Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

»   Klasztor - Przełożeni

1749 - 1753 br. Adam Löw
1753 - 1754 br. Konstanty Lasocki
1754 - 1755 br. Teofil Stettner
1755 - 1756 br. Archelaus Karaś
1756 - 1757 br. Emanuel Schuch
1757 - 1762 br. Teofil Stettner
1762 - 1767 br. Barnaba Pantell
1767 - 1769 br. Ambroży Romanowicz
1769 - 1772 br. Teofil Stettner
1772 - 1774 br. Kazimierz Zdarzil
1774 - 1775 br. Ignacy Stoltz
1775 - 1778 br. Benignis Pohm
1778 - 1781 br. Kajetan Ziller
1781 - 1784 br. Teodor Trzciński
1784 - 1787 br. Serwacy Stolba
1787 - 1790 br. Filibert Pansch
1790 - 1796 br. Benon Czermak
1796 - 1797 br. Filibert Pansch
1797 - 1799 br. Krystyn Łobarzewski
1799 - 1804 br. Filibert Pansch
1804 - 1810 br. Apolinary Nowicki
1810 - 1813 br. Berard Piątkowski
1813 - 1819 br. Rafał Tronowski
1819 - 1820 br. Henryk Ostaszewski
1820 - 1825 br. Rafał Tronowski
Kasata Klasztoru i powrót Kapucynów w 1946r.
1947 - 1953 br. Klemens Kulesza
1953 - 1955 br. Archanioł Brzeziński
1955 - 1958 br. Ignocenty Hański
1958 - 1961 br. Laurenty Moszczyński
1961 - 1964 br. Archanioł Brzeziński
1964 - 1970 br. Fidelis Bonus
1970 - 1976 br. Beda Bójnowski
1976 - 1979 br. Hadrian Nowicki
1979 - 1985 br. Maurycy Kubrak
1985 - 1988 br. Kazimierz Zych
1988 - 1992 br. Andrzej Wiwatowski
1992 - 1997 br. Stefan Majkowski
1997 - 2003 br. Zbigniew Gospodarek
2003 - 2006 br. Kaziemirz Śnieg
2006 - 2009 br. Krzysztof Kościelecki
2009 - 2015 br. Andrzej Makowski
2015 - 2108 br. Krzysztof Kurzątkowski
2018 - br. Mirosław Jankowski© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS