Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Matka Boża Rywałdzka

»   Schola

Przy kościele w Rywałdzie działa scholka złożona z dziewcząt.
Scholka śpiewa na liturgii na Mszy św. o godz. 9.00 w niedziele.

Próby odbywają się w soboty o godz. 10,00 w klasztorze.© Kapucyni w Rywałdzie / © 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / miasto Grudziądz / SYSPiR CMS