Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 2021.04.11 (8 kwietnia 2021)

1. Dziś odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. wraz z ich rodzicami, po mszy  św. o godz. 9.00. W przyszłą niedzielę natomiast, odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia  sakramentu bierzmowania. Spotkanie to, jak zawsze, będzie miało miejsce po mszy św. o godz. 11.00.
2. Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia odprawiamy dziś po każdej mszy św. Natomiast o godz. 15.00 można nawiedzić nasze sanktuarium i uwielbiać Boże Miłosierdzie na modlitwie prywatnej.

2. Misje Święte w naszej parafii odbędą się w dniach 18 – 25 kwietnia. Początek już 17 kwietnia o godz. 17.00. W trakcie tygodnia misyjnego, nabożeństwa sprawowane będą w odmiennych godzinach. Nie będzie mszy św. o godz. 7.00 i 17.00 a jedynie o godz. 9.00 i 19.30. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę. Kwietniowe Nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia zostało przesunięte na sobotni wieczór, 24 kwietnia, w ramach programu parafialnych Misji Świętych.
 

Niedziela Palmowa, 2021.03.28 (27 marca 2021)

1. Ograniczenia w sprawowaniu kultu. Aby umożliwić jak największej liczbie wiernych uczestnictwo w liturgii wielkanocnej, otworzyliśmy dla wiernych wszystkie pomieszczenia w kościele i klasztorne gdzie są głośniki i można mieć łączność z akcją liturgiczną. Tak więc oprócz kościoła, zapraszamy do wszystkich pomieszczeń otwartych na parterze: korytarzy, refektarzy, salek, rozmównic, chóru zakonnego i kościelnego a nawet do naszej obszernej zakrystii. W ten sposób może uczestniczyć 51 wiernych jednocześnie. Aby zachować epidemiczną poprawność w ciągu najbliższych dni, prosimy zajmować miejsca na całych powierzchniach tych pomieszczeń. Rodziny mogą zajmować miejsca bezpośrednio ze sobą sąsiadujące. W wypadku pomyślnej pogody można też zabrać ze sobą krzesełko turystyczne i zająć miejsce przed kościołem.
2. Wielki Tydzień. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy liturgiczne obchody Wielkiego Tygodnia i dlatego wchodzimy w czas głębszego milczenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego najtrudniejszych chwilach i wydarzeniach jakie przeszedł On sam w Jerozolimie w ostatnich dniach swojego życia. Wymagają one więcej modlitwy i adoracji. Zapraszamy też najpierw do sakramentu pokuty i pojednania. Prosimy nie odkładać  już spowiedzi bo od Wielkiego Czwartku wszyscy kapłani brać będą udział w liturgii i nie będzie jednoczesnych dyżurów w konfesjonałach.
Wielki Czwartek. Zachęcamy nade wszystko do zaplanowania sobie czasu na udział w świętych misteriach Męki Pańskiej i Zmartwychwstania, począwszy już od Wielkiego Czwartku, kiedy to wspominamy ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, modlitwę Jezusa w Ogrójcu oraz Jego aresztowanie i wtrącenie do Ciemnicy. Jest to też dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Liturgię tego dnia rozpoczynamy o godz. 17.00. Po niej nastąpi adoracja do godz. 22.00.
W Wielki Piątek sprawujemy pamiątkę okrutnych tortur zadanych Zbawicielowi, ukrzyżowania Go, śmierci i złożenia do Grobu. Adoracja w Ciemnicy rozpoczyna się o godz. 7.00 rano a Droga Krzyżowa odprawiana będzie o godz. 9.30. Kapłan, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, uda się do chorych o zwykłej porze. Liturgia Męki Pańskiej tego dnia rozpocznie się o godz. 17.00 a po niej nastąpi adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy.
Wielką Sobotę rozpoczynamy adoracją Pana Jezusa w Grobie o godz. 7.00. W godzinach przedpołudniowych święcimy też pokarmy na stół wielkanocny. Odbędzie się to w następującym porządku:
godz. 9.00 w Bliźnie, przy domu Caritas

godz. 9.20 w Blizienku, przy remizie strażackiej
godz. 9.40 w Starej Rudzie przy domu pp. Piaseckich
godz. 10.00 w Gołębiewku przy świetlicy
godz. 10.30 w Gołębiewie przy domu pp. Frączaków
godz. 10.30 – 12.00 przy ołtarzu polowym w Rywałdzie przy

W tych miejscach również obowiązują obostrzenia epidemiczne, stąd koszyczki należy postawić zwyczajnie na zewnątrz budynków, np. na ziemi a między sobą zachować wymagany odstęp. Pokarmy można też pobłogosławić samemu w domu rodzinnym. Powinien to uczynić ojciec lub inna osoba, posługując się modlitwą, której kopię można zabrać ze sobą ze stolika w głębi naszego kościoła.
W Wielką Sobotę zalecana jest też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy wówczas o zabranie ze sobą świec. Po tej wieczornej liturgii będzie miała miejsce adoracja aż do godz. 24.00.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy w niedzielę uproszczoną procesją i Mszą Rezurekcyjną o godz. 6.00 na której nie będzie również i tym razem potrzeba świeckich osób funkcyjnych do procesji. Poza Mszą św. Rezurekcyjną odprawione zostaną jeszcze trzy Msze św. w porządku niedzielnym, czyli o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

W Poniedziałek Wielkanocny msze św. sprawowane są jak w każdą niedzielę.

3. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotychczasowe ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je nadal składać w zakrystii lub na tacę.
4. Pozostało jeszcze kilka świec na stół wielkanocny. Te tak zwane „paschaliki” nabyć można w zakrystii.
5. Misje Święte w naszej parafii odbędą się w dniach 18 – 25 kwietnia br. Poprowadzą je ojcowie Redemptoryści.
6. W tegoroczne Święta, gościem klasztoru i parafii jest o. Wiesław Nasiadko, z którym celebrujemy też liturgię Paschy, a którego serdecznie wśród nas witamy.
Na koniec pragniemy serdecznie podziękować za uprzątnięcie cmentarnego śmietnika i wywiezienie nagromadzonych śmieci oraz za wszelką pomoc i złożone produkty przed zbliżającymi się Świętami. Już dziś życzymy Wam aby ten czas był dla Wszystkich błogosławionym a okoliczności pomagały w przeżywaniu tajemnic śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz z nim złączonych naszych tajemnic życia i zbawienia.

7. Załącznik do ogłoszeń:


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
 

5 Niedziela Wielkiego Postu, 2021.03.21 (20 marca 2021)

1.   W dniu dzisiejszym (niedziela), odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych, po mszy św. o godz. 9.00 oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, po mszy św. o godz. 11.00. 
2. W najbliższy czwartek, 25 marca, obchodzimy ur. Zwiastowania Pańskiego. Tego też dnia obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Msze święte sprawowane będą o godz. 7.00 i 17.00.
3. W najbliższą niedzielę, Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień, przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego.
4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Dróg Krzyżowych, w każdy piątek o godz. 16.15 i  Gorzkich Żali z rozważaniami pasyjnymi po mszach świętych niedzielnych o godz. 9.00.
5. W zakrystii pozostał już tylko jeden typ świec na stół wielkanocny w cenie 10 zł. Środki pozyskane z dystrybucji tych „paschalików” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas, a dokładniej na Bursę Szkolną, świetlice dla dzieci, letni wypoczynek oraz paczki świąteczne dla nich.
6. Dziękujemy pierwszym ofiarodawcom za ofiary na zakup kwiatów do grobu Pańskiego. Ofiary te można składać w zakrystii lub na tacę. Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie.
7. Misje Święte w naszej parafii odbędą się w dniach 18 – 25 kwietnia br. Poprowadzą je ojcowie Redemptoryści.
8.    Szkoła Podstawowa w Bursztynowie pragnie wesprzeć Dom Dziecka w Grudziądzu aby dzieci doświadczone złą sytuacją życiową mogły poczuć wsparcie i życzliwość dzięki czemu nie tylko Święta ale i czas poświąteczny będą dla nich radośniejsze. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć tę setkę dzieci mogą to uczynić ofiarując im wszelkie materiały do prac plastyczno – technicznych, słodycze, soki w małych i dużych opakowaniach, mleko smakowe, gry planszowe nowe lub używane w dobrym jednak stanie, i inne, nowe rzeczy, które mogą przydać się dzieciom. Dary te można zostawiać w Szkole Podstawowej w Bursztynowie, oraz w sklepach: w Bursztynowie, i Nowym Mieście, do najbliższego piątku, 26 marca. Dane można również znaleźć na plakacie.

9. W ubiegłą środę odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 70 lat, śp. Zygmunta Pastuchy z Blizienka, natomiast w ubiegły czwartek, w wieku 77 lat, odeszła do pana śp. Maria Lipińska z Gołębiewa. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 23 marca o godz. 11.00 w Rywałdzie. Różaniec w jej intencji odmawiany będzie dziś i jutro po mszach św. wieczornych oraz pół godziny przed pogrzebem. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
________________________________________________


9. Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych w czasie epidemii, przygotowuje cykl telewizyjnych spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.
a.    Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
b.    Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
c.    Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o długości trwania 23 minut. Rekolekcje będą również dostępne na VOD oraz w mediach społecznościowych:
a.    Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp

b.    Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp
c.    Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP

10.    Rekolekcje szkolne online

Rekolekcje dla młodzieży - ks. Dawid Wasilewski "O tym jak (nie) tracić głowy"
  1. nauka https://www.youtube.com/watch?v=LObhI6fWB_Q
  2. b. nauka https://www.youtube.com/watch?v=iwJEY4LuDas

Rekolekcje dla dzieci - ks. Dariusz Kajzer  "Podróż po górach i dolinach sumienia"
  1. nauka https://www.youtube.com/watch?v=bRihUS0Wul8
  2. nauka  https://www.youtube.com/watch?v=324uj7GztOw

4 Niedziela Wielkiego Postu, 2021.03.14 (13 marca 2021)

1.    W najbliższy piątek, 19 marca obchodzimy ur. św. Józefa, Oblubieńca NMP. Tego samego dnia, Kościół obchodzi piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości w rodzinie. W piątek więc Papież Franciszek zainauguruje Rok Rodziny „Amoris Laetitia”, który zakończy się 26 czerwca 2022 roku podczas Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.
2.    W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych, po mszy św. o godz. 9.00 oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, po mszy św. o godz. 11.00.
3.    W okresie Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Dróg Krzyżowych, w każdy piątek o godz. 16.15. We wszystkie niedziele tego okresu śpiewane są też godzinki do Matki Bożej Bolesnej przed mszami świętymi o godz. 9.00. Gorzkie Żale z rozważaniami pasyjnymi z kolei, śpiewane są po tychże samych, porannych mszach świętych.
4.    W zakrystii są już do nabycia świece na stół wielkanocny w cenach 10 i 15 zł. Środki pozyskane z dystrybucji tych „paschalików” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas, a dokładniej na Bursę Szkolną, świetlice dla dzieci, letni wypoczynek oraz paczki świąteczne dla nich.
5.    Szkoła Podstawowa w Bursztynowie pragnie wesprzeć Dom Dziecka w Grudziądzu aby dzieci doświadczone złą sytuacją życiową mogły poczuć wsparcie i życzliwość dzięki czemu nie tylko Święta ale i czas poświąteczny będą dla nich radośniejsze. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć tę setkę dzieci mogą to uczynić ofiarując im wszelkie materiały do prac plastyczno – technicznych, słodycze, soki w małych i dużych opakowaniach, mleko smakowe, gry planszowe nowe lub używane w dobrym jednak stanie, i inne, nowe rzeczy, które mogą przydać się dzieciom. Dary te można zostawiać w Szkole Podstawowej w Bursztynowie, oraz w sklepach: w Bursztynowie, i Nowym Mieście do dnia 26 marca. Dane można znaleźć na plakacie.
6.    Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych w czasie epidemii, przygotowuje cykl telewizyjnych spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.
a.    Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
b.    Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
c.    Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o długości trwania 23 minut. Rekolekcje będą również dostępne na VOD oraz w mediach społecznościowych:
a.    Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp
b.    Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp
c.    Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP

7.    Rekolekcje szkolne online
Rekolekcje dla młodzieży - ks. Dawid Wasilewski "O tym jak (nie) tracić głowy"
1. nauka https://www.youtube.com/watch?v=LObhI6fWB_Q
2. nauka https://www.youtube.com/watch?v=iwJEY4LuDas

Rekolekcje dla dzieci - ks. Dariusz Kajzer  "Podróż po górach i dolinach sumienia"
1. nauka https://www.youtube.com/watch?v=bRihUS0Wul8
2 nauka  https://www.youtube.com/watch?v=324uj7GztOw

 © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies