Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

Kiermasz wielkanocny (24 marca 2023)

26.03.2023, 5 Niedziela Wielkiego Postu (24 marca 2023)

1. W najbliższy piątek odprawiona zostanie Droga krzyżowa o godz. 16.15. W sobotę natomiast, nabożeństwo pierwszo sobotnie, po mszy św. o godz. 17.00.

2. W najbliższą niedzielę wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tym samym rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia męki,  śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tego dnia prosimy zaopatrzyć się w palmy, które poświęcimy podczas liturgii. Będzie też pewna ilość zielonych gałązek palmowych do nabycia na miejscu.

3. Również w Niedzielę Palmową odbędzie się w korytarzu klasztornym Kiermasz Wielkanocny z wyrobami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Ich rękodzieła będzie można nabywać w godzinach od 8.30 do 12.30.

4. W zakrystii są jeszcze do nabycia rozprowadzane przez Caritas świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł.

5. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

6. W dniach 11 i 12 kwietnia naszą parafię nawiedzi pasterz naszej diecezji, ks. biskup Wiesław Śmigiel. 11 kwietnia odwiedzi dwóch chorych w parafii od godz. 17.00 a o 18.00 krótką modlitwą rozpocznie spotkanie z grupami modlitewnymi, czyli z Trzecim Zakonem Świeckich, Różami Różańcowymi i grupą „Droga”. 12-go kwietnia natomiast spotkanie z Radą Parafialną rozpocznie koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 a o godz. 16.00 modlić się będziemy wspólnie za zmarłych parafian na cmentarzyku przykościelnym. Na mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy już wszystkich parafian. Wówczas biskup Wiesław powierzał będzie Bogu wszystkich nas i całą parafię. Podczas tej mszy św. nasza młodzież otrzyma też sakrament bierzmowania. Przed tą uroczystością zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami na obowiązkowe spotkania próbne: w piątek, 31 marca o godz. 18.00 a następnie w środę 5 kwietnia o godz. 18.00 oraz na próbę generalną ze świadkami 11 kwietnia o godz. 10.00. Prosimy aby nikogo z młodzieży nie brakowało – to bardzo ważne! Na pierwszym spotkaniu wystarczy że będzie jeden z rodziców.
 

7. W ubiegły czwartek w wieku 88 lat, odeszła do Pana śp. Helena Starzyńska, mama br. Mirosława, który do niedawna żył w naszym klasztorze i posługiwał w kościele. Pogrzeb odbył się w jej rodzinnej miejscowości w dniu dzisiejszym. Natomiast w piątek w wieku 81 lat, odeszła do Pana śp. Zofia Duma z Gołębiewka. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 28 marca o godz. 13.00 w Rywałdzie. Różaniec w jej intencji rozpocznie się o godz. 12.30.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Oświadczenie KEP (19 marca 2023)

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni.
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
              Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:
Ks. Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski
 

19.03.2023, 4 Niedziela Wielkiego Postu (18 marca 2023)

1. W dniu jutrzejszym obchodzimy ur. Św. Józefa, przeniesioną z dnia dzisiejszego. W sobotę natomiast obchodzimy ur. Zwiastowania Pańskiego. W obie uroczystości msze św. sprawowane będą o godz. 7.00 i o 17.00.
2. Nasz wielkopostny rekolekcjonista, o. Zbigniew Nowakowski, wspólnie z kapucyńską parafią w Olsztynie, organizuje pielgrzymko-wycieczkę do Medjugorie w dniach 5-12.10.2023. Proboszcz z Olsztyna zaprasza również kapłana i chętnych wiernych z naszej parafii do udziału w tej pielgrzymce. Szczegółowy jej program zamieszczony jest na plakacie i na naszej stronie. Zgłoszenia chętnych przyjmuje proboszcz i bracia w zakrystii lub w klasztorze.

3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, odprawiane są Gorzkie Żale po mszach św. porannych, a w piątki Droga krzyżowa o godz. 16.15.
4. Trwa kolejna wizytacja kanoniczna w naszym dekanacie. W naszej parafii będzie ona miała miejsce 12 kwietnia. Tego też dnia, nasza młodzież otrzyma sakrament bierzmowania na mszy św. o godz. 17.00.  Dalsze szczegóły wizytacji podamy później.
5. W zakrystii są do nabycia rozprowadzane przez Caritas świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł. Środki pozyskane z dystrybucji tych „paschalików” zostaną przekazane na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
6. Kiermasz Wielkanocny z wyrobami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, odbędzie się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia w korytarzu klasztornym, w godzinach od 8.30 do 12.30.
7. Zbliżają się święta wielkanocne. Jak zawsze, z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego.

 

Medjugorie (18 marca 2023)

Medjugorie (18 marca 2023)

12.03.2023, 3 Niedziela Wielkiego Postu (11 marca 2023)

1. W środę zakończyliśmy rekolekcje prowadzone przez o. Zbigniewa Nowakowskiego, który wspólnie z kapucyńską parafią w Olsztynie, organizuje też pielgrzymko-wycieczkę do Medjugorie w dniach 5-12.10.2023. Proboszcz z Olsztyna zaprasza również kapłana i chętnych wiernych z naszej parafii do udziału w tej pielgrzymce. Na chwilę obecną jest już kilkunastu uczestników z Olsztyna. Szczegółowy plan na plakacie i na naszej stronie. Zgłoszenia chętnych przyjmuje proboszcz i bracia.

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, odprawiane są Gorzkie Żale po mszach św. porannych, a w piątki Droga krzyżowa o godz. 16.15. Dzieci zapraszamy na to nabożeństwo w najbliższy piątek 17 marca, kiedy to one same będą ją prowadzić. Niemniej zapraszamy do uczestnictwa w niej również dorosłych. W ten sposób nie tylko dzieci są ze starszymi ale i starsi razem z dziećmi.

3. Młodzież zapraszamy serdecznie do Grudziądza na Rekolekcje Wielkopostne organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Rekolekcje odbędą się w dniach 17-19 marca 2023 r. w Bursie Caritas w Grudziądzu. Tematem tych dni skupień będzie Eucharystia a Słowo Boże głosić będzie ksiądz Tomasz Ryczek, duszpasterz młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
Koszt rekolekcji 200 zł. Formularz zgłoszeniowy jest w ogłoszeniach na naszej stronie:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0dMJLfJR-0H3PGA9CCgOJMPT8LFZQ1dRM5vBm1kYyZ1J9w/viewform?usp=pp_url

4. Trwa kolejna wizytacja kanoniczna w naszym dekanacie. W naszej parafii będzie ona miała miejsce 12 kwietnia a nie 13-go jak to wcześniej zapowiadaliśmy. Ks. Biskup poprosił o przełożenie ze wzgl. na przeszkodę, która pojawiła się w jego obowiązkach. Tego więc dnia, 12 kwietnia, nasza młodzież otrzyma sakrament bierzmowania na mszy św. o godz. 17.00.  Dalsze szczegóły wizytacji podamy później.

5. Oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.


W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.


To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.


Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.


Warszawa, 9 marca 2023 roku
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Rekolekcje wielkopostne (4 marca 2023)
© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies