Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/urbancity/lib/functions/entry-views.php on line 61
Bierzmowanie | Rywałd Sanktuarium

Bierzmowanie

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

a) zgłoszenie kandydata przez rodziców lub prawnych opiekunów,
b) regularny udział i właściwe zachowanie w:
– spotkaniach formacyjnych,
– Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
– nabożeństwach październikowym, majowym i czerwcowym,
c) comiesięczna spowiedź,
d) co najmniej ocena dostateczna z religii,
e) pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego,
f) obecność podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy),
g) dostarczenie metryki chrztu św. (młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią.
Termin: do końca grudnia,
h) zdany egzamin końcowy.
Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
a) w pierwszej kolejności świadkiem Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni,
b) jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie
rodziny: ciocia, wujek,
c) może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą i ma co najmniej 25 lat
d) w sytuacjach wyjątkowych – rodzeństwo, które ukończyło 22 lata.

Be Sociable, Share!

Featured Box Wordpress Plugin developed by YD