Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

»   Biskup Kaczmarek

​Rywałd stał się miejscem uwięzienia nie tylko Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, ale też biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Biskup w czasie II wojny światowej współpracował z podziemiem, delegował kapłanów do AK, udzielał pomocy Żydom, wspomagał działający w Kielcach Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich oraz podziemny Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Po wojnie odważnie bronił Kościoła w czasie prześladowań komunistycznych. Władze wymierzyły w biskupa złowrogą propagandę. Po tzw. pogromie kieleckim 4 lipca 1946 odpowiedzialność za wypadki usiłowano zrzucić na biskupa Kaczmarka. W zniesławieniu go brała udzial również reżimowa prasa.

Biskup Kaczmarek został aresztowany 20 stycznia 1951 r. przez UB. i osadzony w areszcie, najpierw w Kielcach, potem w War szawie. Sfingowany proces trwał ponad 2 lata, biskupa skazano na 12 lat więzienia. W 1956 r. w wyniku odwilży wyrok złagodzono do 2 lat i postanowiono odosobnić w Rywałdzie. W klasztorze rywałdzkim przebywał od 21 maja do 22 września 1956 r. Udało mu sie uciec z klasztoru – i już do niego nie powrócił.
Został zrehabilitowany w 1990 r.

Pobyt Biskupa Kaczmarka w klasztorze rywałdzkim upamiętnia tablica odsłonięta w kościele – tuż pod chórem organowym, nad drzwiami do dzwonnicy.© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS