Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/urbancity/lib/functions/entry-views.php on line 61
Młodzież Franciszkańska | Rywałd Sanktuarium

Młodzież Franciszkańska

STATUT NARODOWY MŁODZIEŻY

FRANCISZKAŃSKIEJ W POLSCE

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

§1. Młodzież Franciszkańska (MF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest federacją ruchów i wspólnot skupiających młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczania życia chrześcijańskiego w świetle orędzia Św. Franciszka z Asyżu i pragną własne powołanie pogłębiać w obrębie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, którego MF jest integralną częścią (por. KG FZŚ art. 96,2).

§2. Członkowie MF uważają Ewangelię za dar i normę życia, a regułę FZŚ przyjmują jako dokument inspirujący wzrost ich własnego powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego (por. KG FZŚ art. 96,3).

§3. MF ma specyficzną organizację, metody formacji oraz środki pedagogiczne dostosowane do potrzeb świata młodzieży zgodnie z rzeczywistością istniejącą w Polsce. Statut narodowy MF musi być zatwierdzony przez Radę Narodową Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (RN FZŚ) w Polsce (por. KG FZŚ art. 96,5).

§4. O przyłączeniu danego ruchu, wspólnoty do MF decyduje Rada Narodowa Młodzieży Franciszkańskiej (RN MF) w Polsce i Konferencja Asystentów Prowincjalnych (KAP) w porozumieniu z RN FZŚ. W przypadku ruchów wspólnot działających w ramach struktur Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego wymagana jest zgoda odpowiedniego ministra prowincjalnego.

§5. Należąca do Federacji Młodzież Franciszkańska jest otwarta na współpracę z innymi ruchami i wspólnotami franciszkańskimi.

Be Sociable, Share!

Featured Box Wordpress Plugin developed by YD