Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/urbancity/lib/functions/entry-views.php on line 61
Historia Figury | Rywałd Sanktuarium

Historia Figury

(Madonna z Krużlowej)                 (Madonna w Majestacie – Duccio Fronda)

Potwierdza to zarówno kompozycja rzeźby, jak i jej podobieństwo stylowe z innymi pewnie datowanymi przedstawieniami „Pięknych Madonn” z terenu polskiego, takich jak Madonna z Krużlowej pochodząca z 1410 r. czy Madonna Inowrocławska z 1360 r.

Tradycja wiąże powstanie figury Pani Rywałdu z zamkiem Krzyżaków w Radzyniu Chełmińskim, i ma swoje historyczne potwierdzenie. Z krzyżackim bowiem warsztatem rzeźbiarskim wiąże statuę rywałdzką jej podobieństwo z powstałymi w tym okresie czasu figurami „Tronujących Madonn” z pobliskiego Jeziernika, Brodnicy i Niedźwiedzicy. Wszystkie te zabytki historycy sztuki wiążą na podstawie dokładnych analiz z krzyżackimi warsztatami rzeźby gotyckiej, która około lat dziewięćdziesiątych XV stulecia należała do najwybitniejszych typów ikonograficznych „Madonny Tronującej”, zwanej także „Madonną w Majestacie”.

Regotyzacja Figury

W latach 1971-1972 rzeczoznawcy z zakresu historii sztuki Laurencja i Marek Kaszyccy z Lublina przeprowadzili regotyzację cudownej figury, polegającą na usunięciu rokokowo-barokowych uzupełnień w zewnętrznym wystroju; zlikwidowano również perukę z włosów. W ten sposób odnowiona rzeźba wróciła do swojego pierwotnego kształtu artystycznego i w takiej postaci jest dziś przedmiotem podziwu zarówno modlących się, jak i odwiedzających sanktuarium turystów i historyków sztuki sakralnej. Gotycka rzeźba pochodząca z końca XIV wieku jako zabytek wysokiej klasy została zaliczona w katalogach do niezwykle rzadkich na ziemiach polskich przedstawień typu „Madonny Królującej” lub „Madonny Tronującej”.

Be Sociable, Share!
Pages: 1 2 3 4

Featured Box Wordpress Plugin developed by YD