Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

Ogłoszenia Parafialne

14.07.2024, 15 Niedziela Zwykła

1. W poniedziałek obchodzimy święto św. Wawrzyńca z Brindisi.
2. Matka Boża Rywałdzka już od lat gromadzi osoby pragnące żyć w wolności od nałogów. Rywałdzkie XIV spotkania w trzeźwości „Rywałdzka noc” od wczoraj trwają naszym sanktuarium. Tegoroczne hasło brzmi: „Tobie zaufałem, Tobie zawierzyłem, z Tobą zwyciężyłem”. Po wczorajszym Apelu uczestnicy czuwali przez całą noc. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 9.00 usłyszymy świadectwo jednego z nich.
3. Na stronie Internetowej Sanktuarium jest umieszczony nowy numer telefonu do proboszcza i kustosza sanktuarium. Można telefonować we wszystkich sprawach parafialnych i sanktuaryjnych. Stary numer stacjonarny jest również dostępny.
4. Modlitwa jest naszą bronią. W sejmie wygrało życie! Sejm nie uchwalił nowelizacji kodeksu karnego dotyczącej dekryminalizacji pomocy w zamordowaniu nienarodzonego dziecka. Modlitwę o pełną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, powinniśmy w obecnych czasach, uczynić stałą naszą intencją.
5. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach: naszym parafianom i przybywającym do naszego sanktuarium, ale także tym, którzy pracują, życzymy błogosławionego czasu. Polecamy Was opiece i matczynemu wstawiennictwu Matki Bożej Rywałdzkiej, Pocieszycielki strapionych.
6. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu do wieczności odeszła: Teresa Trela z Gołębiewka. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Pogrzeb w Rywałdzie, sobota 13 lipca

07.07.2024, 14 Niedziela Zwykła

1. W czwartek obchodzimy święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
2. Rywałdzkie dni trzeźwości będą miały miejsce 13-14 lipca w naszym sanktuarium i w klasztorze. Wszelkie informacje zamieszczone są na plakacie i na naszych stronach.
3. Parafia pw. św. Anny i Stowarzyszenie „Dzieło Parafii“ w Radzyniu Chełmińskim zapraszają na ogólnodostępne dwudniowe warsztaty muzyczne i koncert, które odbędą się w dniach 26-28 lipca 2024 r. w kościele i budynkach parafii. Warsztaty kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych grających na instrumentach klawiszowych, takich jak organy czy fortepian, oraz tych, którzy zajmują się śpiewem a więc chórzyści i soliści, zarówno uczniów i absolwentów szkół muzycznych, jak i amatorów, mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego i sąsiednich. Do poprowadzenia warsztatów zaproszeni zostali wykładowcy wyższych uczelni muzycznych odpowiednich specjalności. Więcej informacji zamieszczonych jest na plakacie i na naszych stronach.
4. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Poseł i Paulina Rzosińska, zamieszkali w Rywałdzie, oboje stanu wolnego. Zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach do zawarcia tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
5. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia prosi nas przez kurię toruńską o wzmożoną modlitwę w intencji ochrony życia ludzkiego. Już w czwartek i piątek, 11 i 12 lipca br., sejm na swoim posiedzeniu podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu ustawy o niekaralności za aborcję. Jeżeli projekt zostanie przyjęty to ochrona prawna ludzkiego życia w jego fazie prenatalnej stanie się iluzoryczna. Praktycznie wszystko będzie wolno, masowe upowszechnianie pigułki aborcyjnej oraz zabijanie dzieci w łonach matek nie tylko do 12 tyg., ale aż do porodu. Godzi to w zdrowie prokreacyjne kobiet, konstytucyjne gwarancje ochrony ludzkiego życia i jego godności, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, oraz ustawę o planowaniu rodziny. Narzuci też rozwiązania którym przeciwna jest większość społeczeństwa, co potwierdzają badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 2024). Mając powyższe na uwadze prosimy o skierowanie do wiernych prośby o modlitwę w ochronie podstawowej wartości naszej cywilizacji, którą jest ochrona ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, szczególnie w dniach gdy Sejm będzie obradować nad propozycją zmian.
Poniżej zamieszczamy oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz ekspertyzy w tej sprawie:

˜https://www.ekai.pl/zarzad-pfroz-apeluje-do-poslow-o-odrzucenie-projektu-ustawy-depenalizujacej-aborcje/
˜https://www.ekai.pl/ekspert-prawny-projekt-depenalizacyjny-prowadzi-do-legalizacji-aborcji-na-zyczenie/
˜https://www.hli.org.pl/pl/news-pl/10616-fundacja-grupa-proelio-ustawa-o-dekryminalizacji-aborcji-to-de-facto-aborcja-na-zyczenie6. W tym tygodniu do naszej wspólnoty kapucynów przybył z Lublina o. Jarosław Banasiuk, który przejął urząd i posługę naszej parafii. Oficjalne powitanie nastąpi jutro, w niedzielę 7 lipca podczas mszy św. o godz. 09:00. Serdecznie witamy nowego duszpasterza parafii, życząc jednocześnie obfitego błogosławieństwa Bożego na ten czas posługi a także opieki Maryi.
 

30.06.2024, 12 Niedziela Zwykła

1. W środę obchodzimy święto św. Tomasza apostoła.
2. W piątek kapłan uda się do chorych o zwykłej porze.
3. W sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. wieczornej.
4. Rywałdzkie dni trzeźwości będą miały miejsce 13-14 lipca w naszym sanktuarium i w klasztorze. Wszelkie informacje zamieszczone są na plakacie i na naszych stronach.
5. Parafia pw. św. Anny i Stowarzyszenie „Dzieło Parafii“ w Radzyniu Chełmińskim zapraszają na ogólnodostępne dwudniowe warsztaty muzyczne i koncert, które odbędą się w dniach 26-28 lipca 2024 r. w kościele i budynkach parafii. Warsztaty kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych grających na instrumentach klawiszowych, takich jak organy czy fortepian, oraz tych, którzy zajmują się śpiewem a więc chórzyści i soliści, zarówno uczniów i absolwentów szkół muzycznych, jak i amatorów, mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego i sąsiednich.
Ważnym elementem kursu będzie kształtowanie kreatywności artystycznej w umiejętności improwizacji i samodzielnej harmonizacji jak i prawidłowego śpiewu. Do poprowadzenia warsztatów zaproszeni zostali wykładowcy wyższych uczelni muzycznych odpowiednich specjalności. Więcej informacji zamieszczonych jest na plakacie i na naszych stronach.
6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz Poseł i Paulina Rzosińska, zamieszkali w Rywałdzie, oboje stanu wolnego. Zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach do zawarcia tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
7. W dniu dzisiejszym żegnamy o. Jana Fibka, który od poniedziałku należał będzie do naszego klasztoru w Nowym Mieście n. Pilicą, aby tam kontynuować swoją posługę. Dziękujemy mu za dotychczasowy jego wkład w naszej wspólnocie braci, w parafii jak i poza jej granicami, szczególnie na rzecz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz innych parafii, oraz życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi w dalszej posłudze.
Jednocześnie witamy o. Wojciecha Sugiera, który od jutra będzie należał do wspólnoty rywałdzkiej i będzie posługiwał w naszej parafii. Natomiast o. Jerzy Siedlecki przybędzie do nas w miesiącu wrześniu. Z kolei w przyszłą niedzielę, 7 lipca zostanie oficjalnie powierzony  urząd i posługa proboszcza ojcu Jarkowi Banasiukowi, w obecności ks. dziekana. Nastąpi to podczas mszy św. o godz. 9:00. Ojciec Jarek przybędzie do nas w najbliższy wtorek.
8. W związku z powyższymi zmianami, zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie w najbliższą środę o godz. 19:00.
 

SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE W RYWAŁDZIE

WARSZTATY MUZYCZE I KONCERT W RADZYNIU

23.06.2024, 12 Niedziela Zwykła

1. W poniedziałek, 24 czerwca, obchodzimy ur. narodzenia św. Jana Chrzciciela. W sobotę natomiast ur. św. Apostołów Piotra i Pawła.
2. Jak już informowaliśmy, oczekujemy  przybycia do nas braci: o. Wojciecha Sugiera i o. Jarosława Banasiuka, oraz o. Jerzego Siedleckiego, którzy to od 1 lipca zastąpią o. Jana Fibka i proboszcza. Oficjalne przekazanie i powierzenie posługi proboszcza ojcu Jarkowi w obecności ks. dziekana, nastąpi 7 lipca, podczas mszy św. o godz. 9:00.
3. Stanowisko KEP w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez MEN.
Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.
Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.
Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.
Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań, wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.
Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym KEP
Zarządzenie: Ze stanowiskiem w sprawie zmian dot. lekcji religii należy zapoznać wiernych w niedzielę, 23 czerwca 2024 r. (bp Józef Szamocki, Wikariusz Generalny)
 

Pokuta za Polaków i Polskę w Gietrzwałdzie

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

POGRZEB W RYWAŁDZIE, PONIEDZIAŁEK 17 CZERWIEC

16.06.2024, 11 Niedziela Zwykła

1. W ramach zmian personalnych w Warszawskiej Prowincji Kapucynów,  przybędą do nas dwaj kapłani: o. Wojciech Sugier i o. Jarosław Banasiuk, którzy to zastąpią o, Jana Fibka i proboszcza. Zmiany te będą następować na przełomie czerwca i lipca.
2. W ubiegły piątek, w wieku 60 lat, odszedł do Pana śp. Grzegorz Ewald ze Starej Rudy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca o godz. 11:30. Różaniec w intencji zmarłego, odmawiany będzie dziś i jutro po wieczornych mszach św. oraz pół godziny przed pogrzebem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

09.06.2024, 10 Niedziela Zwykła

1. We wtorek wspominamy św. Barnabę, apostoła, w czwartek natomiast św. Antoniego z Padwy, doktora Kościoła.
2. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim uczestnikom, organizatorom i posługującym, w czasie wielorakich obchodów uroczystości Bożego Ciała, zarówno w sam dzień, jak i w czasie całej oktawy. Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy, za obsługę procesji, za misterne zbieranie płatków kwiatów, dzieciom i opiekunom za ich rozsypywanie, za oprawę muzyczną i zorganizowanie oraz zasponsorowanie kończącego oktawę festynu parafialnego.
3. Organizatorzy zbiórki elektrośmieci, w imieniu Green Office Ecologic, nadesłali nam podziękowanie za umożliwienie tej zbiórki i dziękują wszystkich, którzy się w tę zbiórkę włączyli. Dzięki niej wspierają oni wiodące projekty humanitarno-edukacyjne w Polsce i w krajach misyjnych. Więcej informacji na dziękczynnym plakacie.
4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Kalinowski i Karolina Kamińska, oboje stanu wolego, zamieszkali w Mgowie, zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
5. Ponawiamy zachętę dla dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach uczenia się śpiewu i uczestnictwa w liturgii naszej scholki parafialnej, prowadzonej przez s. Łucję. Chłopców natomiast zapraszamy do nauki służenia Bogu przy ołtarzu w grupie ministranckiej, pod opieką brata Waldemara. Chętni w każdym wieku mogą się w dowolnym czasie zgłaszać bezpośrednio do prowadzących opiekunów.
6. W miesiącu kwietniu, w naszej prowincji odbyła się kapituła prowincjalna i wybrano nowych przełożonych. W ślad za tym nastąpi wiele zmian w składzie wspólnot klasztornych. W naszym rywałdzkim klasztorze, na nową kadencję, został już nominowany nowy gwardian. Jest nim br. Waldemar Sarba. Przybędą do nas jeszcze dwaj kapłani: o. Wojciech Sugier i o. Jarosław Banasiuk, którzy to zastąpią o. Jana Fibka i obecnego proboszcza. Zmiany te będą następować na przełomie czerwca i lipca. O szczegółach będziemy jeszcze informować.
 

02.06.2024, 9 Niedziela Zwykła

1. W oktawie Bożego Ciała, procesje eucharystyczne następują po każdej mszy wieczornej, aż do uroczystości Najświętszego Serca PJ. włącznie. W niedzielę natomiast, po mszy św. o godz. 11:00. Dziękujemy bardzo za dostarczane płatki kwiatów i prosimy o jeszcze na kolejne dni oktawy. W czwartek prosimy zarezerwować sobie trochę czasu po wieczornej procesji. Spotkamy się wtedy na małej agapie kończącej oktawę Bożego Ciała w gronie zarówno posługujących dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i wszystkich uczestników wieczornych mszy świętych. Zapraszamy więc w czwartek natomiast w piątek, odbędzie się jeszcze jedna, ostatnia już procesja.
2. W piątek kapłan uda się do chorych o zwykłej porze.
3. W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Kalinowski i Karolina Kamińska, oboje stanu wolego, zamieszkali w Mgowie, zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu tego związku, proszony jest o podzielenie się tą wiedzą z proboszczem.
5. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach uczenia się śpiewu i uczestnictwa w liturgii istniejącej obecnie scholki parafialnej, prowadzonej przez s. Łucję. Chłopców natomiast zapraszamy do nauki służenia Bogu przy ołtarzu w grupie ministranckiej, pod opieką brata Waldemara. Chętni w każdym wieku mogą się w dowolnym czasie zgłaszać bezpośrednio do prowadzących opiekunów.
 

Modlitwa za Ojczyznę

26.05.2024, ur. Najświętszej Trójcy

1. We wtorek wspominamy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
2. W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy św. o godz. 11.00  ulicami Rywałdu wyruszy, procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy bardzo o przygotowanie tych ołtarzy oraz wszystkich funkcyjnych do niesienia baldachimu, chorągwi i feretronów tego dnia i w czasie całej oktawy. Dzieci, które w tym roku i w roku ubiegłym przyjęły pierwszą komunię św. oraz pozostałe dzieci parafii, zapraszamy do udziału w procesjach oktawy, najlepiej w swoich uroczystych strojach. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatków a chłopców o niesienie różańca. Próba dla chłopców i dziewczynek odbędzie się w środę o godz. 15:30. Prosimy też parafian o pomoc w pozyskaniu i dostarczaniu kwiatów potrzebnych do sypania przed Najświętszym Sakramentem w czasie procesji.
3. W sobotę odprawimy nabożeństwo pierwszosobotnie, po mszy św. wieczornej.
4. Interparafialne nabożeństwo w intencji Ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek 31 maja, kiedy to też świętujemy Nawiedzenie NMP. Rozpocznie je różaniec o godz. 18:00. Następnie msza św. o godz. 19:00 i adoracja do godz. 21:00, która zakończy się Apelem.
5. Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek w Jabłonowie Zamek odbędzie się w sobotę, 1 czerwca. Jubileusz rozpocznie się mszą św. o godz. 11:00 a zakończy koncertem Filharmonii Pomorskiej o godz. 14:00. Informacje na plakacie i na naszych stronach.
 

19.05.2024, ur. Zesłania Ducha Świętego

1. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła, w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
2. Interparafialne nabożeństwo w intencji Ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek 31 maja. Rozpocznie je różaniec o godz. 18:00. Następnie msza św. o godz. 19:00 i adoracja do godz. 21:00, która zakończy się Apelem.
3. W przyszłą niedzielę, która będzie uroczystością Najświętszej Trójcy, dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły pierwszą komunię św. będą miały swoją uroczystość rocznicową na mszy św. o godz. dziewiątej.
4. Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek w Jabłonowie Zamek odbędzie się 1 czerwca. Jubileusz rozpocznie się mszą św. o godz. 11:00 a zakończy koncertem Filharmonii Pomorskiej o godz. 14:00. Informacje na plakacie i na naszych stronach.
5. Nabożeństwa majowe ku czci NMP, odprawiane są codziennie o godz. 16:30.

STANOWISKO RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA
Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2 maja 2024 a w ślad za nimi bp Wiesław Śmigiel Biskup Toruński.
 

Jubileusz 130-lecia ss. Pasterek

Wigilia zesłania Ducha ŚW.

12.05.2024, Wniebowstąpienie Pańskie

1. Jutro, 13 maja wspominamy NMP Fatimską, we wtorek obchodzimy święto św. Macieja apostoła a w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, męczennika. Przy tej okazji pomodlimy się też za ojczyznę. Szczególne, 3-godzinne nabożeństwo interparafialne w intencji ojczyzny odbędzie się w naszym sanktuarium w piątek, 31 maja, w godzinach 18:00 – 21:00.
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy ur. Zesłania Ducha Św. W wigilię tej uroczystości, czyli w sobotę wieczorem, odprawimy nabożeństwo wigilijne do Ducha Świętego, po mszy św. wieczornej. Obecnie trwa nowenna przed ur. Zesłania Ducha Świętego.
3. Przyszła niedziela będzie ponad to dniem Pierwszej Komunii św. dla siedmiorga dzieci z naszej parafii. Uroczystość ta odbędzie się podczas mszy św. o godz. 11.00.
4. Dzieci, które już w ubiegłym roku przyjęły pierwszą komunię św. będą miały swoją uroczystość rocznicową w kolejną niedzielę, czyli 26 maja. Zapraszamy ich rodziców na spotkanie, po dzisiejszej (niedziela) mszy św. dziewiątowej, aby zaplanować ten dzień.
5. W przyszłą niedzielę ma też miejsce pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. Informacja o tym wydarzeniu zamieszczona jest na naszych stronach. Przypominamy też o sierpniowej pielgrzymce pieszej na Janą Górę. Informacje o niej są na plakacie, na naszych stronach i na stronie diecezji: pielgrzymka.diecezjatorun.pl.
6. Nabożeństwa majowe ku czci NMP odprawiane są codziennie o godz. 16:30.
 © Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS