Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

»   Sakrament Bierzmowania

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:
 • zgłoszenie kandydata przez rodziców lub prawnych opiekunów,
 • regularny udział i właściwe zachowanie w:
  • spotkaniach formacyjnych,
  • Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
  • nabożeństwach październikowym, majowym i czerwcowym,
 • comiesięczna spowiedź,
 • co najmniej ocena dostateczna z religii,
 • pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego,
 • obecność podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy),
 • dostarczenie metryki chrztu św. (młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią. Termin: do końca grudnia,
 • zdany egzamin końcowy.
Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
 • w pierwszej kolejności świadkiem Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni,
 • jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny: ciocia, wujek,
 • może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą i ma co najmniej 25 lat
 • w sytuacjach wyjątkowych – rodzeństwo, które ukończyło 22 lata.© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS