panującą epidemię decyduje się pozostać w domu, jest wolny od grzechu. Osoby takie jednak nie są zwolnione z duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji mszy świętych w środkach społecznego przekazu o ile nie są pozbawione i tej możliwości.
W Niedzielę Palmową (5.04), odprawimy tylko jedną mszę św. przy drzwiach zamkniętych o godz. 11.00. Obecni na niej wszyscy kapłani odprawią intencje mszy świętych przyjęte zarówno na godz. 9.00, 11.00 jak i 17.00. Sanktuarium nasze będzie otwarte przed południem w godzinach od 9.00 do 10.30, oraz po południu od godz. 12.30 do 19.00. Zapraszamy więc w tym czasie na modlitwę osobistą i adorację.
Od poniedziałku do środy Wielkiego Tygodnia (6-8.04), msze święte będą sprawowane normalnie wraz ze słuchaniem spowiedzi, jednakże z ograniczeniem uczestników do 5 osób.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek (9-10.04), kościół będzie otwarty dla indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w godzinach od. 9.00 do 16.00. Zachęcamy natomiast do wspólnego i pobożnego odczytania w swoich domach Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.

W Wielką Sobotę (11.04) nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Zalecamy, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny nastąpiło błogosławieństwo pokarmów na stole wielkanocnym. Tekst Błogosławieństwa podajemy w załączniku do tych ogłoszeń. Można go również zabrać ze stolika w kościele. W godzinach od 9.00 do 18.00 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, w liczbie nie większej jednak niż 5 osób jednocześnie. W indywidualnej adoracji Krzyża należy poprzestać na przyklęknięciu lub ukłonie a zdecydowanie powstrzymać się od jego ucałowania czy dotykania.
W Niedzielę Zmartwychwstania (12.04), msze św. odprawiane będą w następujących godzinach: 6.00 (bez procesji rezurekcyjnej), 9.00, 11.00 i 17.00.
W Poniedziałek Wielkanocny (13.04) odprawiamy msze święte, jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

Modlitwa nieustająca. Nie ustajemy w modlitwie różańcowej o godz. 20.30 w naszym zakonnym i kapłańskim gronie i śpiewaniu suplikacji. Do włączania się w tę ogólnopolską modlitwę we własnych domach, zachęcamy też wszystkich.
Komunia Święta wielkanocna. Przypominamy, że czas Komunii Świętej wielkanocnej obejmuje okres od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r.).
Odpust zupełny na czas pandemii. Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie. Więcej w naszych ogłoszeniach z dn. 25 marca.
Świece na stół wielkanocny w cenach 10 i 15 zł, są jeszcze do nabycia w zakrystii. Przyjmujemy też ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Błogosławionych Świąt! Już dziś, życzymy Wam wszystkim błogosławionych dni Wielkiego Tygodnia i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Obecny czas pozwala nam na ogół lepiej przenikać tajemnice życia i śmierci oraz oceniać wartość naszego, ludzkiego życia, dla którego Syn Boży w niezwykłej Ofierze i Męce ofiarował Swoje Życie. Z taką Miłością i mocą troszczy się o nas również w każdej obecnej chwili, z jaką Miłością za nas cierpiał i nadal cierpi w osobach ludzkich na całym świecie. Niech ten czas będzie dla Was wolny od lęku a napełniony ufnością w Bożą Opatrzność, Miłość i Pokój.
Bracia kapucyni z ks. Łukaszem.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.


5 Niedziela Wielkiego Postu, 2020.03.29
 1. W zakrystii są do nabycia tradycyjne już świece wielkanocne w cenach 10 i 15 zł. Na stoliku natomiast znajdują się skarbonki wielkopostne dla dzieci.
 2. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Piotr Dudziński z parafii Gruta oraz Justyna Agnieszka Strasenburg z parafii Rywałd, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek istotnych przeszkodach do zawarcia tego związku, jest proszony i zobowiązany do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.
 3. W tym tygodniu, w wieku 98 lat, odeszła do Pana śp. Janina Gargul z Rywałdu. Pogrzeb odbył się w dniu wczorajszym (sobota). Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

       W dalszej kolejności pragniemy przedłożyć Wam:

WSKAZANIA PASTORALNE
DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO
PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. nowych zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii oraz w nawiązaniu do Dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br. oraz Noty Kongregacji z dnia 26 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje:


Wskazania ogólne
W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) będą sprawowane tylko w kościołach parafialnych i bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Tę wyjątkowo trudną decyzję podejmujemy, by nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych, co do dozwolonej liczby uczestników. Decyzja ta jest dla nas kapłanów bolesna i zdajemy sobie sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, który wspiera działania na rzecz wygaszenia epidemii. Poza tym kościoły będą otwarte. Liturgia, nawet bez udziału wiernych zawsze jest modlitwą całego Kościoła.

Wielki Piątek
W Wielki Piątek będzie możliwość indywidualnego nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach, jednak tak aby w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Zachęcamy, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa podajemy w załączniku do tych ogłoszeń. Można go również zabrać ze stolika w kościele. Od godzin porannych będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, w liczbie nie większej jednak niż 5 osób jednocześnie. W indywidualnej adoracji Krzyża należy poprzestać na przyklęknięciu lub ukłonie a zdecydowanie powstrzymać się od jego ucałowania czy nawet dotykania. Zachęcamy natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.

Pozostałe wskazania
1. Przypominamy, że do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia wydane przez Kurię Diecezjalną Toruńską związane z epidemią koronawirusa.
2. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią, będą wydawane kolejne wskazania dotyczące obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawy Wielkanocnej.


Środa, 25 marzec 2020

W ślad za wczorajszą decyzją władz państwowych oraz komunikacie abpa Stanisława Gądeckiego, zamieszczamy dziś zalecenia kurii naszej diecezji:

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE
KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ

PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA Z DN. 25 MARCA 2020.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych,
które byliśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i kontynuujemy w związku ze stanem epidemii w Polsce. Liczba uczestników Mszy Świętej nie może przekraczać 5 osób, dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie. Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej. Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy wyłącznie te osoby, które zamówiły intencję mszalną z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii. Prosimy także o wrażliwość na tych parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.
 
Zalecenia szczegółowe obowiązujące od dn. 25 marca:
 
Msza Święta
Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu.
 1. Zarówno w liturgii świątecznej jak i w dni powszednie, nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, z wyjątkiem posługujących.
 2. Nie odwołuje się celebracji mszy świętych.
 3. W modlitwie powszechnej umieszczamy intencje o ustanie epidemii, za chorych dotkniętych epidemią, za służby medyczne i sanitarne niosące pomoc chorym i zagrożonym epidemią oraz za zmarłych na skutek pandemii. Modlimy się za wstawiennictwem bł. Stefana W. Frelichowskiego.
 4. Znak pokoju przekazujemy sobie jedynie przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk.  Dotyczy to również koncelebransów.
Komunia Święta
W obecnej sytuacji dopuszczalne są trzy formy udzielania Komunii Świętej: na rękę, do ust i forma duchowa.
 1. W przypadku przyjęcia Komunii Świętej na rękę należy przed celebransem wyciągnąć obie dłonie i dla przyjęcia Ciała Pańskiego uczynić swoimi rękami dla Chrystusa tron, układając lewą dłoń na prawą. Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem, prawą ręką podejmujemy świętą Hostię i wkładamy ją do ust.  Komunię Świętą należy spożyć jeszcze w obecności kapłana. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
 2. Komunia Święta duchowa. Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).
Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:
1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;
2) wzbudzić miłość ku Niemu;
3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
Komunia Święta wielkanocna. Przypominamy, że czas Komunii Świętej wielkanocnej obejmuje okres od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r.).

Sakrament Pokuty i Pojednania
Możliwa jest tylko i wyłącznie spowiedź indywidualna. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
liczba oczekujących na spowiedź nie może przekroczyć 5 osób z zachowaniem odpowiedniej odległości. Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsca w ławkach, a nie stojąc obok siebie przy konfesjonale. Pozwoli to na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą, jak również będzie wyrazem troski o dochowanie tajemnicy spowiedzi.
Jeżeli gdzieś w diecezji praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go na ten czas zaniechać.
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

Duszpasterstwo chorych
Na czas pandemii odwołane są regularne odwiedziny chorych w parafii z okazji pierwszego piątku miesiąca. Chorzy, którzy znajdują się w szczególnej potrzebie posługi kapłana, proszeni są o indywidualne umawianie się ze swoim duszpasterzem.
Względem chorych objętych kwarantanną przestrzega się postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym.

Pogrzeb
W pogrzebach powinna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Przepis o zgromadzeniach do 5 osób, dotyczy również cmentarza (nie licząc posługujących).
Należy unikać organizacji konduktów (np. między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

Sakrament Chrztu i Sakrament Małżeństwa
Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Jeśli rodzice dziecka, które ma być ochrzczone lub młodzi przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa chcieliby przeżywać uroczystość z większą ilością zaproszonych gości to należy przełożyć termin uroczystości na późniejszy.
 
Pierwsza Komunia Święta
Ze względu na obecny brak możliwości przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej (brak katechezy parafialnej i spotkań liturgicznych, a także możliwości przeprowadzenia pierwszej spowiedzi świętej) należy przemyśleć przesunięcie jej terminu. Na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy jeszcze gotowi podjąć decyzję o nowym terminie Pierwszej Komunii Świętej.

Katecheci
Obecna sytuacja nie zwalnia nikogo z realizacji Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, dlatego w miarę możliwości zobowiązujemy wszystkich nauczycieli religii – duchownych i świeckich – do przesyłania uczniom drogą elektroniczną materiałów oraz wskazówek do pracy w domu. Lekcje religii, a zwłaszcza zajęcia nauczania indywidualnego można prowadzić za pośrednictwem internetu.
Katecheci pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły oraz w gotowości do wykonywania pracy. 
Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość. Niezależnie od propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego znajdziemy aktualne odnośniki do materiałów, które pomogą w zdalnej pracy z uczniami oraz nowe regulacje prawne.

Odpust zupełny dla dotkniętych pandemią

Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronowirusa. W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.
Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, błagając o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.
Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.
Tekst Dekretu znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Pro memoria
Nie ustajemy w modlitwie różańcowej o godz. 20.30 w zakonnym i kapłańskim gronie i śpiewie suplikacji podczas Mszy Świętej.
Kościół w ciągu dnia pozostaje otwarty.
Zachęcamy, aby nabożeństwa takie, jak Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne, były odprawiane indywidualnie lub w domach w gronie rodzinnym.
Wtorek, 24 marca 2020

W dniu dzisiejszym, przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki, wydał następujący komunikat:

„W związku z epidemią koronawirusa, organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Św. lub w innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.”

Począwszy od dnia 25 marca, treść tego komunikatu obowiązuje nas zatem w sposób ścisły przynajmniej do 11 kwietnia.
 
4 Niedziela Wielkiego Postu, 2020.03.22

1.    Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, w obecnym czasie odprawiamy jedynie msze święte, nabożeństwa Gorzkich Żali a także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zawsze tak aby nie przekraczać granicznej ilości 50 osób zgromadzonych wiernych. Dotyczy to również pogrzebów. Prosimy też aby na nabożeństwach absolutnie nie pojawiały się osoby objęte nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną, nakazem izolacji, jak również takie osoby, które same uważają że mogą stanowić ewentualne ryzyko dla innych.  Nasz kościół jest otwarty przez cały dzień. Zachęcamy do odwiedzania go na modlitwę i adorację. Kapłani dostępni są jak zwykle w konfesjonale podczas sprawowania mszy świętych, jak i w razie potrzeby, w innym czasie w trakcie dnia. Prosimy jednak zachować bezpieczną odległość między oczekującymi w kolejce do spowiedzi. W kościelnych ławkach prosimy tak zajmować miejsce aby zachować bezpieczny odstęp.
Wszelkie inne aktywności zwyczajne są zawieszone do odwołania. Dlatego też nie odbędzie się zapowiadane już spotkanie Rady Parafialnej jak również niedzielne wieczory z kard. Wyszyńskim. Wstrzymane zostają comiesięczne duszpasterskie wizyty u chorych w pierwsze piątki miesiąca, dlatego prosimy jedynie o zgłaszanie nam próśb osób chorych, które znajdą się w szczególnej potrzebie posługi kapłańskiej we własnym domu.
Przypominamy że zarówno władze państwowe jak i Konferencja Episkopatu Polski z naszymi biskupami włącznie, zachęcają nas do pozostawania w domu w tym wyjątkowym czasie i łączenia się w modlitwie z całym Kościołem, jak i z własnymi pasterzami Kościoła lokalnego. Do końca miesiąca marca udzielono nam dyspensy od obowiązku uczestnictwa  we mszy św. niedzielnej. Oznacza to że pozostając w domu w tych dniach, nie popełniamy grzechu. Jeżeli nastąpi przedłużenie tej dyspensy w czasie, powiadomimy o tym również na naszej stronie.
Zgodnie z zaleceniem pasterzy, w naszym kościele, każdego dnia o godz. 20.30 zanoszone są modlitwy wynagradzające i przebłagalne w intencji ustania epidemii oraz w intencji osób chorych jak i tych, którzy się nimi opiekują, głownie służb medycznych i sanitarnych, a także modlimy się o pokój serc i łaskę nawrócenia dla dotkniętych epidemią a dla zmarłych z powodu zakażenia, o Miłosierdzie Boże. My, bracia kapucyni wraz z ks. Łukaszem, modlimy się codziennie zgodnie z zaleceniem przy zamkniętych drzwiach kościoła, głownie różańcem, koronką do Miłosierdzia Bożego i wybraną litanią a następnie śpiewamy suplikacje i kończymy Apelem o godz. 21.15. Zachęcamy wszystkich do włączania się w tym samym czasie, we własnych domach w tę ogólnopolską, zjednoczoną modlitwę wierzących do Bożego Miłosierdzia, odpowiadając tym samym na usilną prośbę biskupów. Z racji trudności w planie dnia, można to uczynić również w innej, dogodnej porze.
Obecnie w mass mediach istnieje przeobfitość przeróżnych nabożeństw, konferencji, rekolekcji i kazań  on-line. Wcześniej podawaliśmy już informacje o głównych kanałach telewizyjnych i radiowych. Wiele różnego rodzaju nabożeństw można też znaleźć na stronie www.msza-online.net jak i wielu innych. Dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka Salija OP, TVP3 w pasmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.
2.    W zakrystii są do nabycia tradycyjne już świece wielkanocne w cenach 10 i 15 zł. Na stoliku natomiast znajdują się skarbonki wielkopostne dla dzieci. Środki pozyskane z tych ofiar, zostaną jak zawsze, przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
3.    Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Piotr Dudziński z parafii Gruta oraz Justyna Agnieszka Strasenburg z parafii Rywałd, zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek istotnych przeszkodach do zawarcia tego związku, jest proszony i zobowiązany do podzielenia się tą wiedzą z proboszczem odpowiedniej parafii.
4.    W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Zygfryd Jarzyński z Gołębiewka i śp. Adam Szymański z Rywałdu. Pogrzeby odbyły się w dniu wczorajszym. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


 
3 Niedziela Wielkiego Postu, 2020.03.15

1.    Na samym już początku dzisiejszych ogłoszeń pragniemy zastrzec sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprawowaniu nabożeństw, jeśli otrzymamy kolejne zalecenia dotyczące postępowania w czasie panującej pandemii. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym, tuż po porannej mszy świętej, natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się w każdy piątek o godz. 16.15.
2.    W dniu dzisiejszym (niedziela) odwołujemy spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św.
3.    W zakrystii są do nabycia tradycyjne już świece wielkanocne w cenach 10 i 15 zł. Na stoliku natomiast znajdują się skarbonki wielkopostne dla dzieci. Środki pozyskane z tych ofiar, zostaną jak zawsze, przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
4.    W związku ze zbliżającą się uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego, w naszym sanktuarium organizowana jest seria konferencji na temat przyszłego Błogosławionego. Ks. bp. Józef Szamocki będzie odprawiał msze św. z homilią o godz. 17.00, natomiast po mszach św. będzie wykład dr prof. Waldemara Rozynkowskiego lub dr Michała Białkowskiego, przybliżające nam postać Prymasa Tysiaclecia. Wrześniowe dni odpustowe natomiast, będą diecezjalnymi dniami dziękczynienia za świętość życia rywałdzkiego więźnia i łaskę jego beatyfikacji. Sobota odpustowa z kolei, będzie u nas diecezjalnym dniem młodzieży. Szczegóły na plakatach.
5.    Posiedzenie Rady Parafialnej z zaproszonymi gośćmi zaplanowaliśmy już wcześniej  na  26 marca, na godz. 19.00. W następną niedzielę wrócimy do tego ogłoszenia aby poinformować czy nie zostanie ona odwołana.
6.    Prosimy jeszcze o zapoznanie się z komunikatami pasterza naszej diecezji jak i Konferencji Episkopatu Polski, które zamieszczamy poniżej.


                   List pasterski Biskupa Wiesława w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.
Drodzy diecezjanie!
Znaleźliśmy się w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem. Wobec epidemii respektowanie przepisów wydanych przez stosowne służby publiczne jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego. Dlatego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.
Piszę to z drżeniem serca, ale w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcam do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Proszę o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcam do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu.
Przypominam, że nadal obowiązują zalecenia Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Bardzo proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościołach lub kaplicach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Diecezję powierzam opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.
                          bp Wiesław Śmigiel, Wasz biskup


INFORMACJE w sprawie transmisji mszy świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.
 
Ogłoszenia nadzwyczajne w związku z panującą pandemią:
Dekret Biskupa Toruńskiego w sprawie dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św.
W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. biskup toruński wprowadził wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecił duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.

Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udziela więc dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. aż do dnia 29 marca 2020 r. następującym grupom osób:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Biskup Wiesław zachęca też duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Prosi aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęca do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii zalecenie z dn. 12 marca 2020 r.).


Poniżej pełna treść komunikatu Rady Stałej KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.


                                                                              2 Niedziela Wielkiego Postu, 2020.03.08
 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym, tuż po porannej mszy świętej, natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się w każdy piątek o godz. 16.15. Dzieci i ministrantów, na Drogę Krzyżową zapraszamy szczególnie w najbliższy piątek, 13 marca.
 2. Czas Wielkiego Postu przywołuje praktykę różnych form jałmużny. Dwie z nich proponuje nam Caritas. Możemy zakupić ozdobne świece wielkanocne a dzieci mogą zebrać swoje grosiki do specjalnie do tego celu przeznaczonych papierowych skarbonek. Ten zwyczaj uwrażliwiania na ubóstwo i problemy ludzi żyjących obok nas jest zarówno dla nich, jak i dla dorosłych, konkretnym sposobem kształtowania „wyobraźni miłosierdzia”. Środki pozyskane z dystrybucji świec, w cenach 10 lub 15 zł., oraz datki zebrane do skarbonek, zostaną, jak zawsze, przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas. Wspomniane świece są już do nabycia w zakrystii.
 3. W przyszłą sobotę odprawimy nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia, po mszy św. o godz. 17.00, natomiast w niedzielę zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, na spotkanie po porannej mszy świętej.
 4. W związku ze zbliżającą się uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego, w naszym sanktuarium organizowana jest seria konferencji na temat przyszłego Błogosławionego. Wygłosi je ks. bp. Józef Szamocki po wieczornych mszach św. niedzielnych w następujące dni: 22 marca, 19 kwietnia, 3 maja i 26 września. Sam będzie celebrował mszę św. o godz. 17.00, po czym nastąpi konferencja przybliżająca nam postać Prymasa Tysiaclecia. Wrześniowe dni odpustowe natomiast, będą diecezjalnymi dniami dziękczynienia za świętość życia rywałdzkiego więźnia i łaskę jego beatyfikacji. Sobota odpustowa z kolei, będzie u nas diecezjalnym dniem młodzieży. Przypominamy że nadal przyjmujemy zapisy na drugi autokar jednodniowej pielgrzymki na uroczystość beatyfikacji, w dniu 7 czerwca. Koszt dla pojedynczego pielgrzyma wynosi 50 zł. Pozostały nam już tylko dwa tygodnie do zamknięcia listy uczestników, gdyż do 27 marca musimy zgłosić ich ilość, tak aby uzyskać bilety wejściowe na tę uroczystość. Zapisywać można się w zakrystii, natomiast dodatkowe informacje ogólne o uroczystościach beatyfikacyjnych można znaleźć na stronie: www.prymaswyszynski.pl
 5. Ostatnie ogłoszenie otrzymaliśmy od sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Jego treść jest następująca: Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu „Zieja”, który 13 marca wchodzi do kin. Jest to film o niezwykłym kapłanie, także kapelanie wojskowym podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku oraz naczelnym kapelanie Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego i współzałożycielu KORu, inwigilowanym przez służbę bezpieczeństwa PRL. To co było najważniejsze w jego życiu to Ewangelia i wypływające z niej credo życiowe ks. Ziei: ”nie zbijaj nigdy nikogo”. Wyjątkowo interesujący film, który poprzez niezwykłą postawę bohatera, ukazuje najważniejsze wydarzenia w historii Polski wieku XX, w tym rolę Kościoła, bez którego nie bylibyśmy wolnym krajem. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, także ks. Jan Zieja bohater filmu oraz wielu kapłanów, o których nawet nic nie wiemy. Film został zrealizowany przez Telewizję Polską oraz Wytwórnię Filmów Dokumentalnych przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

                                                                              1 Niedziela Wielkiego Postu, 2020.03.01
 1. W ubiegłą środę rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Zachęcamy do podjęcia wybranych przez siebie form osobistej a nawet rodzinnej odnowy życia duchowego i obrania wybranych form modlitwy, postu i pokuty w tym świętym czasie. Zalecamy też do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej oraz do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15. Dzieci, na Drogę Krzyżową zapraszamy szczególnie w piątek 13 marca.
 2. W najbliższy piątek, kapłan jak zwykle uda się z wizytą do chorych naszej parafii, natomiast w sobotę 7 marca odbędzie się nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00. Z racji tych pierwszosobotnich nabożeństw wieczory uwielbienia i uzdrowienia prowadzimy w drugie soboty miesiąca o tej samej porze.
 3. Beatyfikacja Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego będzie miała miejsce w Warszawie, w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 12.00. Nasza parafia przyjmuje zapisy na drugi już autokar jednodniowej pielgrzymki na tę okazję. Koszt dla pojedynczego pielgrzyma wynosi 50 zł. W cenę wliczony jest autokar, ubezpieczenie na wszystkie okoliczności pielgrzymki, herbata i kawa oraz wyróżniające grupę chusty. W koszty nie wlicza się jednak suchego prowiantu, który należy zabrać ze sobą indywidualnie. Zapisywać można się w zakrystii, zostawiając już wymaganą wpłatę 50 zł. Dodatkowe informacje ogólne o uroczystościach beatyfikacyjnych można też znaleźć na stronie: www.prymaswyszynski.pl
 4. W ubiegłą środę, w wieku 83 lat, odszedł do Pana ś. p. Władysław Marcinkowski, tato naszego współbrata, Sebastiana. Pogrzeb, z udziałem delegacji również z naszej parafii, odbył się wczoraj w Kraśniku. O. Sebastian serdecznie nas pozdrawia oraz dziękuje za modlitwy i pamięć oraz za okazaną pomoc. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

                                                                              7 Niedziela Zwykła 2020.02.23
 1. W najbliższą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte z posypaniem głów popiołem sprawujemy tego dnia jak w każdą niedzielę. Środa popielcowa jest dniem ścisłego postu jakościowego i ilościowego dla wszystkich cieszących się dobrym zdrowiem, w wieku od 14-go do 60-go roku życia. Oznacza to że możemy jeden raz najeść się do syta i dwa razy się posilić. Poza tym zachęcamy do osobistego podjęcia jakiejkolwiek formy postu czy wyrzeczenia w czasie trwania całego okresu Wielkiego Postu. Zachęcamy też do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę tuż po porannej Mszy świętej niedzielnej oraz do Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.15.
 2. W najbliższy piątek, 28 lutego, w Kościele w Polsce przeżywać będziemy kolejny dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec nieletnich. W naszym sanktuarium odprawimy tego dnia w tej właśnie intencji nabożeństwo, po mszy św. o godz. 17.00.
 3. Beatyfikacja Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego będzie miała miejsce, na placu Piłsudzkiego w Warszawie, w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 12.00. Po uroczystej mszy św., procesja z relikwiami błogosławionego uda się do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Z racji na fakt więzienia Prymasa w naszym klasztorze mamy szczególny tytuł do uczestnictwa w tej uroczystości, stąd organizujemy na nią jednodniową pielgrzymkę autokarową. Wyruszy ona rano, 7 czerwca i powróci wieczorem. Koszt dla pojedynczego pielgrzyma wynosi 50 zł. W cenę wliczony jest autokar, ubezpieczenie na wszystkie okoliczności pielgrzymki, herbata i kawa oraz wyróżniające grupę chusty. W koszty nie wlicza się jednak suchego prowiantu, który należy zabrać ze sobą indywidualnie. Na placu będą potrzebne wejściówki, które otrzymamy po zamknięciu listy chętnych. Zachęcamy do jak najszybszego decydowania się, gdyż rozpoczęliśmy już zapisy na drugi autokar. Zapisywać się można w zakrystii zostawiając już wymaganą wpłatę 50 zł, tak abyśmy mieli pewność co do solidności tych zapisów. Dodatkowe informacje ogólne o uroczystościach beatyfikacyjnych można też znaleźć na stronie: www.prymaswyszynski.pl
 4. W ubiegłą środę odeszła do Pana ś. p. Grażyna Kosakowska z Rywałdu. Nie jest nam jeszcze znana data pogrzebu. Różaniec w jej intencji odmawiany jest obecnie codziennie po wieczornych mszach świętych. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…


                                                                              6 Niedziela Zwykła 2020.02.16
 1. W każdą niedzielę, po mszy św. porannej, modlimy się w intencji przygotowań do parafialnych Misji Świętych i ich wielorakich owoców. Modlitwy prowadzone są podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Potrwają one aż do maja. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Z tego tytułu, wypominki odczytywane są przed mszą św. o godz. 17.00.
 2. Beatyfikacja Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego będzie miała miejsce, na placu Piłsudzkiego w Warszawie, w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 12.00. Po uroczystej mszy św., procesja z relikwiami błogosławionego uda się do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Z racji na fakt więzienia Prymasa w naszym klasztorze mamy szczególny tytuł do uczestnictwa w tej uroczystości, stąd organizujemy na nią jednodniową pielgrzymkę autokarową. Wyruszy ona rano, 7 czerwca i powróci wieczorem. Koszt dla pojedynczego pielgrzyma wynosi 50 zł. W cenę wliczony jest autokar, ubezpieczenie na wszystkie okoliczności pielgrzymki, herbata i kawa oraz wyróżniające grupę chusty. W koszty nie wlicza się jednak suchego prowiantu, który należy zabrać ze sobą indywidualnie. Na placu będą potrzebne wejściówki, które otrzymamy po zamknięciu listy chętnych. Zachęcamy do jak najszybszego decydowania się abyśmy wiedzieli czy potrzebny jest drugi autokar aby móc go jak najwcześniej zarezerwować. Mamy już tylko 7 miejsc wolnych na pierwszy autokar. Zapisywać się można w zakrystii zostawiając już wymaganą wpłatę 50 zł, tak abyśmy mieli pewność co do solidności tych zapisów. Dodatkowe informacje ogólne o uroczystościach beatyfikacyjnych można znaleźć na stronie: www.prymaswyszynski.pl
 3. Na początku Wielkiego Postu, w pierwszy piątek miesiąca, 28 lutego, w Kościele w Polsce przeżywać będziemy kolejny Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec nieletnich. O szczegółach liturgicznych powiadomimy w następną niedzielę.

                                                                        5 Niedziela Zwykła 2020.02.09
 1. W najbliższy wtorek, 11 lutego, obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes i jednocześnie kolejny Światowy Dzień Chorego. Tego dnia odprawimy mszę św. w intencji wszystkich chorych w naszej parafii i odwiedzających nas w tym dniu gości. Msza św. rozpocznie się o godz. 17.00 a w jej trakcie będzie udzielany sakrament chorych. Prosimy bardzo o pomoc osobom starszym i niemobilnym w dotarciu tego dnia do naszego sanktuarium. Pragniemy jednocześnie przypomnieć że sakrament ten mogą przyjąć wszystkie osoby, które czują w sobie jakikolwiek ubytek na zdrowiu, nie tylko ciała ale także ducha, duszy, psychiki czy emocji, zarówno osoby starsze, młode jak i dzieci. Zachęcamy więc do korzystania z przyjęcia tego sakramentu i do wcześniejszego przygotowania się przez zerwanie z grzechem, spowiedź i modlitwę oraz potrzebną wiarę, pamiętając jednak że dolegliwości niewyleczalnych chorób, znoszone w duchu zrozumienia, są napełnione miłosierdziem Pana i przynoszą wiele łask, tak chorym jak i opiekujących się nimi.
 2. W każdą niedzielę, po mszy św. porannej, modlimy się w intencji przygotowań do parafialnych Misji Świętych i ich wielorakich owoców. Modlitwy prowadzone są podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Potrwają one aż do maja. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Z tego też tytułu, wypominki odczytywane są przed mszą św. o godz. 17.00.
 3. Beatyfikacja Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego będzie miała miejsce, na placu Piłsudzkiego w Warszawie, w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 12.00. Po uroczystej mszy św. procesja z relikwiami błogosławionego uda się do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Nasza parafia ma szczególny tytuł uczestnictwa w tej uroczystości, stąd organizujemy na nią jednodniową pielgrzymkę autokarową. Wyruszy ona rano, 7 czerwca i powróci wieczorem. Koszt dla pojedynczego pielgrzyma wynosi 50 zł. W cenę wliczony jest autokar, ubezpieczenie na cały czas pielgrzymki, herbata i kawa oraz wyróżniające grupę chusty. W koszty nie wlicza się jednak suchego prowiantu, który należy zabrać ze sobą indywidualnie. Na placu będą potrzebne wejściówki. Otrzymamy je poprzez kurię toruńską, która do końca marca zbierać będzie informacje o ilości uczestników. Zachęcamy do jak najszybszego decydowania się abyśmy wiedzieli czy potrzebny jest drugi autokar aby móc go jak najwcześniej zarezerwować. Mamy już 15 chętnych uczestników, czyli 1/3 autokaru. Byłoby najlepiej aby ci, którzy zamierzają udać się tego dnia z nami, zgłosili się do następnej niedzieli. Zapisywać się można w zakrystii zostawiając już wymaganą wpłatę 50 zł, tak abyśmy mieli pewność co do solidności tych zapisów. Dodatkowe informacje ogólne o uroczystościach beatyfikacyjnych można znaleźć na stronie: www.prymaswyszynski.pl

                                                                        4 Niedziela Zwykła 2020.02.02
 1. Duszpasterstwo Służby Zdrowia diecezji toruńskiej, organizuje w tym roku kilka wydarzeń o charakterze duszpasterskim, dedykowanych pracownikom Służby Zdrowia, takich jak Światowy Dzień Chorego, wielkopostny dzień skupienia, ogólnopolską pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę, patronalne święto dla pracowników Służby Zdrowia, mszę św. w intencji wszystkich zmarłych pracowników Służy Zdrowia, czy adwentowy dzień skupienia. Szczegóły na plakacie.
 2. We wtorek, 11 lutego, obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes i jednocześnie kolejny Światowy Dzień Chorego. Tego dnia odprawimy mszę św. w intencji wszystkich chorych w naszej parafii i odwiedzających nas w tym dniu gości. Msza św. rozpocznie się o godz. 17.00 a w jej trakcie będzie udzielany sakrament chorych. Prosimy bardzo o pomoc osobom starszym i niemobilnym w dotarciu tego dnia do naszego sanktuarium. Pragniemy jednocześnie przypomnieć że sakrament ten mogą przyjąć wszystkie osoby, które czują w sobie jakikolwiek ubytek na zdrowiu, nie tylko ciała ale także ducha, duszy, psychiki czy emocji, zarówno osoby starsze, młode jak i dzieci. Zachęcamy więc do korzystania z przyjęcia tego sakramentu i do wcześniejszego przygotowania się przez zerwanie z grzechem, spowiedź i modlitwę.
 3. W pierwszy piątek miesiąca, 7 lutego, kapłan jak zwykle uda się do chorych naszej parafii.
 4. W przyszłą sobotę odprawimy nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego po mszy św. o godz. 17.00. Od czasu wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotnich w naszym sanktuarium, te o charakterze uwielbienia i uzdrowienia przenieśliśmy na drugie soboty miesiąca.
 5. W każdą niedzielę natomiast, po mszy św. porannej, modlimy się w intencji przygotowań do parafialnych Misji Świętych i ich wielorakich owoców. Modlitwy prowadzone są podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Potrwają one aż do maja. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Z tego też tytułu, wypominki odczytywane są przed mszą św. o godz. 17.00.
 6. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana św. p. Jacek Maron z Bursztynowa. Pogrzeb odbył się w piątek na naszym cmentarzu. Polecamy go Waszym modlitwom. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


                                                                        3 Niedziela Zwykła 2020.01.26
 1. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają dziś (niedziela 26 stycznia), swój egzamin z pierwszej części przygotowań, po mszy św. o godz. 9.00.
 2. Od pewnego czasu mała grupa naszych parafian, z własnej inicjatywy i za naszą życzliwą aprobatą, prowadzi wspólne modlitwy w sanktuarium po mszy św. porannej w niedzielę. W ubiegłą niedzielę zaproponowaliśmy aby modlitwy te były prowadzone podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji owoców parafialnych Misji Świętych. Adoracje te odbywać się zatem będą aż do rozpoczęcia się Misji, czyli do 16 maja br. Wypominki natomiast odczytywane są z tego powodu w każdą niedziele przed mszą św. o godz. 17.00. Przy okazji przygotowań do Misji i odnowy naszego, własnego życia, poinformować pragniemy że od pewnego darczyńcy otrzymaliśmy drugą część małych replik obrazu Jezusa Miłosiernego. Zachęcamy aby przyjąć do swojego domu taki obraz z jednoczesnym postanowieniem odmówienia choćby jednej nowenny do Miłosierdzia Bożego. Można sobie wówczas zatrzymać już ten obraz dla siebie. Nowennę można odmówić w intencji jakichkolwiek osób będących w potrzebie przyjęcia łask Bożego Miłosierdzia, czy to we własnej rodzinie, czy też poza, tak za żyjących jak i umarłych. Można się w ten sposób równie dobrze pomodlić za całą naszą parafię, w tym szczególnym, świętym czasie. Świadomi bowiem jesteśmy że ten, kto się modli za innych, sam zostaje najbardziej obdarowany. Nie mniej jednak można taką nowennę ofiarować również za swoją własną osobę. Przykładowy taki obraz wystawiony jest na bocznym ołtarzu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego – patrząc w stronę prezbiterium po prawej stronie, obok dziecięcych szopek konkursowych, natomiast nabyć go można w zakrystii wraz z książeczką nowenny.
 3. Diecezjalny koordynator fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ks. Leszek Stefański nadesłał do nas podziękowanie za dokonaną zbiórkę z okazji Dnia Papieskiego w ubiegłym roku. Łącznie w całym kraju zebrano wówczas 7,5 mln zł. (7 503 991,29), w tym 125 tyś. (124 611,78) w naszej diecezji a 655 zł. z naszej rywałdzkiej parafii, co w sumie przekłada się na 37 stypendiów dla młodzieży z naszej diecezji.
 4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Pamiętajmy o przyniesieniu tego dnia własnych świec do kościoła na liturgię mszy św.

                                                                        2 Niedziela Zwykła 2020.01.19
 1. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają swój egzamin z pierwszej części przygotowań w przyszłą niedzielę, 26 stycznia, po mszy o godz. 9.00.
 2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizuje nam kolejną możliwość honorowego oddania krwi. Zaprasza nas zatem do Radzynia Chełmińskiego już w najbliższy czwartek, 23 stycznia w godz. 12.00 – 16.00. Miejscem poboru krwi będzie parking przed Urzędem Miasta i Gminy. Szczegóły na plakacie.
 3. W najbliższych dniach obchodzić też będziemy 100 rocznicę powrotu Radzynia Chełmińskiego do granic Rzeczpospolitej. Od najbliższej środy aż do następnej niedzieli, będą miały miejsce różne wydarzenia, takie jak marsz błękitnych szeregów, uroczystość pod pomnikiem Józefa Piłsudzkiego, otwarcie wystawy jemu poświęconej, uroczyste obchody z udziałem młodzieży szkolnej, delegacji i mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Ch. w Grudziądzu, spotkanie z historią i wieczornica na zamku w Radzyniu, oraz kończąca uroczystości msza św. w kościele św. Anny w Radzyniu, w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Do udziału w tych obchodach, w imieniu Samorządu oraz społeczności lokalnej zaprasza burmistrz M. i Gm. Radzyń Chełmiński. Szczegóły na plakacie.
 4. Od pewnego czasu mała grupa naszych parafian, z własnej inicjatywy, prowadzi wspólne modlitwy w sanktuarium po mszy św. porannej w niedzielę. Czyni to za naszą życzliwą aprobatą. Dziś chcielibyśmy zaproponować aby ten czas, pomiędzy mszą św. poranną a sumą, jeszcze lepiej wykorzystać na modlitwę w intencji wszelakich owoców naszych majowych Misji Świętych. Proponujemy zatem aby ten czas spędzić na adoracji Najświętszego Sakramentu i wypraszać u Boga łaski Jego Miłosierdzia dla tych spośród naszych parafian, którzy najbardziej tego potrzebują. Istotą Świętych Misji Parafialnych nie jest jedynie uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach lecz modlitwa i najlepiej jeśli byłaby połączona z jakąś formą wyrzeczenia, postu czy ofiary, gdyż to znacznie intensyfikuje wielkość i wielość otrzymywanych łask wraz ze wzrostem duchowym. Zatem, proponujemy, zachęcamy i prosimy o udział w tych i tego typu modlitwach na rzecz osób czy rodzin, które znamy i tych których nie znamy. Udział w adoracji niedzielnej jest jedną z najlepszych ku temu form modlitwy. Proponujemy aby w tym czasie odmawiać różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Czytanie wypominek i modlitwę za zmarłych na nich zapisanych postanowiliśmy z tego powodu przenieść na czas poprzedzający wieczorną mszę o godz. 17.00.

                                                                        2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 2020.01.05
 1. W dniu dzisiejszym (niedziela) o godz. 9.00 i o 11.00, odprawiamy mszę święte dziękczynne w intencji wszystkich wolontariuszy, którzy na różne sposoby pomagali nam w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia: ofiarowali parafii 16 choinek, ubierali kościół, ofiarowali parafii i klasztorowi swoje dary a także modlimy się za tych, którzy w czasie rozwożenia opłatków i kolędy służyli nam swoją pomocą i zawozili nas do domów parafian a nawet gościli nas posiłkiem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc!
Dzisiaj (niedziela) po mszy św. o godz. 9.00, jak zwykle, będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Po mszy św. o godz. 11.00 natomiast, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje spotkanie.
 1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Naszymi wrażeniami i sprawozdaniem rocznym podzielimy się z Wami w przyszłą niedzielę.
 2. W najbliższy poniedziałek, 6 stycznia, obchodzimy ur. Objawienia Pańskiego. Msze święte sprawowane są jak w każdą niedzielę. Po mszach świętych można będzie zabrać ze sobą poświęconą kredę i kadzidło. Poniedziałkowa uroczystość jest też tradycyjnie Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom, który w tym roku duszpasterskim obchodzić będziemy pod hasłem „Eucharystia źródłem misji”. Jak każdego roku, zgodnie z postanowieniem KEP, składka na tacę przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1903 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 98 krajach, na wszystkich kontynentach. Celem Komisji Misyjnej jest także przygotowanie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich w Centrum Formacji Misyjnej.
 3. W najbliższą sobotę, 11 stycznia, odprawimy nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego, po mszy św. o godz. 17.00.
 4. Zakończył się termin składania do konkursu szopek bożonarodzeniowych, zrobionych przez dzieci. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w przyszłą niedzielę, podczas mszy św. o godz. 9.00.
 5. W najbliższy czwartek, 9 stycznia, pragniemy zaprosić Radę Parafialną na swoje posiedzenie i spotkanie opłatkowe o godz. 19.00.

                                                                        Ur. Świętej Rodziny, 2019.12.29
 1. We wtorek, 31 grudnia, po mszy św. o godz. 17.00 odprawimy nabożeństwo dziękczynne na zakończenie bieżącego roku.
 2. W środę, 1 stycznia, obchodzimy ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze święte tego dnia sprawowane są tak jak w każdą niedzielę.
 3. Trzeciego stycznia 2020, w Arenie Toruń, odbędzie się wspominany już wielokrotnie wyjątkowy koncert: „Betlejem w Toruniu”. Więcej informacji na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl.
 4. W pierwszy piątek miesiąca, 3 stycznia, kapłan jak zwykle uda się z wizytą do chorych. W pierwszą sobotę natomiast odprawimy nabożeństwo fatimskie po mszy św. o godz. 17.00.
 5. W niedzielę o godz. 9.00, odprawimy mszę św. dziękczynną w intencji wszystkich wolontariuszy, którzy na różne sposoby pomagali nam w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, jak i w intencji tych, którzy ofiarowali parafii i klasztorowi swoje dary oraz za tych, którzy w czasie kolędy służą nam swoją pomocą. Po tej mszy, jak zwykle, będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Po mszy św. o godz. 11.00 natomiast, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania będzie miała swoje spotkanie.
 6. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską. Staramy się poruszać w taki sam sposób jak w latach ubiegłych, czyli począwszy od tych samych domów co zawsze. Prosimy kierowców aby nas tak właśnie prowadzili, gdyż my sami nie zawsze mamy pewność od którego końca trasy należy rozpoczynać. Wyjątek w dotychczasowym porządku stanowi Gołębiewko, gdyż w tym roku nawiedzi je trzech kapłanów. Na prośbę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, kolęda w Gołębiewku będzie miała miejsce w sobotę 4 stycznia a nie w piątek, jak to wcześniej podawaliśmy. Oddzielny, poprawiony fragment dotyczący Gołębiewka zamieszczony jest również na oddzielnych ulotkach, które leżą na stoliku. Aktualny plan kolędy jest zatem następujący:
Poniedziałek, 30 grudnia
Jeden kapłan – Blizienko, numery 51-4
Drugi kapłan -  Rywałd, numer 67B oraz Stara Ruda, numery 1-24
Trzeci kapłan – Stara Ruda, numery 11-18 oraz Bursztynowo, numery 74-91

Wtorek, 31 grudnia
Jeden kapłan – Rywałd, numery 41, 73, 22 i 72
Drugi kapłan -  Rywałd, numery 28-43 oraz Blizienko, numery 43-50 i Łopatki Polskie nr. 13
Trzeci kapłan – Rywałd, numery 56-1, w tym również numery 60-te i 70-te.

Czwartek, 2 stycznia
Jeden kapłan – Rywałd, numery 5-49
Drugi kapłan -  Gołębiewo, numery 14-45
Trzeci kapłan –Gołębiewo, numery 13-59

Sobota, 4 stycznia
Jeden kapłan – Gołębiewko, numery rolników 13-11
Drugi kapłan - Gołębiewko, RSP, numery 33 i 27
Drugi kapłan - Gołębiewko, RSP, numery 31i 24 oraz 25 i 26

Kolędę każdorazowo zaczynamy o godz. 9.00. Bardzo prosimy sołtysów poszczególnych miejscowości o zorganizowanie nam pomocy w podwózce do poszczególnych domów. Z góry już bardzo serdecznie dziękujemy za tę pomoc, która w sposób bardzo znaczący ułatwia nam sprawne przeprowadzenie kolędy. Jesteśmy za nią bardzo wdzięczni.
W dniu dzisiejszym zbierana jest ofiara do puszek na Fundusz Obrony Życia.

                                                                     Ur. Bożego Narodzenia, 2019.12.25
                                                   Ogłoszenia wraz z planem wizyty duszpasterskiej 2019/20
 1. Przyszła niedziela, 29 grudnia, jest uroczystością Świętej Rodziny a jednocześnie dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, przypominającym piękno miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości małżonkowie żyjący wiarą otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Jest on „darem dla uświęcenia  i zbawienia małżonków” oraz „stałym przypomnieniem tego, co dokonało się na Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież Franciszek, Amoris laetitia, nr 74). Zapraszamy zatem wszystkich małżonków  do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny, cała rodzina stanęła przed ołtarzem,  by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie. Powiadomcie swoich współmałżonków aby tego dnia razem zasiąść w kościelnej ławce i cieszyć się też obecnością własnych dzieci.
 2. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w tym roku w sobotę, 28 grudnia a zakończymy ją 5 stycznia. Będziemy poruszali się w taki sam sposób jak w latach ubiegłych, czyli począwszy od tych samych domów co zawsze. Za chwilę jednak odczytamy plan według numerów ramowych danej trasy kolędowej. Niektóre z tych tras mają różną kolejność numeryczną, stąd zachęcamy do skontrolowania własnej kolędy na kartkach rozłożonych na stoliku kościoła lub na naszej stronie internetowej i zakomunikowanie nam ewentualnych pomyłek, gdyby się takie w poniższym planie znalazły.
Plan kolędy jest zatem następujący:
Sobota, 28 grudnia
 1. Pierwszy kapłan:  Blizienko: 3, 1, 2; Blizno: 48, 49 – Caritas, 50a, 16, 17, 18, 19, 15, 13, 8, 52, 7, 5, 10, 4, 3, 2,1
 2. Drugi kapłan: Blizno: 22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 42,44, 45,46,47
 3. Trzeci kapłan: Blizienko: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Poniedziałek, 30 grudnia
 1. Pierwszy kapłan:   Blizienko: 51, 34, 33, 32, 31, 29, 23, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4
 2. Drugi kapłan: Rywałd: 67 B; Stara Ruda: 1, 3, 2, 4, 5 A, 5 B,7,8, 20, 21, 22, 23, 24,
 3. Trzeci kapłan:   Stara Ruda: 17, 19, 16, 11, 12, 13, 18;  Bursztynowo: 74,89, 90, 91,
Wtorek, 31 grudnia
 1. Pierwszy kapłan:   Rywałd: 41, 73,1-7/pałac/, 22, 72,1-7/barak/
 2. Drugi kapłan: Rywałd: 28,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43; Blizienko: 43, 46, 47, 48, 49, 50, Łopatki Polskie: 13
 3. Trzeci kapłan: Rywałd: 56 C, 15, 54, 55, 56 A, 56, 56,m.2, 57, 57 A, 58, 59, 60 A, 62,m.1, 64,1-2, 63, 68, m.2,4.6, 65 A, 66, 69, 71, 70,1-2, 3, 2, 1 A, 1 B
Czwartek, 2 stycznia 2020
 1. Pierwszy kapłan: Rywałd: 19, 20, 18, 16, 15, 15,m.1, 14, 11, 7, 10, 9, 8, 5, 10, 6, 12, 13, 53, 52, 52 B, 51, 50, 49, 49,m.3, 46/szkoła- 8 mieszkań/, 45, 44
 2. Drugi kapłan: Gołębiewo: 25, 24, 23, 27, 22, 28, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 31, 29, 45, 44, 43, 42, 31 A, 30, 32, 36, 38
 3. Trzeci kapłan: Gołębiewo: 17, 52, 53, 51, 50, 4, 58, 57, 56, 55, 59, 10, 47, 46, 13 A, 13
Sobota, 4 stycznia 2020
 1. Pierwszy kapłan: Gołębiewko: 13, 21, 20, 28, 29, 17, 16, 15, 18, 23, 6, 2, 4, 3, 7, 9, 10,11
 2. Drugi kapłan: Gołębiewko: 33A,1-18; 27A 1-4
 3. Trzeci kapłan: Gołębiewko: 31A 1-6; 24 1-6; 25A 1-2.4 i 26A 1-4
Kolędę każdorazowo zaczynamy o godz. 9.00. Bardzo prosimy sołtysów poszczególnych miejscowości o zorganizowanie nam pomocy w podwózce do poszczególnych domów. Z góry już bardzo serdecznie dziękujemy za tę pomoc, która w sposób bardzo znaczący ułatwia nam sprawne przeprowadzenie kolędy.

                                                      4 Niedziela Adwentu, 2019.12.22
 
 1. We wtorek, 24 grudnia, tradycyjną wigilią rozpoczynamy uroczystości Bożego Narodzenia. Pasterkę odprawimy, jak zwykle o godz. 24.00. W pierwszy i drugi dzień świąt, msze święte sprawowane będą w porządku niedzielnym. Przyszła niedziela natomiast, 29 grudnia, będzie świętem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
 2. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w tym roku 28 grudnia, tak aby móc ją zakończyć 5 stycznia i w ten sposób mieć okazję spotkać w domach dzieci naszej parafii jeszcze przed ukończeniem ferii świątecznych. Szczegółowy program kolędy podamy w pierwszy dzień świąt.
 3. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich dniach pomagali nam w przygotowaniach na zbliżające się święta. Dziękujemy zatem panom, którzy oczyścili nasz cmentarny śmietnik i wywieźli nagromadzone śmieci oraz panom, którzy w ubiegły piątek pomagali nam sprawnie w dekoracji kościoła. Bardzo dziękujemy za ofiarowane choinki do kościoła i klasztoru oraz za inne dary i produkty przydatne w te święta. W intencji wszystkich tych osób odprawimy mszę św. w II Niedzielę Bożego Narodzenia, 5 stycznia o godz. 9.00.
 4. Opłatki na stół wigilijny oraz nowe kalendarze, ukazujące różne sanktuaria maryjne, w tym również nasze, rywałdzkie, są jeszcze do nabycia w zakrystii, natomiast ozdobne świece wigilijne, zostały już wszystkie wysprzedane.
 5. Trzeciego stycznia 2020, w Arenie Toruń, odbędzie się wspominany już wielokrotnie wyjątkowy koncert: „Betlejem w Toruniu”. Więcej informacji na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl.
 6. Klasztor sióstr Kapucynek klauzurowych w Szczytnie, organizuje rekolekcje dla dziewcząt, z cyklu „Pustynia w mieście”. Rekolekcje te oparte są na Słowie Bożym i odbędą się w dniach od 27 grudnia do 1 stycznia. Więcej informacji na plakacie.
 7. Już dziś życzymy Wam wszystkim błogosławionych i pełnych radości, pokoju, miłości i pojednania, uroczystości Bożego Narodzenia a także udanych przygotowań do tego wydarzenia tak w domu jak i we własnej duszy i w relacjach międzyludzkich. Zachęcamy też aby nie ulegać tendencjom zaniedbywania duchowego wymiaru i religijnych oznak tych świąt. Z wielu różnych stron docierają do nas ciągle wielorakie programy spłycania wiary, które mają na celu odwrócić naszą uwagę od tego co jest sensem życia i jedynym gwarantem naszego szczęścia i zbawienia. Trzeba nieustannie nie tylko wytrwale praktykować wiarę w swoim sercu ale i również dbać o znaki, które potrzebują nasze tradycje aby nie zostały wyparte przez inne – puste, które, wiodą na płycizny życia a w ślad za tym wiodą do rozczarowań i cierpień. To właśnie my mamy dbać o najlepsze tradycje, tak dla nas samych jak i szczególnie dla naszych dzieci. Dziś bardziej jest to ważne niż kiedykolwiek wcześniej.

                                                      3 Niedziela Adwentu, 2019.12.15
 
 1. W dni powszednie odprawiane są poranne msze św. jako roratnie a przed nimi śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dla dzieci Roraty odprawiane są w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00. W czasie Adwentu trwa peregrynacja figurki Matki Bożej do domów dzieci z naszej parafii. Losowania kolejnych nawiedzeń w tej peregrynacji odbywają się na mszach świętych roratnich dla dzieci we wtorki i czwartki oraz w niedziele na mszach św. o godz. 9.00.
 2. W ubiegły piątek zakończyło się roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Dziękujemy serdecznie za podwózkę br. Mirka do poszczególnych domów i dziękujemy również za ofiary przy tej okazji złożone. Ktokolwiek pragnie jeszcze nabyć opłatki dla siebie lub bliskich, może to uczynić w zakrystii.
 3. Ozdobne świece wigilijne, wspomagające Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zostały już wszystkie wysprzedane.
 4. Trwa konkurs na szopki bożonarodzeniowe. Dzieci nadal mogą zgłaszać się do p. Basi aby zapisać swoją kandydaturę. Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami nastąpi tuż po Nowym Roku.
 5. Kalendarze na przyszły rok, ukazujące różne sanktuaria maryjne, w tym również nasze, rywałdzkie są do nabycia w zakrystii.
 6. Trzeciego stycznia 2020, w Arenie Toruń, odbędzie się wyjątkowy koncert: „Betlejem w Toruniu”, realizowany od kilku lat w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej: „Betlejem w Polsce”. Udział w nim weźmie wielu artystów. Bilety w cenie: 80 zł, 60 zł i 50 zł są do nabycia w naszej zakrystii oraz w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu lub też na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl, gdzie też znajduje się więcej informacji.
 7. W piątek, 20 grudnia stroić będziemy nasz kościół na uroczystość Bożego Narodzenia. Bardzo prosimy o pomoc w ustawieniu i udekorowaniu choinek oraz w ustawieniu żłóbka. Zapraszamy zarówno dorosłych, młodzież jak i dzieci, na godz. 9-tą.
 8. Klasztor sióstr Kapucynek klauzurowych w Szczytnie, organizuje rekolekcje dla dziewcząt, z cyklu „Pustynia w mieście”. Rekolekcje te oparte są na Słowie Bożym i odbędą się w dniach od 27 grudnia do 1 stycznia. Więcej informacji na plakacie.


                                                      2 Niedziela Adwentu, 2019.12.08
 
 1. W dni powszednie odprawiane są poranne msze św. jako roratnie a przed nimi śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dla dzieci Roraty odprawiane są w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00.
 2. W zakrystii są do nabycia ozdobne, wigilijne świece, wspomagające Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nabycie przez nas takiej świecy w cenie 8 lub 15 zł., umożliwia dzieciom letni wypoczynek, darmowe posiłki, stypendia, leczenie i rehabilitację oraz korzystanie ze świetlic.
 3. Rozpoczął się konkurs na szopki bożonarodzeniowe. Dzieci mogą zgłaszać się do p. Basi aby zapisać swoją kandydaturę. Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami nastąpi tuż po Nowym Roku.
 4. Rozpoczęła się też peregrynacja figurki Matki Bożej do domów dzieci z naszej parafii w czasie Adwentu. Losowania kolejnych nawiedzeń w tej peregrynacji będą się odbywały na mszach świętych roratnich dla dzieci.
 5. Dziś/jutro (niedziela, 8 grudnia), w korytarzu naszego klasztoru odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych prowadzony przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Początek po mszy św. o godz. 9.00.
 6. Roznoszenie opłatków na stół wigilijny, rozpocznie się od poniedziałku, 9 grudnia.
W poniedziałek br. Mirek uda się do Blizna, we wtorek do Blizienka, w środę do Gołębiewa, w czwartek do Starej Rudy i Gołębiewka oraz w piątek do Rywałdu. Bardzo serdecznie prosimy sołtysów tych miejscowości o zorganizowanie pomocy w podwózce br. Mirka do poszczególnych domów .
 1. Kalendarze na przyszły rok, ukazujące różne sanktuaria maryjne, w tym również nasze, rywałdzkie są do nabycia w zakrystii.
 2. Trzeciego stycznia 2020, w Arenie Toruń (przy ul. Gen. J. Bema), odbędzie się wyjątkowy koncert: „Betlejem w Toruniu”, realizowany od kilku lat w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej: „Betlejem w Polsce”. W koncercie wystąpią: Arka Noego, Avraham Maya, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Gabi Gąsior, Aga Musiał, Magda Bereda, Marek Piekarczyk, Skubas, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert, Robert Fredriech Litza, Mate.O  i Adam Krylik. Koncert odbywa się pod patronatem bpa Wiesława Śmigla i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisława Gądeckiego. Wydarzenie to składać się będzie z następujących części: koncert Najpiękniejszych Kolęd z różnych stron świata, Słowo Biskupa Wiesława Śmigla, błogosławieństwo wraz z życzeniami i łamanie się opłatkiem. Potem nastąpi wspólne kolędowanie; wszyscy artyści z całą publicznością śpiewają kilka najpiękniejszych polskich kolęd, a koncert zakończy wspólne uwielbienie. Bilety w cenie: 80 zł, 60 zł i 50 zł są do nabycia w naszej zakrystii oraz w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu lub też na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl. Część dochodów z koncertu zostanie przeznaczona na cel charytatywny. W imieniu Księdza Biskupa serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Więcej informacji na wyżej wymienionej stronie internetowej (www.betlejemwpolsce.pl).
 3. W imieniu własnym i dzieci naszej parafii, serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za tegoroczne wsparcie finansowe św. Mikołaja.
 4. Tradycją lat ubiegłych, w 2 Niedzielę Adwentu, zbieramy ofiary do puszek na potrzeby Kościoła na wschodzie. W imieniu chrześcijan zamieszkujących tę pełną cierpienia część lokalnego Kościoła, z góry serdecznie dziękujemy. Bliższe informacje – na plakacie.
 5. W piątek, 20 grudnia stroić będziemy nasz kościół na uroczystość Bożego Narodzenia. Bardzo prosimy o pomoc w ustawieniu i udekorowaniu choinek oraz w ustawieniu żłóbka. Zapraszamy zarówno dorosłych, młodzież i dzieci.
 6. W tym tygodniu odszedł do Pana św. p. Mieczysław Wojenkowski z Rywałdu. Pogrzeb odbył się w ubiegły czwartek. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


                                                      1 Niedziela Adwentu, 2019.12.01
 
 1. Rozpoczęte dziś parafialne rekolekcje adwentowe potrwają do środy, 4 grudnia. Msze święte w dni od poniedziałku do środy, sprawowane będą w godzinach: 09.00 i 17.00. Nie będzie zatem porannych mszy św. o godz. 07.00 (!).
 2. Począwszy od poniedziałku odprawiane będą poranne msze św. jako roratnie a przed nimi śpiewać będziemy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dla dzieci Roraty odprawiane będą w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00. Przypominamy dzieciom że trzeba się samemu zaopatrzyć w roratni lampion.
 3. Święty Mikołaj również w tym roku prosi nas o wsparcie dla swojej działalności w naszej parafii. Stąd dzisiaj, po mszy św., ministranci będą przyjmować dobrowolne ofiarki na prezenty dla dzieci z naszej parafii.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Kapłan jak zwykle uda się tego dnia do chorych. W pierwszą sobotę miesiąca natomiast odprawimy nabożeństwo fatimskie,  po mszy św. o godz. 17.00.
 5. W zakrystii są do nabycia ozdobne, wigilijne świece, wspomagające Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nabycie przez nas takiej świecy w cenie 8 lub 15 zł., umożliwia dzieciom letni wypoczynek, darmowe posiłki, stypendia, leczenie i rehabilitację oraz korzystanie ze świetlic.
 6. Również i w tym roku ogłaszamy konkurs na szopki bożonarodzeniowe. Dzieci mogą się już zgłaszać do p. Basi aby zapisać swoją kandydaturę. Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami nastąpi tuż po Nowym Roku.
 7. Zachęcamy dzieci do przyjmowania figurki Matki Bożej do własnych domów. Losowania kolejności w tej peregrynacji będą się odbywały za pomocą składania symbolicznych serduszek z imionami i nazwiskami do koszyka adwentowego.
 8. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, w korytarzu naszego klasztoru odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych prowadzony przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Początek po mszy św. o godz. 9.00.
 9. Drugie Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn „Idźcie do św. Józefa” odbędą się w trzech Regionach Duszpasterskich: Toruńskim, Grudziądzkim oraz Brodnickim, w dniach 2-4 grudnia. Ze szczegółami można się zapoznać na plakacie.
 10. Roznoszenie opłatków na stół wigilijny, rozpocznie się od poniedziałku, 9 grudnia.
W poniedziałek br. Mirek uda się do Blizna, we wtorek do Blizienka, w środę do Gołębiewa, w czwartek do Starej Rudy i Gołębiewka oraz w piątek do mieszkańców Rywałdu. Bardzo serdecznie prosimy sołtysów tych miejscowości o zorganizowanie pomocy w podwózce br. Mirka do poszczególnych domów .
 1. Kalendarze na przyszły rok, ukazujące różne sanktuaria maryjne, w tym również nasze, rywałdzkie są do nabycia w zakrystii.
 2. Trzeciego stycznia 2020, w Arena Toruń (przy ul. Gen. J. Bema), odbędzie się wyjątkowy koncert: „Betlejem w Toruniu”, realizowany od kilku lat w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej: „Betlejem w Polsce”. W koncercie wystąpią: Arka Noego, Avraham Maya, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Gabi Gąsior, Aga Musiał, Magda Bereda, Marek Piekarczyk, Skubas, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert, Robert Fredriech Litza, Mate.O  i Adam Krylik. Koncert odbywa się pod patronatem bpa Wiesława Śmigla i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisława Gądeckiego. Wydarzenie to składać się będzie z następujących części: koncert Najpiękniejszych Kolęd z różnych stron świata, Słowo Biskupa Wiesława Śmigla, błogosławieństwo wraz z życzeniami i łamanie się opłatkiem. Potem nastąpi wspólne kolędowanie; wszyscy artyści z całą publicznością śpiewają kilka najpiękniejszych polskich kolęd, a koncert zakończy wspólne uwielbienie. Bilety w cenie: 80 zł, 60 zł i 50 zł są do nabycia w naszej zakrystii, w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu lub na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl. Część dochodów z koncertu zostanie przeznaczona na cel charytatywny. W imieniu Księdza Biskupa Wiesława Śmigla serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl
 3. W tym tygodniu do naszej wspólnoty przybył nowy współbrat, o. Robert Żuczkowski, który przez ostatnie 15 lat pracował na misjach w Szwecji. Bardzo serdecznie go witamy i życzymy aby pobyt w Rywałdzie był dla niego i dla naszej parafii pełen błogosławieństw. W dniu dzisiejszym podjął się już posługi duszpasterskiej poza parafią, dlatego dopiero od poniedziałku będziemy mogli ponownie spotykać się z nim na liturgii.
 4. W tym tygodniu odeszła do Pana nasza była parafianka, Iwona Iracka, zd. Arendt, mieszkająca ostatnie swoje lata w Grudziądzu,. Pogrzeb odbył się w ubiegłą środę, u nas, w Rywałdzie. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…


                                                      34 Niedziela Zwykła, 2019.11.24
 
 1. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpoczynamy Adwent. Będzie to jednocześnie pierwszy dzień parafialnych rekolekcji adwentowych, które potrwają do środy, 4 grudnia. Przeprowadzi je o. Mirosław Dawlewicz z kongregacji oo. Redemptorystów w Toruniu. Msze święte w dni powszednie rekolekcji sprawowane będą w godzinach: 09.00 i 17.00. Nie będzie zatem porannych mszy św. o godz. 07.00 (!). Rekolekcje te będą pewnym wprowadzeniem nas i przygotowaniem do Misji Świętych w naszej parafii, planowanych na 17 – 24 maja, przyszłego roku.
 2. W przyszłą niedzielę będzie już można nabyć ozdobne świece na stół wigilijny.
 3. Rozpoczyna się kolejny cykl spotkań w ramach Katechumenatu Dorosłych Diecezji Toruńskiej, czyli przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Pierwszej Komunii św. Do udziału w spotkaniach zaprasza się również dorosłych, którzy zostali już ochrzczeni, ale chcieliby się przygotować do przyjęcia brakującego im jeszcze  sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00, przy parafii św. Józefa w Toruniu (ul. św. Józefa 23/35). W formację zaangażowany jest duszpasterz wraz z zespołem osób świeckich. Spotkania odbywają się aż do Wigilii Paschalnej, czyli do 11 kwietnia. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia br. o godz. 19.00, natomiast rozpoczęcie nastąpi już podczas Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie parafii św. Józefa w Toruniu, tel. 56 662 30 32; email: parafia.sw.jozefa@gmail.com.
 4. Rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej komunii Świętej zapraszamy na spotkanie dzisiaj (niedziela), po mszy św. o godz. 09.00, natomiast młodzież naszej parafii, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, zapraszamy na spotkanie po mszy św. o godz. 11.00.
 5. W niedzielę, 8 grudnia, w korytarzu naszego klasztoru odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych prowadzony przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Początek po mszy św. o godz. 9.00.
 6. W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy przyjmowanie intencji mszy św. na przyszły, rok kalendarzowy.
 7. Drugie Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn „Idźcie do św. Józefa” odbędą się w trzech Regionach Duszpasterskich: Toruńskim, Grudziądzkim oraz Brodnickim, w dniach 2-4 grudnia. Ze szczegółami można się zapoznać na plakacie.
 8. Roznoszenie opłatków na stół wigilijny, rozpocznie się od poniedziałku, od 9 grudnia.

                                                      33 Niedziela Zwykła, 2019.11.17
 
 1. Do końca miesiąca listopada, modlimy się za zmarłych zapisanych na kartkach wypominkowych, w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia, o godz. 16.30.
 2. W przyszłą niedzielę obchodzimy ur. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela obecnego roku liturgicznego gdyż za dwa tygodnie, w Pierwszą Niedzielę Adwentu, rozpoczynamy już nowy. Będzie to jednocześnie pierwszy dzień parafialnych rekolekcji adwentowych, które będą miały miejsce od niedzieli do środy w dniach 1 - 4 grudnia. Przeprowadzi je o. Mirosław Dawlewicz z kongregacji oo. Redemptorystów w Toruniu. Msze święte w dni powszednie rekolekcji sprawowane będą w godzinach: 09.00 i 17.00. Nie będzie zatem porannych mszy św. o godz. 07.00 (!). Rekolekcje te będą pewnym wprowadzeniem nas i przygotowaniem do Misji Świętych w naszej parafii, planowanych na 17 – 24 maja, przyszłego roku. Takie Misje obchodzi się w parafiach co około 10 lat a właśnie tyle czasu minęło od ostatnich, przeprowadzonych u nas, w Rywałdzie.
 3. Rozpoczyna się kolejny cykl spotkań w ramach Katechumenatu Dorosłych Diecezji Toruńskiej, czyli przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Pierwszej Komunii św. Do udziału w spotkaniach zapraszamy również dorosłych, którzy zostali już ochrzczeni, ale chcieliby się przygotować do przyjęcia brakującego im jeszcze  sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00, przy parafii św. Józefa w Toruniu (ul. św. Józefa 23/35). W formację zaangażowany jest duszpasterz wraz z zespołem osób świeckich. Spotkania odbywają się aż do Wigilii Paschalnej, czyli do 11 kwietnia. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia br. o godz. 19.00, natomiast rozpoczęcie nastąpi już podczas Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie parafii św. Józefa w Toruniu, tel. 56 662 30 32; email: parafia.sw.jozefa@gmail.com.
 4. Rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej komunii Świętej zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę, 24 listopada, po mszy św. o godz. 09.00, natomiast młodzież naszej parafii, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania w przyszłym roku, zapraszamy na spotkanie tego samego dnia, po mszy św. o godz. 11.00.
 5. W niedzielę, 8 grudnia, w korytarzu naszego klasztoru odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych prowadzony przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Początek po mszy św. o godz. 9.00.
 6. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszy św. na przyszły, kalendarzowy rok, 2020.
 7. Sołtysi naszych sołectw serdecznie zapraszają na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, połączone z pokazem udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzi OSP w Rywałdzie. Szkolenie to odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 listopada, o godz. 10.30 w świetlicy wiejskiej w Rywałdzie. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony konkurs z wiedzy BHP. Nagrody rzeczowe fundowane są przez rejonowy oddział KRUS w Bydgoszczy. Przy tej okazji omawiane też będą sprawy ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur oraz rehabilitacji zdrowotnej rolników.


                                                                         32 Niedziela Zwykła, 2019.11.10
 1. W dniu dzisiejszym (niedziela) obchodzimy dziesiąty już Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zwracając w ten sposób naszą uwagę na ciężki los chrześcijan w różnych krajach i częściach świata. Jednocześnie, każdego roku, w sposób szczególny wspominany jest jeden wybrany kraj, w którym dochodzi do takich zjawisk. W tym roku jest to Sudan Południowy, najmłodsze niepodległe państwo świata. Kościół nie jest tam prześladowany jak w wielu innych krajach, ale przeżywa ciężkie chwile, związane z ogólnym ubóstwem mieszkańców i zniszczeniami, spowodowanymi kilkuletnią wojną domową.
 2. W poniedziałek natomiast dziękować będziemy Bogu za odzyskaną 101 lat temu niepodległość, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo Boże dla naszego narodu i o Jego Miłosierdzie nad naszymi wadami oraz nad trwającymi ciągle waśniami. Msze święte odprawiane będą tego dnia o godz. 07.00 i o 17.00.
 3. W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych zapisanych na kartkach wypominkowych, w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia, włącznie z niedzielą,  o godz. 16.30.
 4. W tym tygodniu odeszli do pana: ś.p. Czesław Szymański z Blizienka oraz Jerzy Ozimek z Blizna. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
 
                                                                         31 Niedziela Zwykła, 2019.11.03
 1. W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych zapisanych na kartkach wypominkowych, w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30. Nadal jeszcze istnieje możliwość dołączenia brakujących, opóźnionych kartek z imionami zmarłych, gdyby była taka potrzeba.
 2. W przyszłą sobotę, 9 listopada, odprawimy nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego po mszy św. o godz. 17.00.
 3. Na koniec, na prośbę ks. biskupa Wiesława, podajemy do wiadomości apel komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy o zachowanie ostrożności na drogach. Zwraca się on do nas w następujących słowach: „W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało rannych – to o 50 osób więcej, niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek-droga-pojazd.
Okres jesienno-zimowy to pora roku, która patrząc z perspektywy użytkownika dróg, wprowadza utrudnienia zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do większej liczby wypadków drogowych. Codzienne obowiązki, styl życia, a także utrudnienia w ruchu, u wielu kierowców wywołują frustrację, która w następstwie przeradza się w agresję. […] Do zdarzeń dochodzi także na skutek nieuzasadnionego pośpiechu, czy też po prostu zamyślenia. Prowadzone w tym zakresie przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są:
 1. niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze,
 2. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. […]
Do zdarzeń drogowych dochodzi również z powodu udziału niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nieoświetlone drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od ich dobrej widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów.
Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia drogowego.
W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy - na drodze nie jesteśmy sami, obok nas są też inni” (insp. Paweł Spychała, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy).

                                                                           30 Niedziela Zwykła, 2019.10.27
 1. Październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiane są każdego dnia, włącznie z niedzielą, o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki.
 2. W poniedziałek obchodzimy święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, natomiast w piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte tego dnia odprawiane są jedynie o godz. 9.00 i o 11.00. Nie ma więc mszy św. o godz. 17.00. Po sumie odbędzie się na cmentarzu nabożeństwo z modlitwą za zmarłych. Ponieważ jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca, kapłan wyjątkowo, w tym miesiącu, odwiedzi chorych już w czwartek, 31 października o zwykłej porze. Drugiego listopada natomiast wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze święte odprawiane będą jak w każdą niedzielę. W sobotę odbędzie się nabożeństwo fatimskie z racji pierwszej soboty miesiąca. Tydzień później natomiast, w sobotę 9 listopada, odprawimy nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia wewnętrznego po mszy św. o godz. 17.00.
 3. Trwa przyjmowanie kartek wypominkowych, zarówno listopadowych, jak i całorocznych. Służą do tego dwa odmienne rodzaje przygotowanych kartek. Po wypełnieniu można je składać w zakrystii lub przekazać w jakikolwiek inny sposób.
 4. W ubiegły czwartek jedenaścioro osób z naszej młodzieży przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. Biskupa Wiesława Śmigla. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy otoczyli to wydarzenie swoimi modlitwami lub mieli jakikolwiek udział w przygotowaniu kandydatów jak również w uświetnieniu tej uroczystości.
 5. Na koniec w imieniu Rafael Film pragniemy poinformować o wyjątkowej premierze filmowej tego roku. Jest nią film pt. „Nieplanowane”, który będzie można oglądać w polskich kinach od 1 listopada. To historia Aby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej (Planned Parenthood) w USA. Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię. Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego  wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat świadomość społeczna na temat aborcji oraz zmian w prawie uległa tak radykalnej przemianie. Od czasu premiery, 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy. Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji o filmie, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej i niż film – to zjawisko kulturowe i społeczne.
„Nieplanowane” to film, który zmienia świadomość ludzi. Ruchy pro-life także w Polsce traktują to niezwykłe dzieło jako wielką szansę i apelują, by włączyć się w jego popularyzację. W akcję promocji filmu, obok organizacji pro-life, włączyło się wiele wspólnot kościelnych, CitizenGo i wiele innych. Wszyscy oni są zgodni: Ten film powinien zobaczyć każdy w Polak.
Więcej informacji o filmie na plakacie i na www.rafaelfilm.pl oraz na www.nieplanowanewpolsce.pl

       
                                                                           29 Niedziela Zwykła, 2019.10.20
 1. Październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiane są każdego dnia, włącznie z niedzielą, o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki.
 2. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku znajdują się dwa rodzaje kartek wypominkowych, na których można zapisywać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. „Wypominki listopadowe” odczytywane będą jedynie w miesiącu listopadzie. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30. Na kartkach „wypominków całorocznych” natomiast, prosimy zapisywać zmarłych, których imiona i nazwiska odczytywać będziemy w całym roku 2020, w dni niedzielne przed mszą św. o godz. 11.00. Prosimy jednocześnie o staranne, czytelne i logicznie jasne wypełnianie tych karteczek. Niekiedy bowiem zdarza się że nie wiemy do jakiego nazwiska przyporządkować należy dane imię, lub też nie wiemy czy jest to imię męskie czy może żeńskie. W przypadkach nazwisk trudnych do wymówienia, pochodzących z innych języków, pomocne może też być wskazanie właściwej wymowy fonetycznej. Zarówno listopadowe jak i całoroczne wypominki składać można w zakrystii.

                                                                           28 Niedziela Zwykła, 2019.10.13
 1. Październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiane są każdego dnia, włącznie z niedzielą, o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki.
 2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza małżonków, rodziców
  i wychowawców na II Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego pt. Kościół w służbie rodziny. Odbędzie się on 19 października w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II). Po Mszy św. przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie. Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi będą mogli oddać dzieci pod opiekę na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne. Dokładny program podany jest na stronie internetowej parafii św. Maksymiliana w Grudziądzu www.maksymilian.grudziadz.pl i u nas na ulotce oraz na naszej stronie.
 3. Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
 4. W zakrystii są do nabycia 2 egzemplarze „Kalendarza Rolników” w kolorowej, książkowej formie. Cena: 24 zł.
 5. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku znajdują się dwa rodzaje kartek wypominkowych, na których można zapisywać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. „Wypominki listopadowe” odczytywane będą jedynie w miesiącu listopadzie. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy w czasie nabożeństw różańcowych, każdego dnia o godz. 16.30. Na kartkach „wypominków całorocznych” natomiast, prosimy zapisywać zmarłych, których imiona i nazwiska odczytywać będziemy w całym roku 2020, w dni niedzielne przed mszą św. o godz. 11.00. Prosimy jednocześnie o staranne, czytelne i logicznie jasne wypełnianie tych karteczek. Niekiedy bowiem zdarza się że nie wiemy do jakiego nazwiska przyporządkować należy dane imię, lub też nie wiemy czy jest to imię męskie czy może żeńskie. W przypadkach nazwisk trudnych do wymówienia, pochodzących z innych języków, pomocne może też być wskazanie właściwej wymowy fonetycznej. Zarówno listopadowe jak i całoroczne wypominki składać można w zakrystii.
 6. W dniu dzisiejszym, podobnie jak każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II., tym razem pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!". Polacy gromadzą się więc dziś na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do solidarności z ubogimi jest organizowana w dniu dzisiejszym publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. Można ich też wesprzeć SMS-em o treści "STYPENDIA" pod numer 74 265. Więcej informacji na stronie fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i na www.dzielo.pl.
 7. W najbliższy wtorek, o. Sebastian uda się na półroczny pobyt do swego rodzinnego domu aby otoczyć opieką własnych rodziców, którzy ze względu na wyjątkowo trudną sytuację zdrowotną, znaleźli się w szczególnej potrzebie. Minister Prowincjalny wraz z radą udzielił mu na ten czas opieki swojego błogosławieństwa. W tym czasie nieobecności o. Sebastiana będzie nam pomagał ks. Łukasz, który już do nas przybył a którego serdecznie witamy.
 8. Na koniec pragniemy jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić wszystkich do udziału w dzisiejszych wyborach. Niech losy naszej ojczyzny nie będą nawet po części dziełem przypadku, przez ignorancję, obojętność, zaniedbanie czy lenistwo obywateli uprawnionych do głosowania a nie doceniających, czy wręcz lekceważących swoje prawo do decydowania o naszej wspólnej przyszłości. Wiemy że w takich momentach nie wystarcza oglądnie transmisji i sprawozdań. Trzeba jeszcze osobiście udać się do lokalu wyborczego. Zachęcamy więc też do mobilizacji innych, wam wiadomych bliskich.

                                                                           27 Niedziela Zwykła, 2019.10.06
 
1.    Dziś (niedziela), po mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się krótkie spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św.
2.    Młodzież, która 24 października br. przyjmie sakrament bierzmowania będzie miała swoje obowiązkowe spotkanie dzisiaj (niedziela, 6 października), po mszy św. o godz. 11.00, natomiast młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych – lub ewentualnie starszą - zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury na rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.
3.    W tym tygodniu rozpoczęliśmy październikowe nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej natomiast, obchodzić będziemy w dniu jutrzejszym. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie w środy i piątki a nie we wtorki i czwartki – jak to już zaczęliśmy ogłaszać. Po pierwszym spotkaniu z rodzicami okazało się bowiem że ze względu na ich zajęcia szkolne i pozaszkolne najlepiej odpowiadają im właśnie środy i piątki..
4.    Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
5.    XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” obchodzić będziemy w bieżącym roku w niedzielę, 13 października. Z tej okazji, jak co roku, w całym kraju organizowana jest przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Szczegóły na ulotce.
6.    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza małżonków, rodziców
i wychowawców na II Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego pt. Kościół w służbie rodziny. Odbędzie się on 19 października w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II). Po Mszy św. przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie. Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi będą mogli oddać dzieci pod opiekę na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne. Dokładny program podany jest na stronie internetowej parafii św. Maksymiliana w Grudziądzu www.maksymilian.grudziadz.pl i u nas na ulotce oraz na naszej stronie.
7.    Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
8.    W załączniku do ogłoszeń zamieszczamy Słowo Przewodniczącego KEP przed wyborami parlamentarnymi 2019. Oto jego treść:

 
                                                             


                                                                            26 Niedziela Zwykła, 2019.09.29
 1. Dziś (niedziela), po mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się pierwsze spotkanie rodziców i dzieci pragnących przyjąć Pierwszą Komunię św. w przyszłym roku.
 2. Młodzież, która 24 października br. przyjmie sakrament bierzmowania będzie miała swoje obowiązkowe spotkanie w niedzielę, 6 października, po mszy św. o godz. 11.00, natomiast młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury na rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.
 3. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W piątek kapłan uda się do chorych a w sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00.
 4. W tym tygodniu wspominamy św. Tereskę z Lisieux, Świętych Aniołów Stróżów i św. Faustynę a 4 października obchodzić będziemy ur. św. Franciszka z Asyżu. Msze święte odprawiane będą o godz. 7.00 i o 17.00.
 5. We wtorek rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Dzieci zapraszamy na nie szczególnie we wtorki i czwartki.
 6. Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
 7. Urząd gminny w Radzyniu Chełmińskim organizuje bezpłatne szkolenia w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. Szczególnie polecane są one osobom starszym lub rozpoczynającym przygodę z komputerem, smartfonem czy internetem, aby potrafili kontrolować działalność swojego dziecka w sieci. Wspomniane szkolenia ruszają w następujących kierunkach: Rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci i kultura w sieci. Szczegóły na plakatach.
 8. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+ na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.
 9. Miesiąc październik jest w tym roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Plan obchodów tegoż miesiąca w diecezji toruńskiej zamieszczony jest na plakacie.
 10. Na koniec przekazujemy informację Wydziału Katechetycznego diecezji toruńskiej: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy dla sfery ich seksualności i rozwoju psychospołecznego. Dlatego przypominamy o prawach jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom dzieci skutecznie wpływać na sytuację w szkole. Instrumentem z jakiego można skorzystać jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Drugim ważnym instrumentem jest włączenie się rodziców w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem wymaga wyrażenia przez Radę Rodziców pozytywnej opinii.

  Więcej informacji na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych-ochrona-przed-seksualizacja-w-szkolach-i-modlitwa-w-intencji-ofiar-ii-wojny-swiatowej-oraz-o-pokoj-na-swiecie/


                                                                          25 Niedziela Zwykła, 2019.09.22
 1. Dziś (w niedzielę) odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 2. W przyszłą sobotę, 28 września, obchodzić będziemy 90-tą rocznicę powstania OSP w Rywałdzie. Obchody rozpoczną się mszą św. o godz. 13.00, po czym nastąpi Apel i przekazanie oraz poświęcenie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rywałd wraz z następującym po tym poczęstunkiem.
 3. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w przyszłą niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 4. Zarówno ministranci jak i scholka, mają swoje spotkania w soboty o godz. 10.00.
 5. Urząd gminny w Radzyniu Chełmińskim organizuje bezpłatne szkolenia w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. Szczególnie polecane są one osobom starszym lub rozpoczynającym przygodę z komputerem, smartfonem czy internetem, aby potrafili kontrolować działalność swojego dziecka w sieci. Już od tego tygodnia, wspomniane szkolenia ruszają w następujących kierunkach: Rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci i kultura w sieci. Szczegóły na plakatach. Na innym plakacie znajdziemy również informację na temat bezpłatnego badania słuchu, które będzie miało miejsce w przyszły czwartek, 26 września, w Radzyniu Chełmińskim, na parkingu Przychodni Lekarskiej przy ulicy 1000-lecia 21.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+ na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.
 7. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy na dzień misyjny do Chełmna, który odbędzie się w dniu 19 września. Z naszego dekanatu organizowany będzie autokar. Chętnych prosimy zgłaszać się do swoich proboszczów już tylko dzisiaj. Więcej informacji na plakacie.
 8. Na koniec przekazujemy informację Wydziału Katechetycznego diecezji toruńskiej: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy dla sfery ich seksualności i rozwoju psychospołecznego. Dlatego przypominamy o prawach jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom dzieci skutecznie wpływać na sytuację w szkole. Instrumentem z jakiego można skorzystać jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Drugim ważnym instrumentem jest włączenie się rodziców w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem wymaga wyrażenia przez Radę Rodziców pozytywnej opinii.
  Więcej informacji na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych-ochrona-przed-seksualizacja-w-szkolach-i-modlitwa-w-intencji-ofiar-ii-wojny-swiatowej-oraz-o-pokoj-na-swiecie/


                                                                          24 Niedziela Zwykła, 2019.09.15
 
 1. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość nam okazaną w przygotowaniach do uroczystości odpustowych. Dziękujemy za wszystkie dary złożone do naszej kuchni i gospodarstwa, za wszystkie ofiary złożone na wydatki związane z organizowaniem odpustu i za wszystkie prace fizyczne wolontariuszy tak w dniach poprzedzających odpust, jak i w czasie jego trwania: w kuchni, w kościele i na zewnątrz kościoła. Wdzięczni jesteśmy za wyroby cukiernicze i dekoracje kościoła oraz ołtarza polowego. Dziękujemy naszym parafianom za wywóz śmieci cmentarnych a pracownikom z ramienia gminy za prace porządkowe wokół kościoła. Dziękujemy władzom gmin Radzynia i Książek za wypożyczenie nam ławek i sprzętu potrzebnego do odprawienia sumy odpustowej. Dziękujemy też naszej scholce pod opieką s. Łucji za przygotowanie oprawy muzycznej i ministrantom za służbę na tych mszach, które nie koniecznie wybraliby sami ze względu na osobiste plany rodzinne. W obowiązkach odpustowych pomagali nam też bracia klerycy z Lublina. Powrócą oni już z całą grupą kleryków na doroczne swoje rekolekcje zakonne tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, czyli w przyszłą sobotę, 21 września i pozostaną z nami na skupieniu do 28 września. Polecamy ich zatem Waszej modlitwie.
 2. W najbliższy wtorek obchodzimy święto stygmatów św. Franciszka a w sobotę św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
 3. W przyszłą niedzielę odbędzie się powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Kandydatów zapraszamy do salki katechetycznej po mszy św. o godz. 11.00. Sama uroczystość udzielenia tego sakramentu, z udziałem biskupa Wiesława Śmigla, będzie miała miejsce w czwartek, 24 października w naszym kościele. Całą tę grupę młodzieży też polecamy Waszym modlitwom. Natomiast młodzież z pierwszych klas ponadpodstawowych, która jeszcze nie przyjęła bierzmowania, serdecznie zapraszamy do zgłaszania już teraz swojej kandydatury przyjęcia tego sakramentu na przyszły rok. Przygotowania w tej nowej grupie rozpoczniemy w miesiącu październiku br.
 4. Rodziców i dzieci pragnące przyjąć Pierwszą Komunię Świętą zapraszamy na pierwsze spotkanie w niedzielę, 29 września, po mszy św. o godz. 9.00.
 5. Ministranci mają swoje zbiórki w soboty o godz. 10.00.
 6. Siostry Pasterki z Jabłonowa Zamek zapraszają dziewczęta w wieku 13+, na spotkania pod hasłem „Cała Piękna”. Odbędą się one w dniach 4-6 października. Szczegóły na plakacie.


                                                                          22 Niedziela Zwykła, 2019.09.01
 1. W związku z dzisiejszymi obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Wojciech Kolarski zwrócił się do bpa Wiesława Śmigla z prośbą o uczczenie tego wydarzenia poprzez wybicie dzwonów kościelnych w całej diecezji o godz. 14.00. Pisze on m.in. tak: „W niedzielę 1 września 2019, na Pl. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbędą się obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, a także ponad 40 delegacji zagranicznych, w tym głów państw i szefów rządów, przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz wszystkich innych przybyłych gości. Znakomitym dopełnieniem tej szczególnej chwili byłoby przyłączenie się Polaków do wspólnego upamiętnienia przez bicie dzwonów kościelnych, by to ważne przesłanie w sposób symboliczny nieść dalej.” Bicie dzwonów, również w naszym sanktuarium, będzie zatem wyjątkową formą wspomnienia o ofiarach najtragiczniejszej wojny w dziejach ludzkości i oddania hołdu polskim żołnierzom, którzy z najwyższym poświęceniem bronili ojczyzny.
 2. W piątek rozpoczynamy parafialne uroczystości odpustowe, które potrwają do niedzieli. Niedzielną sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Nowością będzie prelekcja o ks. Wincentym Frelichowskim w 20 rocznicę jego beatyfikacji. Prelekcja w formie dynamicznej i nowoczesnej prezentacji multimedialnej będzie miała miejsce w sobotę przy ognisku o godz. 18.30. Przeprowadzi ją pan Robert Zadura, były dyplomata Polski w Niemczech i historyk rodem z Brodnicy. Drugą nowością będzie nabożeństwo uzdrowienia po mszy św. piątkowej a trzecią – popołudniowe nabożeństwo pierwszosobotnie. Prosimy zabierać ze sobą ostatnie już ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko gdzie radni zbierają małe datki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Dziękujemy za do tej pory ofiarowane do naszej kuchni produkty spożywcze i rolne i dziękujemy za te, które jeszcze napłyną, szczególnie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych. Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńców dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy aby tego dnia wszystkim chorym umożliwić przybycie do kościoła na wieczorną mszę św., dla nich przeznaczoną. Wówczas będzie też udzielany sakrament chorych. Do tych osób, które nie będą mogły przybyć do kościoła, kapłan uda się jak zwykle aby ich nawiedzić z posługą sakramentalną we własnym ich domu.
 3. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta” i jest już trzecim takim wydarzeniem po „Pokucie” i „Różańcu do granic”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00 a zakończy się w niedzielny poranek w święto Matki Bożej Bolesnej. Szczegóły na stronie: www.polskapodkrzyzem.pl.
undefined

                                                                          21 Niedziela Zwykła, 2019.08.25
 
 1. W dniu dzisiejszym (niedziela), mają miejsce dożynki gminne w Radzyniu Chełmińskim. Rozpoczynają się one mszą św. o godz. 11.00. Jutro zaś (poniedziałek) o tej samej porze, odpust w ur. Matki Bożej Częstochowskiej i dożynki w Książkach. U nas natomiast msze święte tego dnia sprawowane są o godz. 07.00 i o 17.00.
 2. Za dwa tygodnie obchodzimy parafialne uroczystości odpustowe w Rywałdzie. Początek w piątek 6 września a zakończenie w niedzielę. Sumę odpustową odprawi ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Wiesław Śmigiel. We wszystkie trzy dni, Słowo Boże głosić nam będzie o. Władysław Bodziony ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR), czyli ze zgromadzenia Redemptorystów. Szczegóły uroczystości znajdują się na plakacie, ulotkach i na naszej stronie. Prosimy zabierać ze sobą ulotki i udostępniać tym, którzy są lub mogą być zainteresowani przybyciem do naszego sanktuarium w tych dniach. Grochówkę dla pielgrzymów przygotowuje w tym roku Stara Ruda i Blizienko. W najbliższych dniach radni tych wiosek zbierać będą ofiarki na potrzebne do jej ugotowania artykuły spożywcze. Bardzo też prosimy o wsparcie nas w kuchni parafialnej. Chętnie przyjmiemy jakiekolwiek produkty, plony czy drób, które w tych dniach będą nam potrzebne. Już z góry dziękujemy szczególnie serdecznie za wypieki różnych słodkich ciast. Jak co roku prosimy również o wyrozumiałość i gościnność względem wszystkich zmotoryzowanych gości, którzy poszukiwać będą miejsc parkingowych.
Nasz wrześniowy odpust jest już tradycyjnie dniem dożynek. Stąd zachęcamy i prosimy o przygotowanie wieńcy dożynkowych, które poświęcimy podczas sumy, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
 1. W sobotę 14 września, we Włocławku, rozpocznie się masowe wydarzenie religijne pod nazwą „Polska pod Krzyżem”. Jest ono organizowane przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji „Solo Dios Basta”. Miejscem będzie lotnisko Włocławek-Kruszyn. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy. „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk – mówią organizatorzy. Bluźnierstwa zaczęły się szerzyć na nieznaną nam skalę. Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego”. Wydarzenie rozpoczyna się w sobotnie święto Podwyższenia Krzyża, 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybycie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. Przed wyjazdem najlepiej zarejestrować się na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, gdzie też znajdują się dalsze informacje i szczegółowy program.
undefined


                                                                         © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies