Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

Pokuta za Polaków i Polskę w Gietrzwałdzie

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

POGRZEB W RYWAŁDZIE, PONIEDZIAŁEK 17 CZERWIEC

16.06.2024, 11 Niedziela Zwykła

1. W ramach zmian personalnych w Warszawskiej Prowincji Kapucynów,  przybędą do nas dwaj kapłani: o. Wojciech Sugier i o. Jarosław Banasiuk, którzy to zastąpią o, Jana Fibka i proboszcza. Zmiany te będą następować na przełomie czerwca i lipca.
2. W ubiegły piątek, w wieku 60 lat, odszedł do Pana śp. Grzegorz Ewald ze Starej Rudy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca o godz. 11:30. Różaniec w intencji zmarłego, odmawiany będzie dziś i jutro po wieczornych mszach św. oraz pół godziny przed pogrzebem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

09.06.2024, 10 Niedziela Zwykła

1. We wtorek wspominamy św. Barnabę, apostoła, w czwartek natomiast św. Antoniego z Padwy, doktora Kościoła.
2. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim uczestnikom, organizatorom i posługującym, w czasie wielorakich obchodów uroczystości Bożego Ciała, zarówno w sam dzień, jak i w czasie całej oktawy. Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy, za obsługę procesji, za misterne zbieranie płatków kwiatów, dzieciom i opiekunom za ich rozsypywanie, za oprawę muzyczną i zorganizowanie oraz zasponsorowanie kończącego oktawę festynu parafialnego.
3. Organizatorzy zbiórki elektrośmieci, w imieniu Green Office Ecologic, nadesłali nam podziękowanie za umożliwienie tej zbiórki i dziękują wszystkich, którzy się w tę zbiórkę włączyli. Dzięki niej wspierają oni wiodące projekty humanitarno-edukacyjne w Polsce i w krajach misyjnych. Więcej informacji na dziękczynnym plakacie.
4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Kalinowski i Karolina Kamińska, oboje stanu wolego, zamieszkali w Mgowie, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
5. Ponawiamy zachętę dla dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach uczenia się śpiewu i uczestnictwa w liturgii naszej scholki parafialnej, prowadzonej przez s. Łucję. Chłopców natomiast zapraszamy do nauki służenia Bogu przy ołtarzu w grupie ministranckiej, pod opieką brata Waldemara. Chętni w każdym wieku mogą się w dowolnym czasie zgłaszać bezpośrednio do prowadzących opiekunów.
6. W miesiącu kwietniu, w naszej prowincji odbyła się kapituła prowincjalna i wybrano nowych przełożonych. W ślad za tym nastąpi wiele zmian w składzie wspólnot klasztornych. W naszym rywałdzkim klasztorze, na nową kadencję, został już nominowany nowy gwardian. Jest nim br. Waldemar Sarba. Przybędą do nas jeszcze dwaj kapłani: o. Wojciech Sugier i o. Jarosław Banasiuk, którzy to zastąpią o. Jana Fibka i obecnego proboszcza. Zmiany te będą następować na przełomie czerwca i lipca. O szczegółach będziemy jeszcze informować.
 

02.06.2024, 9 Niedziela Zwykła

1. W oktawie Bożego Ciała, procesje eucharystyczne następują po każdej mszy wieczornej, aż do uroczystości Najświętszego Serca PJ. włącznie. W niedzielę natomiast, po mszy św. o godz. 11:00. Dziękujemy bardzo za dostarczane płatki kwiatów i prosimy o jeszcze na kolejne dni oktawy. W czwartek prosimy zarezerwować sobie trochę czasu po wieczornej procesji. Spotkamy się wtedy na małej agapie kończącej oktawę Bożego Ciała w gronie zarówno posługujących dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i wszystkich uczestników wieczornych mszy świętych. Zapraszamy więc w czwartek natomiast w piątek, odbędzie się jeszcze jedna, ostatnia już procesja.
2. W piątek kapłan uda się do chorych o zwykłej porze.
3. W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Kalinowski i Karolina Kamińska, oboje stanu wolego, zamieszkali w Mgowie, zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
5. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach uczenia się śpiewu i uczestnictwa w liturgii istniejącej obecnie scholki parafialnej, prowadzonej przez s. Łucję. Chłopców natomiast zapraszamy do nauki służenia Bogu przy ołtarzu w grupie ministranckiej, pod opieką brata Waldemara. Chętni w każdym wieku mogą się w dowolnym czasie zgłaszać bezpośrednio do prowadzących opiekunów.
 

Modlitwa za Ojczyznę

26.05.2024, ur. Najświętszej Trójcy

1. We wtorek wspominamy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy św. o godz. 11.00  ulicami Rywałdu wyruszy, procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy bardzo o przygotowanie tych ołtarzy oraz wszystkich funkcyjnych do niesienia baldachimu, chorągwi i feretronów tego dnia i w czasie całej oktawy. Dzieci, które w tym roku i w roku ubiegłym przyjęły pierwszą komunię św. oraz pozostałe dzieci parafii, zapraszamy do udziału w procesjach oktawy, najlepiej w swoich uroczystych strojach. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatków a chłopców o niesienie różańca. Próba dla chłopców i dziewczynek odbędzie się w środę o godz. 15:30. Prosimy też parafian o pomoc w pozyskaniu i dostarczaniu kwiatów potrzebnych do sypania przed Najświętszym Sakramentem w czasie procesji.
3. W sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. wieczornej.
4. Interparafialne nabożeństwo w intencji Ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek 31 maja, kiedy to też świętujemy Nawiedzenie NMP. Rozpocznie je różaniec o godz. 18:00. Następnie msza św. o godz. 19:00 i adoracja do godz. 21:00, która zakończy się Apelem.
5. Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek w Jabłonowie Zamek odbędzie się w sobotę, 1 czerwca. Jubileusz rozpocznie się mszą św. o godz. 11:00 a zakończy koncertem Filharmonii Pomorskiej o godz. 14:00. Informacje na plakacie i na naszych stronach.
 

19.05.2024, ur. Zesłania Ducha Świętego

1. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła, w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
2. Interparafialne nabożeństwo w intencji Ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek 31 maja. Rozpocznie je różaniec o godz. 18:00. Następnie msza św. o godz. 19:00 i adoracja do godz. 21:00, która zakończy się Apelem.
3. W przyszłą niedzielę, która będzie uroczystością Najświętszej Trójcy, dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły pierwszą komunię św. będą miały swoją uroczystość rocznicową na mszy św. o godz. dziewiątej.
4. Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek w Jabłonowie Zamek odbędzie się 1 czerwca. Jubileusz rozpocznie się mszą św. o godz. 11:00 a zakończy koncertem Filharmonii Pomorskiej o godz. 14:00. Informacje na plakacie i na naszych stronach.
5. Nabożeństwa majowe ku czci NMP, odprawiane są codziennie o godz. 16:30.

STANOWISKO RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA
Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2 maja 2024 a w ślad za nimi bp Wiesław Śmigiel Biskup Toruński.
 

Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek

Wigilia zesłania Ducha ŚW.

12.05.2024, Wniebowstąpienie Pańskie

1. Jutro, 13 maja wspominamy NMP Fatimską, we wtorek obchodzimy święto św. Macieja apostoła a w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, męczennika. Przy tej okazji pomodlimy się też za ojczyznę. Szczególne, 3-godzinne nabożeństwo interparafialne w intencji ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek, 31 maja, w godzinach 18:00 – 21:00.
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy ur. Zesłania Ducha Św. W wigilię tej uroczystości, czyli w sobotę wieczorem, odprawimy nabożeństwo wigilijne do Ducha Świętego, po mszy św. wieczornej. Obecnie trwa nowenna przed ur. Zesłania Ducha Świętego.
3. Przyszła niedziela będzie ponad to dniem Pierwszej Komunii św. dla siedmiorga dzieci z naszej parafii. Uroczystość ta odbędzie się podczas mszy św. o godz. 11.00.
4. Dzieci, które już w ubiegłym roku przyjęły pierwszą komunię św. będą miały swoją uroczystość rocznicową w kolejną niedzielę, czyli 26 maja. Zapraszamy ich rodziców na spotkanie, po dzisiejszej (niedziela) mszy św. dziewiątowej, aby zaplanować ten dzień.
5. W przyszłą niedzielę ma też miejsce pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. Informacja o tym wydarzeniu zamieszczona jest na naszych stronach. Przypominamy też o sierpniowej pielgrzymce pieszej na Janą Górę. Informacje o niej są na plakacie, na naszych stronach i na stronie diecezji: pielgrzymka.diecezjatorun.pl.
6. Nabożeństwa majowe ku czci NMP odprawiane są codziennie o godz. 16:30.
 

Pielgrzymka kobiet

05.05.2024, 6 Niedziela Wielkanocna

1. Od najbliższego poniedziałku, czyli od święta św. Apostołów Filipa i Jakuba, do środy włącznie, modlić się będziemy o urodzaje, obchodząc Dni Krzyżowe, z procesją po mszach św. o godz. 17.00. Będziemy błogosławić pola, zasiewy i pastwiska oraz wznosić modlitwy błagalne o tegoroczne urodzaje, jak również powierzać będziemy Bogu kraje głodujące. Zapraszamy do uczestnictwa w tych modlitwach a funkcyjnych w procesjach do ich obsługi.
2. W środę obchodzimy ur. Św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski.
3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy ur. Wniebowstąpienia Pańskiego a za 2 tygodnie, ur. Zesłania Ducha Św. Będzie to jednocześnie dzień Pierwszej Komunii św. dla dzieci z naszej parafii. Uroczystość ta odbędzie się podczas mszy św. o godz. 11.00. Dzieci, które już w ubiegłym roku przyjęły pierwszą komunię św. będą miały swoją uroczystość rocznicową w kolejną niedzielę, czyli 26 maja. Chcielibyśmy najpierw spotkać się z ich rodzicami w przyszłą niedzielę, 12 maja, po mszy św. dziewiątowej, aby zaplanować ten dzień.
4. Nabożeństwa majowe ku czci NMP odprawiane są codziennie o godz. 16:30.
5. W najbliższy piątek rozpoczynamy nowennę przed ur. Zesłania Ducha Świętego.
6. Kongres Grup Modlitwy o. Pio naszej diecezji odbędzie się 11 maja w Grudziądzu, a patronalne święto rolników, dn. 19 maja w Kazanicach. Przypominamy też o pielgrzymkach do Włoch.
7. Za bramą naszego klasztoru, można składać elektrośmieci, już tylko do środy 8 maja godz. 12:00.
8. W poniedziałek, w wieku 96 lat, odeszła do Pana śp. Karolina Jaroszek, ostatnio zamieszkała w Fijewie. Pogrzeb odbył się w czwartek, 2 maja w Rywałdzie. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 

Pogrzeb w Rywałdzie, czwartek, 2 maja

28.04.2024, 5 Niedziela Wielkanocna

1. W poniedziałek obchodzimy święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy, w środę, z kolei św. Józefa rzemieślnika, a w czwartek św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W sobotę natomiast, św. Floriana, patrona strażaków.
2. W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci NMP, o godz. 16:30.
3. W piątek 3 maja natomiast, obchodzimy ur. NMP Królowej Polski. Msze święte tego dnia sprawowane będą w porządku niedzielnym. W tym dniu, z racji na uroczystość, nie obowiązuje nas post piątkowy.
4. Ze względu na uroczystość 3 maja, kapłan nawiedzi chorych wyjątkowo już w przeddzień, czyli w czwartek, 2 maja o zwykłej porze.
5. Parafia św. Anny w Radzyniu Chełm. organizuje pielgrzymkę do Włoch w czerwcu br. Szczegóły na plakacie i na naszych stronach. Przypominamy też o Diecezjalnej Pielgrzymce do Rzymu, która odbędzie się w listopadzie. Informacje o niej znajdują się na ulotkach i na naszych stronach a także na stronie diecezji toruńskiej.
6. Na plakatach i naszych stronach są też informacje o kongresie Grup Modlitwy o. Pio naszej diecezji w Grudziądzu, dn. 11 maja i o patronalnym święcie rolników dn. 19 maja w Kazanicach.
7. Za bramą naszego klasztoru, można składać elektrośmieci. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy dostarczyć najpóźniej do 8 maja godz. 12:00.
 

21.04.2024, 4 Niedziela Wielkanocna

1. Dziś (niedziela 21 kwietnia), na spotkanie zapraszamy zarówno grupę pierwszokomunijną po mszy św. 9-towej, jak i młodzież, po 11-towej.
2. We wtorek obchodzimy ur. Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski a w czwartek święto św. Marka, ewangelisty.
3. Parafia św. Anny w Radzyniu Chełm. organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 8-16 czerwca br. Szczegóły na plakacie i na naszych stronach. Przypominamy też o Diecezjalnej Pielgrzymce do Rzymu, która odbędzie się w dniach 12-16 listopada br. Informacje o niej znajdują się na ulotkach i na naszych stronach a także na stronie diecezji toruńskiej.
4. Na plakatach i naszych stronach są też informacje o kongresie Grup Modlitwy o. Pio naszej diecezji w Grudziądzu, dn. 11 maja i o patronalnym święcie rolników dn. 19 maja w Kazanicach.
5. Za bramą naszego klasztoru, można jak co roku, składać elektrośmieci. Lista urządzeń nadających się do zbiórki zamieszczona jest na ulotkach. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy dostarczyć najpóźniej do 8 maja godz. 12:00.
 

Pielgrzymka do Włoch

Pielgrzymka do Włoch

PIELGRZYMKA Z RADZYNIA CHEŁM. DO WŁOCH, 08-16.06.2024
Organizuje parafia pw. Św. Anny w Radzyniu Chełm.
Zapisy w biurze parafialnym: 507 406 016
Potrzebne dane: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, nr dowodu osobistego, telefon.
Wpłata zaliczki przy zapisie, 1000 zł; pozostałą kwotę do 10 maja.
Wyjazd z Radzynia, 8 czerwca godz. 03.00.
 © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS