Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/urbancity/lib/functions/entry-views.php on line 61
Historia Figury | Rywałd Sanktuarium

Historia Figury

Koronacja Cudownej Figury w 1972 roku

Wszystkie zabiegi restauracyjne stanowiły zewnętrze przygotowanie do uroczystej koronacji Madonny Rywałdzkiej koronami papieskimi. Po otrzymaniu podpisanej 30 maja 1971 r. w Rzymie bulli koronacyjnej odbyła się 3 września 1972 r. uroczysta koronacja cudownej figury.

rodziny i odważnie, z poświęceniem dawać życie polskim pokoleniom, których zadaniem jest przekazywanie wiary i rozwój narodu pod każdym względem.

Na uroczystość przybyto 21 biskupów, blisko 300 kapłanów, duża liczba zakonników i zakonnic oraz niezliczone rzesze wiernych. Przy śpiewie: „witaj nam witaj, o Rywałdzka Pani” uśmiechniętą twarz Madonny Rywałdzkiej i Jej Syna ozdobiły misternie wykonane złote korony.

Kult Matki Bożej Rywałdzkiej dzisiaj

Piękna Madonna Rywałdzką przyciągała i przyciąga wiernych niewyrażalnym ludzką twórczością powabem Piękna Miłości macierzyńskiej, którego rzeźbiona figura jest jedynie pierwszym materialnym śladem wskazującym kierunek duchowych poszukiwań. Tę fundamentalną prawdę rozumieli czciciele Matki Bożej wszystkich czasów, którzy zbierali się wokół cudownych obrazów i figur Jej poświęconych, przez Nią wybranych jako znak Jej specjalnej obecności wśród swoich wybranych.

Pięknie wyraził tę prawdę Kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Madonny Rywałdu, gdy przemawiał w 1950 r. do duszpasterzy sanktuariów maryjnych w Polsce: „Maryja sama wybiera czas i miejsce, by objawić swą obecność, przyjść z pomocą ludziom, dać łaskę przemiany życia. Najczęściej wybiera narzędzie łaski: obraz, figurę, niekiedy inne znaki. Poprzez wybrane narzędzie okazuje, że chce być w tym miejscu czczona”. Przeszło 600-letnia udokumentowana źródłowo obecność cudownej figury Matki Bożej w Rywałdzie stawia ten niewielki ośrodek kultu maryjnego, usytuowany na poboczu szlaków komunikacyjnych, w rzędzie najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Fakt ten zasługuje na szczególne wyróżnienie nie tylko przez zawodowych historyków życia religijnego w Polsce, ale również może być przedmiotem szlachetnej, twórczej dumy wiernych czcicieli Madonny Rywałdzkiej. Patrząc bowiem w uśmiechniętą twarz tronującej tu nieprzerwanie od ponad sześciu wieków Pani i Matki tej krzyżowanej przez obcych ziemi można wynosić od Jej oblicza lekcję przede wszystkim niezłomnej nadziei, wiary i wierności. Historia bowiem tej urzekającej swym pięknem, łaskami słynącej rzeźby, wpisana w dramatyczne i burzliwe dzieje Pomorza jest jak gdyby miniaturowym streszczeniem losów każdego Polaka stojącego przy wierze swych ojców, w przyszłości i teraźniejszości. Ta mała, gotycka figura „Tronującej Madonny” z Rywałdu, będąca przedmiotem tylowiekowego uwielbienia, czci i wdzięczności, była i jest niby ewangeliczne ziarno gorczyczne, zaczątkiem wzrostu Kościoła w pojedynczych życiorysach Jej duchowych dzieci. I ten właśnie duchowy wzrost, uzależniony od osobistego zasiewu, te właśnie niezliczone duchowe przemiany i łaski odbierane tu przez sześć wieków historii ojczystej uwydatniają sens i celowość naszego tu pielgrzymowania w święta i dzień powszedni.

Be Sociable, Share!
Pages: 1 2 3 4

Featured Box Wordpress Plugin developed by YD