Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

Nabożeństwo Fatimskie (3 grudnia 2022)

2022.12.04, 2 Niedziela Adwentu (2 grudnia 2022)

1. W czwartek, 8 grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte tego dnia sprawowane są o godz. 7.00 i 17.00. Podczas wieczornej mszy św. tego dnia, modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla o. Wiesława z racji jego imienin.
2. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP śpiewane są w Adwencie zarówno w niedziele o godz. 8.40, jak również w dni powszednie o godz. 6.40, czyli bezpośrednio przed mszami św. roratnimi. Dla dzieci natomiast roraty odprawiane są we wtorki i czwartki o godz. 17.00. Zapraszamy na te msze wszystkie dzieci z adwentowymi lampionami. Prosimy też aby rodzice umożliwili im przybycie 20 min wcześniej, tak aby mogły się do tej liturgii przygotować.
3. Otwarty jest już konkurs dla dzieci na szopkę bożonarodzeniową. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jak zwykle po świętach Bożego Narodzenia.
4. W dniu dzisiejszym (niedzielę), rozpoczynamy modlitwę za zmarłych zapisanych na całorocznych kartkach wypominkowych. Za tych zmarłych modlić się będziemy przez cały rok, przed niedzielnymi mszami św. o godz. 17.00.
5. W zakrystii można nabyć ozdobne świece na stół wigilijny, w cenach 10 i 20 zł. Ofiary z zakupu tych świec przeznaczone są jak zawsze na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, organizowane przez Caritas w Grudziądzu.
6. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, zapraszają na kiermasz świąteczny do korytarzy naszego klasztoru, dziś (w niedzielę), w godzinach 8.30-12.30.
7. W imieniu własnym oraz dzieci, bardzo serdecznie dziękujemy za ubiegłoniedzielne wsparcie ofiarami budżetu św. Mikołaja!
8. Dziś z okazji dnia modlitw i pomocy Kościołowi na Wschodzie, jak co roku zbieramy dobrowolne ofiary do puszek na rzecz tego dzieła w ramach  misyjnych działań naszej kapucyńskiej Prowincji na Wschodzie. Pasterze, kapłani, siostry zakonne i wszyscy, którym pomagamy, składają serdeczne podziękowanie i zapewniają, że wierni tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary.
 

Kiermasz świąteczny (30 listopada 2022)

Adwent (26 listopada 2022)

2022.11.27, 1 Niedziela Adwentu (26 listopada 2022)

1. W dniu dzisiejszym (niedziela) po sumie,  odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
2. W rozpoczętym właśnie czasie Adwentu śpiewać będziemy Godzinki o NMP zarówno w niedziele o godz. 8.40, jak również w dni powszednie o godz. 6.40, bezpośrednio przed mszami św. roratnimi o godz. 7.00. Dla dzieci natomiast roraty odprawiać będziemy we wtorki i czwartki o godz. 17.00. Zapraszamy na te msze wszystkie dzieci i prosimy aby przed przyjściem zaopatrzyły się w adwentowe lampiony. Prosimy też aby rodzice umożliwili im przybycie 20 min wcześniej. Br. Waldemar przygotuje je wówczas do aktywnego uczestnictwa. Jednocześnie już teraz otwieramy konkurs dla dzieci na szopkę bożonarodzeniową. Ja zwykle rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po świętach Bożego Narodzenia.
3. We wtorek, bracia roznosić będą opłatki na stół wigilijny, w Bliźnie i Blizienku. W środę w Gołębiewie i Gołębiewku. W czwartek w Rywałdzie. Początek każdego dnia o godz. 9.00. W piątek natomiast udadzą się do Starej Rudy, rozpoczynając wyjątkowo o godz. 11-tej.
4. W najbliższą środę, obchodzimy święto św. Andrzeja, apostoła. Tego dnia kończymy też nabożeństwa listopadowe.
5. W piątek kapłan uda się z wizytą do chorych o zwykłej porze, natomiast w sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. o godz. 17.00.
6. W przyszłą niedzielę, rozpoczynamy modlitwę za zmarłych zapisanych na całorocznych kartkach wypominkowych. Będziemy to jak zwykle czynić w przez cały rok, przed niedzielnymi mszami świętymi o godz. 17.00.
7. Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn w temacie „Święty Józef Mężem Eucharystii” odbędą się w najbliższych nam rejonach grudziądzkim i brodnickim z końcem miesiąca listopada. Więcej informacji na plakacie i na naszej stronie.
8. W zakrystii można już nabyć ozdobne świece na stół wigilijny, w cenach 10 i 20 zł. Ofiary z zakupu tych świec przeznaczone są jak zawsze na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, organizowane przez Caritas w Grudziądzu.
9. W przyszłą niedzielę spodziewamy się też odwiedzin św. Mikołaja. Dziś natomiast pragniemy prosić was o wsparcie jego budżetu ofiarkami do puszek. Już z góry bardzo serdecznie za nie dziękujemy!
 

2022.11.20, 34 Niedziela Zwykła (19 listopada 2022)

1. Tradycją lat ubiegłych, wystosowaliśmy list do św. Mikołaja aby jak zawsze w przeszłości, tak i w tym roku pamiętał o dzieciach z naszej parafii. Świadomi panującego kryzysu pragniemy prosić Was o wspomożenie go w najbliższą niedzielę ofiarkami do puszek, gdyż zaproszenie świętemu Mikołajowi wystosowaliśmy na niedzielę 4 grudnia. Z góry, bardzo dziękujemy za każdą pomoc.
2. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę, która będzie pierwszą niedzielą Adwentu, we wszystkich kościołach w Polsce modlić się będziemy w intencji sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
3. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i  kanonizacyjnym.
W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka oraz hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,
Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku
Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

2022.11.13, 33 Niedziela Zwykła (12 listopada 2022)

1. W przyszłą niedzielę obchodzimy ur. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
2. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej – „KOTWICA” i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zapraszają młodych wraz z kapłanami i opiekunami do Torunia (par. Św. Józefa – oo. Redemptoryści), na radosne świętowanie 37 Światowego Dnia Młodzieży przeżywanego na poziomie diecezjalnym, pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Spotkanie odbędzie się w Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada, br.
PROGRAM:
Godz. 15:00 Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla (Par. Św. Józefa, kościół górny)
Godz. 16:30 Posiłek (kościół dolny)
Godz. 17:00 „Będziecie moimi świadkami”, integracja, konferencja i adoracja.
Spotkanie poprowadzi wspólnota „Przymierze Miłosierdzia” (Misjonarze z Brazylii)
ks. Dawid Wasilewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży
ks. Łukasz Meszyński, asystent diecezjalny KSM
 

2022.11.06, 32 Niedziela Zwykła (5 listopada 2022)

1. W środę obchodzimy święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
2. Przez cały miesiąc listopad, w naszym sanktuarium, modlimy się za zmarłych zapisanych na kartkach wypominków listopadowych. Różaniec w ich intencji rozpoczyna się każdego dnia o godz. 16.30.
3. W sobotę 12 listopada, w kościele parafialnym w Radzyniu Chełmińskim, odbędzie się koncert Niepodległościowy pt. „Tobie Polsko”. Początek o godz. 15.00. W niedzielę 13 listopada natomiast, inny jeszcze koncert patriotyczny odbędzie się w kościele parafialnym w Świeciu n. Osą. O godz. 11.30, czyli zaraz po mszy św., wystąpi tam chór „Camerata” z Iławy. Więcej informacji o koncertach na plakatach i naszej stronie.
4. Bp. Wiesław Śmigiel, dla dobra duchowego wiernych udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2022 roku i od charakteru pokutnego tego dnia. Dyspensa obejmuje wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej oraz osób przebywającym na terenie Diecezji (na mocy kan. 87 §1 KPK).
5. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej – „KOTWICA” i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zapraszają młodych wraz z kapłanami i opiekunami do Torunia (par. Św. Józefa – oo. Redemptoryści), na radosne świętowanie 37 Światowego Dnia Młodzieży przeżywanego na poziomie diecezjalnym, pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Spotkanie odbędzie się w Uroczystość Chrystusa Króla (20 listopada, br).
PROGRAM:
Godz. 15:00 Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla (Par. Św. Józefa, kościół górny).
Godz. 16:30 Posiłek (kościół dolny)
Godz. 17:00 „Będziecie moimi świadkami”, integracja, konferencja i adoracja.
Spotkanie poprowadzi wspólnota „Przymierze Miłosierdzia” (Misjonarze z Brazylii).
ks. Dawid Wasilewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży
ks. Łukasz Meszyński, asystent diecezjalny KSM
 © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Polityka Cookies